ORDONANȚĂ nr.65 din 30 august 2001
privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.264/2002 al ministrului dezvoltării și prognozei privind aprobarea Instrucțiunilor de acordare și anulare a titlului de parc industrial (abrogat prin L. nr.186/2013)
  O. nr.349/2002 al ministrului dezvoltării și prognozei privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Prahova Industrial Parc" - S.A.
  O. nr.358/2002 al ministrului dezvoltării și prognozei privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Parcuri Industriale Sibiu Șura Mică" - S.A
  O. nr.359/2002 al ministrului dezvoltării și prognozei privind acordarea titlului de parc industrial asocierii în participațiune reprezentate de Societatea Comercială "Metav" - S.A. (abrogat prin O. nr.1.238/2023)
  O. nr.357/2002 al ministrului dezvoltării și prognozei privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Parc Industrial Fetești" - S.A
  H.G. nr.1.334/2002 privind transmiterea fără plată a unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Societății Comerciale "Electromecanica Ploiești" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A. în domeniul privat al județului Prahova și în patrimoniul Societății Comerciale "Ploiești Industrial Parc" - S.A.
  H.G. nr.1.335/2002 privind transmiterea fără plată a unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Societății Comerciale "Uzina mecanică Vălenii de Munte" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor, în domeniul privat al județului Prahova și în patrimoniul Societății Comerciale "Prahova Industrial Parc" - S.A.
  H.G. nr.1.348/2002 privind aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Șantierul Naval Mangalia" - S.A.
  H.G. nr.1.473/2002 privind constituirea unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
  H.G. nr.1.596/2002 privind aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Uzina Mecanică Sadu" - S.A., filială a Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
  H.G. nr.62/2003 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 782/2002 pentru modificarea capitalului social al Societății Comerciale "Moreni Parc Industrial" - S.A.
  O. nr.89/2003 al ministrului dezvoltării și prognozei privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Parcul Industrial Sibiu" - S.A
art.4
  O. nr.90/2003 al ministrului dezvoltării și prognozei privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Parc Industrial" - S.R.L. Hunedoara
art.4
  H.G. nr.419/2003 privind aprobarea constituirii Parcului industrial "Metrom", prin divizarea Societății Comerciale "Metrom" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
art.12 alin.(1)
  H.G. nr.420/2003 privind aprobarea constituirii Parcului industrial "Carfil", prin divizarea Societății Comerciale "Carfil" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
art.12 alin.(1)
  H.G. nr.515/2003 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Tohan" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
art.12 alin.(1)
  O. nr.170/2003 al ministrului dezvoltării și prognozei privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii în participațiune "Parc Industrial Botoșani"
art.4
  O. nr.540/2003 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Administrare Parc Industrial Corabia" - S.R.L.
art.4
  O. nr.552/2003 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Industrial Parc" - S.R.L.
art 4
  O. nr.576/2003 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Parc Tehnologic și Industrial Giurgiu Nord" - S.A.
art. 4
  H.G. nr.1.532/2003 privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 138,56 ha, teren aflat în proprietatea Societății Comerciale "Ploiești Industrial Parc" - S.A., situat în municipiul Ploiești, județul Prahova
art. 7
  O. nr.129/2004 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Brem Company" - S.A
art.4
  H.G. nr.256/2004 privind aprobarea constituirii Parcului industrial "Făgăraș", prin transferul unor elemente patrimoniale de la Societatea Comercială "Uzina de Produse Speciale Făgăraș" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A. la Consiliul Local al Municipiului Făgăraș
art.12 alin.(1)
  H.G. nr.727/2004 privind divizarea parțială a Societății Comerciale "Avioane Craiova" - S.A. și aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial
art.12 alin. (1)
  H.G. nr.1.019/2004 privind aprobarea delimitării zonei aferente Parcului industrial "PRO ROMAN" din cadrul platformei industriale a Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov
art.12 alin. (1)
  H.G. nr.1.560/2004 privind aprobarea constituirii parcului industrial "Parcul turistic și de agrement Snagov" (abrogat prin H.G. nr.878/2006)
  H.G. nr.2.407/2004 privind aprobarea constituirii Parcului industrial "Victoria" prin transferul unor elemente patrimoniale de la Societatea Comercială "Pirochim Victoria" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A. la Consiliul Local al Orașului Victoria
art.12 alin. (1)
  O. nr.490/2005 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Parcul Industrial Cugir" - S.A.
art. 4, art. 9 alin. (1) lit. g)
  O. nr.1.133/2006 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Administrarea Parcului Industrial Mangalia" - S.R.L.
art. 4, art. 9 alin. (1) lit. g)
  O. nr.177/2010 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Parc Industrial Priboiu" - S.A.
art. 4
  O. nr.102/2011 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "WDP Development Ro" - S.R.L. pentru locația din comuna Oarja, județul Argeș
art. 4
  O. nr.96/2012 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlurilor de parc industrial pentru două locații în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova
art. 41


Sâmbătă, 02 martie 2024, 01:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.