LEGE nr.608 din 31 octombrie 2001
privind evaluarea conformității produselor
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.317/2002 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului național de acreditare
  O. nr.577/2002 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Prescripției tehnice PT R6-2002, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, exploatarea, repararea și verificarea tehnică a ascensoarelor electrice și hidraulice de persoane și/sau de materiale"
  O. nr.643/2002 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R14 - 2002, ediția 1, "Cerințe tehnice privind introducerea pe piață și verificarea în exploatare a cablurilor, lanțurilor, benzilor, funiilor, cârligelor și elementelor de legare și prindere a sarcinii utilizate la instalații de ridicat"
  H.G. nr.1.549/2002 privind stabilirea cerințelor de eficiență energetică pentru introducerea pe piață a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent (abrogat prin H.G. nr.1.160/2003)
  H.G. nr.102/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.622/2004)
  H.G. nr.190/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale
  O. nr.123/2003 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane (abrogat prin O. nr.688/2004)
  O. nr.122/2003 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformității echipamentelor sub presiune (abrogat prin O. nr.542/2004)
  O. nr.308/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, al ministrului de interne și al ministrului administrației publice pentru aprobarea Procedurii de evaluare și desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformității produselor pentru construcții
  H.G. nr.396/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de jucării
  H.G. nr.439/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor (abrogat prin H.G. nr.410/2016)
  H.G. nr.454/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a recipientelor simple sub presiune (abrogat prin H.G. nr.824/2015)
  H.G. nr.453/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși (abrogat prin H.G. nr.775/2011)
  H.G. nr.457/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune (abrogat prin H.G. nr.409/2016)
  H.G. nr.497/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de funcționare a aparatelor electrice și electronice din punct de vedere al compatibilității electromagnetice (abrogat prin H.G. nr.982/2007)
  Decizie nr.53/2003 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, precum si de la reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica
  O. nr.322/2003 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității ascensoarelor (abrogat prin O. nr.186/2011)
  H.G. nr.617/2003 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată (abrogat prin H.G. nr.710/2015)
  O. nr.547/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității dispozitivelor medicale (abrogat prin O. nr.1.699/2006)
  O. nr.368/2003 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea unor măsuri privind recunoașterea și desemnarea laboratoarelor de încercări și a organismelor de certificare care realizează evaluarea conformității jucăriilor (abrogat prin O. nr.186/2011)
  O. nr.378/2003 al ministrului industriei și resurselor privind unele măsuri referitoare la recunoașterea și desemnarea organismelor pentru evaluarea conformității recipientelor simple sub presiune și a organismelor care aprobă proceduri de sudare și personal sudor pentru componente supuse la presiune (abrogat prin O. nr.186/2011)
  L. nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  O. nr.209/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea organismelor pentru evaluarea conformității aparatelor cu cerințele esențiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 și de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 (abrogat prin O. nr.354/2015)
  O. nr.29/2003 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea unor măsuri privind recunoașterea și desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată (abrogat prin O. nr.186/2011)
  O. nr.40/2003 al ministrului economiei și comerțului privind unele măsuri pentru recunoașterea și desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității aparatelor consumatoare de combustibili gazoși (abrogat prin O. nr.186/2011)
  H.G. nr.941/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile (abrogat prin O.U.G. nr.126/2011)
  H.G. nr.1.039/2003 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.917/2012)
  O. nr.140/2003 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea unor măsuri privind recunoașterea și desemnarea organismelor competente care realizează evaluarea conformității cu principalele cerințe de protecție a aparatelor din punct de vedere al compatibilității electromagnetice (abrogat prin O. nr.186/2011)
  O. nr.529/2003 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la foc, de testări și experimentări în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (abrogat prin O. nr.770/2005)
  H.G. nr.1.160/2003 privind stabilirea cerințelor de eficiență energetică pentru introducerea pe piață a balasturilor pentru sursele de iluminat fluorescent (abrogat prin H.G. nr.1.490/2009)
  H.G. nr.1.399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, și echipamente agricole noi, cu finanțare de la bugetul de stat
  H.G. nr.1.605/2003 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformității produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, și a regulilor de aplicare și utilizare a marcajului național de conformitate CS
  O. nr.35/2004 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea organismelor și/sau laboratoarelor ce pot întocmi rapoarte de încercări, care atestă conformitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune cu cerințele esențiale de securitate (abrogat prin O. nr.186/2011)
  H.G. nr.115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.305/2017)
  H.G. nr.119/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a mașinilor industriale (abrogat prin H.G. nr.1.029/2008)
  H.G. nr.298/2004 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea și notificarea națională a laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  H.G. nr.344/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și/sau de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale implantabile active (abrogat prin H.G. nr.55/2009)
  H.G. nr.539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor (abrogat prin H.G. nr.1.756/2006)
  H.G. nr.622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)
  H.G. nr.752/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (abrogat prin H.G. nr.245/2016)
  H.G. nr.891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieței produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  L. nr.291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  H.G. nr.1.009/2004 privind stabilirea condițiilor de punere în funcțiune a instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane (abrogat prin H.G. nr.957/2016)
  O. nr.354/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității echipamentelor individuale de protecție
  O. nr.355/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității mașinilor industriale
  O. nr.429/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT R1-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 144/2003
  O. nr.430/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT R2-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 142/2003
  O. nr.432/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT R4-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a nacelelor și platformelor autoridicătoare", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 148/2003
  O. nr.433/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT R5-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a elevatoarelor pentru vehicule", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 147/2003
  O. nr.542/2004 al ministrului economiei și comerțului privind unele măsuri pentru aprobarea organismelor pentru evaluarea conformității echipamentelor sub presiune și a organizațiilor de terță parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 și 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub presiune (abrogat prin O. nr.186/2011)
  O. nr.477/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoașterea și desemnarea laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive
  O. nr.688/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru aprobarea unor măsuri privind recunoașterea în vederea aprobării sau notificării, după caz, a organismelor care realizează evaluarea conformității instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane (abrogat prin O. nr.186/2011)
  H.G. nr.2.009/2004 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediu (abrogat prin H.G. nr.41/2007)
  H.G. nr.2.195/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și/sau punere în funcțiune a ambarcațiunilor de agrement (abrogat prin H.G. nr.464/2017)
  O. nr.872/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului privind unele măsuri pentru recunoașterea organismelor pentru evaluarea conformității echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformității și efectuarea inspecțiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente și pentru exercitarea funcției de supraveghere (abrogat prin O. nr.186/2011)
  L. nr.602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  H.G. nr.207/2005 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale explozivilor de uz civil și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.197/2016)
  H.G. nr.276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale și mașini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finanțare de la bugetul de stat
  O. nr.607/2005 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieței produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței de securitate la incendiu (abrogat prin O. nr.97/2016)
  H.G. nr.562/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociațiilor și producătorilor agricoli din zona montană pentru achiziționarea de dotări specifice noi, cu finanțare de la bugetul de stat
  H.G. nr.574/2005 privind stabilirea cerințelor referitoare la eficiența cazanelor noi pentru apă caldă care funcționează cu combustibili lichizi sau gazoși
  O. nr.393/2005 al ministrului economiei și comerțului privind unele măsuri pentru recunoașterea în vederea desemnării inspectoratelor utilizatorilor pentru evaluarea conformității echipamentelor sub presiune, conform prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub presiune (abrogat prin O. nr.186/2011)
  H.G. nr.785/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociațiilor crescătorilor de animale pentru lapte, înființate conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și a producătorilor agricoli care dețin în exploatație animale pentru lapte, pentru achiziționarea de dotări și instalații de muls și de răcire a laptelui noi, cu finanțare de la bugetul de stat
  Decizie nr.373/2005 a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației privind aprobarea Procedurii de supraveghere a pieței echipamentelor radio și a echipamentelor terminale de telecomunicații, precum și a altor echipamente electrice și electronice din punct de vedere al compatibilității electromagnetice
  H.G. nr.911/2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale (abrogat prin H.G. nr.54/2009)
  O. nr.186/2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității ce se notifică și notificarea la Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate


Luni, 06 februarie 2023, 04:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.