HOTĂRÂRE nr.1.153 din 21 noiembrie 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.153 din 21 noiembrie 2001
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 756/28 noi. 2001
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială
Se referă la: L. nr.34/1998 privind acordarea unor subventii Asociațiilor și Fundațiilor Române cu personalitate juridica, care infiinteaza unități de asistenta socială
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.942/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
- modifică art. 2 și anexa
  H.G. nr.1.217/2008 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
- modifică art. 2
  H.G. nr.725/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridica, care înființează și administrează unități de asistență socială
- introduce alin. (2) și (3) la art. 2; modifică și completează anexa; sintagma „Ministerul Muncii și Solidarității Sociale” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice” și sintagmele „direcții județene de muncă, solidaritate socială și familie, respectiv Direcția generală de muncă, solidaritate socială și familie a municipiului București" și „Direcția de muncă și solidaritate socială” se înlocuiesc cu sintagma „agenții județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București”, iar sintagma „direcție teritorială”, cu sintagma „agenție teritorială”.
dispune republicarea
  H.G. nr.619/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistentă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001
- modifică și completează anexa; modifică anexa nr. 3; în tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Muncii și Justiției Sociale”, sintagma „asociația și fundația” se înlocuiește cu sintagma „asociația, fundația și cultul recunoscut înRomânia, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii”, sintagma „asociațiile și fundațiile” se înlocuiește cu sintagma „asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii”, sintagma „asociația/fundația” se înlocuiește cu sintagma asociația/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii”, sintagma „asociației sau fundației” se înlocuiește cu sintagma „asociației, fundației sau cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivitlegii”, sintagma „asociația sau fundația” se înlocuiește cu sintagma „asociația, fundația sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii”, sintagma „asociațiile sau fundațiile” se înlocuiește cu sintagma „asociațiile, fundațiile sau cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii”, sintagma „asociațiilor și fundațiilor” se înlocuiește cu sintagma „asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii”.
  H.G. nr.578/2022 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială
- modifică art. 2 alin. (1) si (2) si anexa nr. 1; modifică si completează anexa; abrogă art. 3


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 18:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.