LEGEA nr.743 din 6 decembrie 2001
bugetului de stat pe anul 2002
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.743 din 6 decembrie 2001
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 563/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 784/11 dec. 2001
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
prelungește până la 31 dec 2002 suspendarea aplicării prevederii art. 411 alin. (1) referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă și ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru; pe perioada suspendării se reia aplicabilitatea dispozițiilor legale existente la data suspendării
  L. nr.72/1996 privind finanțele publice (abrogata prin L. nr.500/2002)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
prelungește până la 31 dec 2002 suspendarea aplicării prevederilor art. 32 alin. (2) referitoare la cuantumul sporului pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru, ale art. 33 alin. (2), teza a doua referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă, ale art. 82 alin. (2), teza a doua referitoare la cuantumul indemnizației de delegare; pe perioada suspendării se reia aplicabilitatea dispozițiilor legale existente la data suspendării
  O.U.G. nr.237/2000 pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
prelungește până la 31-12-2002 suspendarea aplicării prevederilor art.IV referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă; pe perioada suspendării se reiau aplicabilitatea dispozițiilor legale existente la data suspendării
  O.U.G. nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
prelungește termenele prevăzute la art.III până la data de 31-12-2002
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.058/2001 pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2002
Modificată: O.U.G. nr.30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum și a unor alte acte normative (scoasa din evidenta)
modifică anexe
  H.G. nr.578/2002 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și a Ministerului Educației și Cercetării în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.858/2003)
modifică în mod corespunzător listele-sinteză ale cheltuielilor de investiții, anexă la bugetul Secretariatului General al Guvernului și anexele la bugetele Ministerului Culturii și Cultelor și Ministerului Educației și Cercetării
  O.U.G. nr.77/2002 privind trecerea unor instituții de cultură în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.713/2002 privind modificarea sumelor alocate din credite externe unor ordonatori principali de credite pe anul 2002 (scos din evidenta)
modifică în mod corespunzător
  O.G. nr.42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 (scoasa din evidenta)
rectifică bugetul; modifică art. 16 alin. (6); introduce alin. (11) la art. 49; completează anexa nr. 11
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  O.U.G. nr.144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 (scoasa din evidenta)
rectifică bugetul de stat pe anul 2002; modifică art. 19 alin. (4) lit. a) și b) și alin. (5), art. 24 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 18
  O.U.G. nr.182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002
măsuri financiare de diminuare și majorare a unor cheltuieli bugetare


Luni, 24 iunie 2024, 06:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.