LEGE nr.677 din 21 noiembrie 2001
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligațiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecția drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine și intimitate al copilului aflat în plasament sau încredințare
  O. nr.871/2002 al ministrului sănătății și familiei privind declararea nominală obligatorie și evidența bolnavilor de cancer (abrogat prin O. nr.2.027/2007)
  O. nr.6/2003 privind stabilirea Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un operator stabilit într-un stat a cărui legislație nu prevede un nivel de protecție cel puțin egal cu cel oferit de legea română
art.29 alin.4
  O. nr.1.059/2003 al ministrului interimar al sănătății privind declararea nominală obligatorie și evidența medicilor
  O. nr.49/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind introducerea certificatelor digitale calificate de semnătură electronică în spitalele/instituțiile sanitare din România
  O. nr.188/2004 al ministrului sănătății privind constituirea Registrului operativ național al bolilor profesionale și a Centrului național de coordonare metrologică și informare privind bolile profesionale (abrogat prin O. nr.2.680/2024)
  O. nr.240/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii și a baremului minimal de dotare a acestora
  Aviz nr.2/2004 referitor la proiectul Codului de conduită al Asociației Societăților de Leasing din România cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
  Aviz nr.3/2004 referitor la proiectul Codului de conduită al Asociației Române de Marketing Direct cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în marketing direct
  Decizie nr.23/2012 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal (abrogat prin Decizie nr.200/2015)
art. 22 alin. (9)


Marți, 23 iulie 2024, 11:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.