LEGE nr.677 din 21 noiembrie 2001
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.821/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
art. 26 alin. (1)
  D.C.C. nr.586/2017 DECIZIA nr. 586 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a sintagmei "la care se atașează dovada de primire/procesul-verbai și înștiințarea prevăzute la art. 163" cuprinsă în art. 154 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum și a prevederilor art. 163 alin. (3) teza întâi și alin. (6) coroborate cu sintagma "indiferent dacă partea a primit sau nu citația ori alt act de procedură personal" cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 26 alin. (1)
  D.C.C. nr.751/2017 DECIZIA nr. 751 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2), (3) și (5), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (2) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
art. 25 alin. (2), (3) și (5), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (2) și art. 35 alin. (1)
  D.C.C. nr.14/2019 DECIZIA nr. 14 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
- art. 14, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.17/2019 DECIZIA nr. 17 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (3) și (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și ale art. 154 alin. (4) și art. 163 alin. (3) și (6) din Codul de procedura civilă - coroborate cu sintagma "indiferent dacă partea a primit sau nu citația ori alt act de procedură personal" cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 25 alin. (3) si (5), (respinge ca neîntemeiată).


Marți, 23 iulie 2024, 11:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.