ORDONANȚĂ nr.84 din 30 august 2001
privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.84 din 30 august 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.372/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 603/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 544/1 sep. 2001 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne
modifică în mod corespunzător
  L. nr.21/1991 LEGEA cetățeniei române
modifică în mod corespunzător
  L. nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (abrogata prin L. nr.373/2004)
modifică în mod corespunzător
  L. nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României (abrogata prin L. nr.370/2004)
modifică în mod corespunzător
  L. nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare (abrogata prin L. nr.446/2006)
modifică în mod corespunzător
  L. nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate (abrogata prin O.U.G. nr.97/2005)
modifică în mod corespunzător
  L. nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.111/1997 privind forma și continutul cartii de identitate, ale cartii de imobil și ale fisei de evidenta a populatiei (abrogat prin H.G. nr.839/2006)
modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.112/1997 privind organizarea activitatii de eliberare a cartilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum și aspectele privind termenele de valabilitate a acestora
modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.113/1997 privind continutul, actualizarea și valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei (abrogat prin H.G. nr.1.375/2006)
modifică în mod corespunzător
  O.G. nr.65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania (abrogata prin L. nr.248/2005)
modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.697/2000 privind cartea de alegător (abrogat prin L. nr.162/2020)
modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.720/2000 privind listele electorale permanente
modifică în mod corespunzător
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.372/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
modifică art.4 alin.(2), art.11 alin.(2), art.14 lit.c și d, art.15, art.19, art.20 alin.(1), art.22, art.25; introduce alin.(2) la art.24, art.241;abrogă art.9 alin.(1) și (2), art.18 alin.(2)
Referită de: H.G. nr.761/2002 privind aprobarea programelor pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, a Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și a Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență
Modificată: O.U.G. nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
modifică art.1 alin.(2), art.4 alin.(2), art.5 lit.a), e), i) si j), art.6 alin.(1) si (2), art.7 lit.a) si d), art.11 alin.(1), art.14 lit.a), c), g), h), art.17, art.18, art.20 alin.(1), art.21, art.22, art.23, art.24, art.241 ; introduce lit.e1) la art.5, lit. a1) la art.7, alin. (2) la art.7 ,lit.h1) la art.14, alin. (2) la art.14, art.251 ; abrogă art.13, art.14 lit.d), art.16, art.19, art.20 alin.(2), art.26, anexa ;În cuprinsul alin. (1) al art. 4, termenul "Ministerul de Interne" se înlocuiește cu "Ministerul Administratiei si Internelor,în cuprinsul art.8, denumirea "ministrul administratiei publice" se înlocuiește cu "ministrul administratiei si internelor"
  L. nr.520/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
modifică art.4 alin.(2), art.5 lit.a), d), e), i) si j), art.6 alin.(1) si (2), art.9 alin.(3), art.12, art.14 lit.a), c), f), g) si h), art.14 lit.h1), art.18 alin.(2); elimină alin.(2) al art. 7, introdus prin O.U.G. nr.50/2004
dispune republicarea
  O.U.G. nr.71/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
- modifica art. 241 alin. (2); introduce alin. (21) si alin. (4) la art. 24,sup>1
  L. nr.349/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
- introduce alin.(22) la art.241
  O.G. nr.16/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor

dispune republicarea
  L. nr.252/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează evidența persoanelor, eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
- modifică art. 20 alin. (1); introduce lit. e1) și lit. j) la art. 14 alin. (1)
  L. nr.243/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
- modifică art. 1 alin. (2), art. 5 lit. e), art. 7 lit. a) și c), art. 231 alin. (1); abrogă art. 5 lit. g), art. 9 alin. (4)
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- înlocuiește în cuprinsul ordonanței termenul "Inspectorat" cu "Direcția"; abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 11, 12, 14, 15, 17 și 18
  L. nr.281/2011 pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin. (22) al art. 241 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
- prelungește cu 6 luni perioada prevăzută la art. 241 alin. (22)
  O.U.G. nr.148/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de pasapoarte si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, precum si a Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor
- modifică art. 2, titlul cap. III; introduce art. 101 ;la art. 3, art. 7 alin. (1) lit. d1), art. 9 alin. (3), art. 22, art. 23 alin. (1) si (2) si art. 25 alin. (3), termenii Directia”, „Directie” si „Directiei” se înlocuiesc cu expresiile „Directia generală”, „Directie generală”, respectiv „Directiei generale”, după caz.
dispune republicarea
  O.G. nr.12/2023 ORDONANȚĂ pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si cartea electronică de identitate
- modifică art. 211, art. 22 si art. 23
  L. nr.355/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de pasapoarte si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, precum si a Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor
- aprobă O.U.G. nr. 148/2022


Vineri, 21 iunie 2024, 08:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.