ORDONANȚĂ nr.80 din 30 august 2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.80 din 30 august 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.247/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 463/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 542/1 sep. 2001
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile și institutiile publice
totodata, abrogă:
L. nr.13/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile și institutiile publice
O.G. nr.9/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
O.G. nr.25/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
L. nr.93/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
L. nr.220/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  O.U.G. nr.33/1997 privind competenta stabilirii de catre autoritatile administratiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme și a consumului lunar de carburanti
totodata, abrogă:
L. nr.161/1997 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.33/1997 privind competenta stabilirii de catre autoritatile administratiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme și a consumului lunar de carburanti
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.247/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
modifică titlul ordonanței, art.1 alin.(1) și (3), art.2, art.4 alin.(4) și (5), art.5 alin.(2), art.7, anexele nr.2 și 3; abrogă art.4 alin.(3)
Modificată: O.G. nr.40/2002 pentru modificarea și completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
modifică art. 5 alin.(6); introduce alin.(7) la art.5
  O.G. nr.68/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
modifică art. 1 alin. (2), art. 7
  O.U.G. nr.130/2002 pentru modificarea alin. (6) și (7) ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
modifică alin. (6) și (7) ale art. 5
  O.G. nr.25/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
introduce la art.1 alin. (4), modifică art.3 alin. (2), art. 7 alin. (2)
  L. nr.181/2003 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
respinge O.G. nr.68/2002
  L. nr.182/2003 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 40/2002 pentru modificarea și completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
respinge O.G. nr.40/2002
  L. nr.188/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2002 pentru modificarea alin. (6) și (7) ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
modifică art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (6) si (7), art. 7; introduce alin. (4) la art. 1
dispune republicarea
  L. nr.180/2003 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
respinge O.G. nr.25/2003
  O.G. nr.85/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
modifică art.2, anexa nr.1; introduce alin.(11) la art.7
dispune republicarea
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
modifică art.1 alin. (3); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonantei, cuvintele "ministru" si "ministri" cu sintagmele "ministru de stat", "ministru", "ministru delegat", respectiv "ministri de stat", "ministri", "ministri delegati"
  H.G. nr.1.241/2004 pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
actualizeaza limitele maxime de cheltuieli prevazute în anexa nr.2
  O.G. nr.24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
- modifica art.7 alin. (2)
  L. nr.320/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
- aprobă cu modificări O.G. nr. 24/2005 și modifică art. 7 alin. (2)
  O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- la data de 30 iunie 2006, abrogă art. 5 alin. (6) și (7)
  L. nr.372/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
- modifică art.7 alin.(2), art.10 alin.(1); introduce alin.(11) la art.10
  O.U.G. nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
- modifică art. 5 alin. (1), anexa nr. 3 pct. II
  O.U.G. nr.68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- introduce alin. (8)-(10) la art. 5
  O.G. nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
- introduce alin. (91) la art. 5
  L. nr.258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
- modifică anexa nr. 2, anexa nr. 3; introduce alin. (5) la art. 1, alin. (92) la art. 5; abrogă art. 5 alin. (4), sintagmele "consum lunar de carburanți" și "consum de carburanți"
  O.U.G. nr.20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
- introduce alin. (9 3) la art. 5
  O.G. nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței C-Suvemului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
- modifică art. 1, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 10 alin. (1); modifică și înlocuiește anexa nr 2; introduce alin. (31) la art. 5; abrogă art. 2, art. 5 alin. (5) și (10), art. 7
dispune republicarea
  L. nr.268/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
- introduce alin.(93) si (94) la art. 5
  L. nr.67/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
- aprobă cu modificări O.G. nr. 16/2018 si modifică art. 1 alin. (5) si art. 5 alin. (31); introduce alin. (95) la art. 5
  L. nr.77/2019 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
- introduce alin. (12) la art. 5
  O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (5) si art. 5 alin. (9 4)
  L. nr.117/2022 pentru modificarea art. 5 alin. (8)-(92) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice
- modifică art. 5 alin. (8) - (92)
Derogari:
  L. nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES
art.7 alin 1


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 18:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.