LEGE nr.608 din 31 octombrie 2001
privind evaluarea conformității produselor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.342/2002 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Cărții Albe a Infrastructurii Calității și Evaluării Conformității Produselor
  O. nr.378/2002 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea listei cuprinzând organismele de certificare notificate care efectuează evaluarea conformității în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazoși (abrogat prin O. nr.246/2003)
  O. nr.396/2002 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității ascensoarelor (abrogat prin O. nr.322/2003)
  H.G. nr.1.022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului (abrogat prin H.G. nr.352/2017)
  O. nr.554/2002 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Listei organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformității recipientelor simple sub presiune (abrogat prin O. nr.247/2003)
  O. nr.636/2002 al ministrului industriei și resurselor privind desemnarea serviciului tehnic în vederea eliberării aprobării de tip pentru motoare cu ardere internă destinate mașinilor mobile nerutiere
  H.G. nr.1.549/2002 privind stabilirea cerințelor de eficiență energetică pentru introducerea pe piață a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent (abrogat prin H.G. nr.1.160/2003)
  H.G. nr.88/2003 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității acestora (abrogat prin H.G. nr.130/2015)
  H.G. nr.102/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.622/2004)
  H.G. nr.190/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale
art 5
  O. nr.123/2003 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane (abrogat prin O. nr.688/2004)
  O. nr.122/2003 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformității echipamentelor sub presiune (abrogat prin O. nr.542/2004)
  H.G. nr.396/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de jucării
art.5
  H.G. nr.439/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor (abrogat prin H.G. nr.410/2016)
art.5
  H.G. nr.454/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a recipientelor simple sub presiune (abrogat prin H.G. nr.824/2015)
art. 5
  H.G. nr.453/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși (abrogat prin H.G. nr.775/2011)
art.5
  H.G. nr.457/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune (abrogat prin H.G. nr.409/2016)
art.5
  H.G. nr.497/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de funcționare a aparatelor electrice și electronice din punct de vedere al compatibilității electromagnetice (abrogat prin H.G. nr.982/2007)
art. 5
  H.G. nr.617/2003 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată (abrogat prin H.G. nr.710/2015)
art.5
  H.G. nr.798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro (abrogat prin O.U.G. nr.137/2022)
art. 5
  H.G. nr.1.039/2003 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.917/2012)
art.5
  H.G. nr.115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.305/2017)
art.5 alin.(2)
  H.G. nr.119/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a mașinilor industriale (abrogat prin H.G. nr.1.029/2008)
art.5 alin.(2)
  H.G. nr.344/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și/sau de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale implantabile active (abrogat prin H.G. nr.55/2009)
art.5
  H.G. nr.584/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub presiune (abrogat prin H.G. nr.123/2015)
art.5
  H.G. nr.622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)
art.5
  H.G. nr.752/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (abrogat prin H.G. nr.245/2016)
art. 5 alin. (2)
  H.G. nr.899/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje
art.5 alin. (2)
  H.G. nr.1.009/2004 privind stabilirea condițiilor de punere în funcțiune a instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane (abrogat prin H.G. nr.957/2016)
art.5
  O. nr.354/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității echipamentelor individuale de protecție
art.34 alin. (1)
  O. nr.355/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității mașinilor industriale
art.34 alin. (1)
  O. nr.477/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive
art.43 alin. (1)
  H.G. nr.2.195/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și/sau punere în funcțiune a ambarcațiunilor de agrement (abrogat prin H.G. nr.464/2017)
art.5
  H.G. nr.207/2005 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale explozivilor de uz civil și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.197/2016)
art. 5 alin. (2)
  H.G. nr.382/2005 privind introducerea specificațiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea țesutului de origine animală (abrogat prin H.G. nr.651/2013)
art. 5
  H.G. nr.574/2005 privind stabilirea cerințelor referitoare la eficiența cazanelor noi pentru apă caldă care funcționează cu combustibili lichizi sau gazoși
art.5 alin. (2)
  Decizie nr.373/2005 a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației privind aprobarea Procedurii de supraveghere a pieței echipamentelor radio și a echipamentelor terminale de telecomunicații, precum și a altor echipamente electrice și electronice din punct de vedere al compatibilității electromagnetice
  O. nr.561/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității explozivilor de uz civil
art. 34 alin. (1)
  H.G. nr.911/2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale (abrogat prin H.G. nr.54/2009)
art. 5
  O. nr.1.954/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului privind desemnarea Societății Comerciale "Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcții specifice pentru atestarea conformității produselor pentru construcții
art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (2)


Luni, 06 februarie 2023, 04:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.