LEGE nr.744 din 6 decembrie 2001
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.744 din 6 decembrie 2001
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 564/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: scos din evidenta
Publicare: M.Of. nr. 785/11 dec. 2001
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
prelungește până la 31 dec 2002 suspendarea aplicării prevederii art. 411 alin. (1) referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă și ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru; pe perioada suspendării se reia aplicabilitatea dispozițiilor legale existente la data suspendării
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
prelungește până la 31 dec 2002 suspendarea aplicării prevederilor art. 32 alin. (2) referitoare la cuantumul sporului pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru, ale art. 33 alin. (2), teza a doua referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă, ale art. 82 alin. (2), teza a doua referitoare la cuantumul indemnizației de delegare; pe perioada suspendării se reia aplicabilitatea dispozițiilor legale existente la data suspendării
  O.U.G. nr.237/2000 pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
prelungește până la 31-12-2002 suspendarea aplicării prevederilor art.IV referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă; pe perioada suspendării se reiau aplicabilitatea dispozițiilor legale existente la data suspendării
  O.U.G. nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
prelungește termenele prevăzute la art.III până la data de 31-12-2002
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.059/2001 pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
Modificată: H.G. nr.170/2002 privind modificarea structurii sumelor alocate din credite externe aferente bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2002 (scos din evidenta)
modifică structura sumelor alocate din credite externe bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj în anul 2002
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  O.U.G. nr.145/2002 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 (scoasa din evidenta)
rectifică bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2002
  O.U.G. nr.183/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale pe anul 2002
diminuează sumele alocate din credite externe prevăzute în anexa nr. 2/08


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 15:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.