HOTĂRÂRE nr.594 din 28 septembrie 1992
privind regimul importurilor si exporturilor de articole si tehnologii supuse controlului destinatiei finale, al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice si biologice si a rachetelor purtatoare de asemenea arme, precum si al controlului interzicerii armelor chimice
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.594 din 28 septembrie 1992
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 279/9 noi. 1992 text
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.434/1993 pentru modificarea și completarea prevederilor Hotararii Guvernului nr.594/1992, in vederea intaririi regimului importurilor și exporturilor de articole și tehnologii supuse controlului destinatiei finale, precum și celui al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice și biologice și a rachetelor purtatoare de asemenea arme
modifică art.17, art.20 alin.(1) și (2); înlocuiește anexa nr.9; introduce un nou alineat la art.20
  H.G. nr.19/1994 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.594/1992
modifică și înlocuiește anexele nr.5 - 8 cu anexele nr.1 - 4
  H.G. nr.211/1994 privind unele masuri de aplicare a Conventiei internationale de la Geneva privind interzicerea perfectionarii, producerii, stocarii și utilizarii armelor chimice și distrugerea acestora
modifică titlul, art.20 alin.(1) - (3), completează art.22 în mod corespunzător cu prevederile din anexa nr.1; înlocuiește anexa nr.9 cu anexa nr.2
  O.G. nr.31/1994 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice (abrogata prin O.U.G. nr.158/1999)
menține numai anexele de la H.G.nr.594/1992
  H.G. nr.1.020/1996 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.594/1992 privind regimul importurilor și exporturilor de articole și tehnologii supuse controlului destinatiei finale, precum și cel al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice și biologice și a rachetelor purtatoare de asemenea arme (abrogat prin H.G. nr.467/1999)
înlocuiește anexele nr. 1 si nr. 5 - 8 cu anexele nr. 1 si 2
  L. nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
modifică anexa nr.1 la H.G.nr.211/1994
  H.G. nr.319/1997 pentru modificarea structurii organizatorice a Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
înlocuiește anexa nr.9
  H.G. nr.486/1997 privind modificarea și completarea anexei la Hotararea Guvernului nr.319/1997 pentru modificarea structurii organizatorice a Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
modifică anexa la H.G.nr.319/1997
  H.G. nr.467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export și import (abrogat prin H.G. nr.861/2004)
înlocuiește anexele nr.1 și 5-8 cu anexele nr.1 și 2
  O. nr.6/2000 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea formularelor-tip de licență și a altor documente prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
anexele nr. 1-16 înlocuiesc în mod corespunzator anexele nr. 2A, 2B, 3A, 3B, 4A si 4B
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 20 alin. (1)


Vineri, 01 martie 2024, 04:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.