ORDONANȚĂ nr.25 din 26 iulie 2001
privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.25 din 26 iulie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.117/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 433/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 472/17 aug. 2001 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.117/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I.“ - S.A.
modifică art.1, art.2, art.3, art.5, art.6, art.7 partea introductivă, art.8 alin.(1), art.9 alin.(2), art.10, art.11, art.14, anexa; abrogă art.4
Modificată: L. nr.169/2003 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
modifică art. 5, art. 6, art. 7 partea introductiva, art. 8, art. 9 alin. 2, art. 10, art. 11 alin. 1, art. 12 alin. 2, art. 14
  H.G. nr.849/2003 privind trecerea unor imobile, situate în municipiul București, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
modifică patrimoniul
  O.U.G. nr.106/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A
- modifica art.1 alin. (2) si (3), art.3, art.5, art.6 alin. (2), art.8 alin. (1), art.9 alin. (2), art.10, art.12 alin. (2), art.13 alin. (2); introduce art.51, alin. (21) si (22) la art. 8;înlocuieste, în tot cuprinsul ordonantei, denumirea "Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei" cu " Ministerul Transporturilor,Constructiilor si Turismului"
dispune republicarea
  L. nr.347/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 106/2005 și modifică art. 1 alin. (3), art. 5, art. 51 alin. (1) și art. 10
  O.U.G. nr.100/2006 privind transmiterea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
modifică alin.(3) al art.3
  L. nr.121/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 100/2006
  O.U.G. nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
- introduce alin. (5) la art. 8
  O.U.G. nr.26/2012 ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
- modifică art. 9
  O.G. nr.16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C-N-l" - S.A
- modifică art. 5, art. 6 alin. (1), (3) și (4), art. 7; abrogă art. 51, art. 8 alin. (1), (2), (21) și (22), art. 9 alin. (2); sintagma „Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” și sintagma „ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului” se înlocuiește cu sintagma „ministrul dezvoltării regionale și administrației publice”
dispune republicarea
  L. nr.39/2015 Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I.” — S.A.
- modifică art. 3 alin. (3), art. 8 alin. (3), (4) și (5); abrogă art. 3 alin. (2)
  O.U.G. nr.42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 8 alin. (3) și (4), anexa nr. 3, titlul anexei nr. 31 la anexa nr. 3
  L. nr.49/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 8 alin. (4) și anexa nr. 3; abrogă art. 8 alin. (3) și (5)
  O.U.G. nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investitii "C.N.I." - S.A
- modifică art. 7 alin. (1) lit. e) si anexa nr. 3; introduce alin. (3) si (4) la art. 5, lit. h) la art. 6 alin. (1), alin. (6) si (7) la art. 8 si completează anexa nr. 3
  L. nr.12/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A
- modifică art. 8 alin. (4), art. 8 alin. (6) lit. a) si b) si anexa nr. 3; completează anexa nr. 3
  O.G. nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A
- modifică si completează anexa nr. 3; în tot cuprinsul ordonantei, sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice” se înlocuieste cu sintagma „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei”; abrogă art. 6 alin. (4)
  O.G. nr.7/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
- modifică si completează anexa nr. 3; introduce alin. (5) la art. 5
dispune republicarea
  L. nr.251/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A.
- modifică si completează anexa nr. 3


Joi, 01 iunie 2023, 04:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.