LEGE nr.676 din 21 noiembrie 2001
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
  H.G. nr.952/2003 privind aprobarea normelor și procedurilor în vederea operaționalizării Sistemului informatic integrat, componentă a Sistemului Electronic Național
  Decizie nr.1.333/EN/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice (abrogat prin Decizie nr.338/2010)
  Decizie nr.1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicațiilor electronice (abrogat prin Decizie nr.7/2011)


Vineri, 19 iulie 2024, 02:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.