ORDIN nr.1.880 din 28 septembrie 2001
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității la microîntreprinderi
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.880 din 28 septembrie 2001
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 651/17 oct. 2001
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.306/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene (abrogat prin O. nr.1.752/2005)

la 1 ianuarie 2003
Abrogat: O. nr.945/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor
abrogăt începând cu anul fiscal 2003 (retroactiv)


Marți, 30 mai 2023, 14:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.