LEGE nr.15 din 21 iunie 1968
Codul Penal al României
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.31/1993 privind excepția de neconstituționalitate a art. art. 225 alin. 2 din Codul penal
Excepție de neconstituționalitate admisă în parte: D.C.C. nr.32/1993 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 223 din Codul penal
art. 223 din Codul penal a fost abrogăt partial potrivit art.150 alin. (1) din Constitutie
  D.C.C. nr.33/1993 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 224 din Codul penal
art. 224 a fost abrogăt partial potrivit art.150 alin. (1) din Constitutie
  D.C.C. nr.49/1993 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 224 și ale art. 234 din Codul penal
dispozitiile art. 224 si ale art. 234 din Codul penal au fost abrogăte partial potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie
  D.C.C. nr.18/1994 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 145, art. 147 și art. 148 din Codul penal, a titlului IV și a titlului VI cap. I, Partea speciala
dispozițiile art. 249 referitoare la paguba adusă avutului obștesc sunt parțial abrogăte potrivit art. 150 alin. (1) din Constituție
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.19/1994 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 224 din Codul penal
  D.C.C. nr.20/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 224 din Codul penal
  D.C.C. nr.22/1994 asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 224 alin. 1 din Codul penal
  D.C.C. nr.23/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 224 din Codul penal
Excepție de neconstituționalitate admisă în parte: D.C.C. nr.24/1994 cu privire la soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 - 229 din Codul penal
dispozițiile art. 229 sunt parțial abrogăte potrivit art. 150 alin. (1) din Constituție
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.25/1994 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 din Codul penal
  D.C.C. nr.35/1994 asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 248 alin. 2 din Codul penal
  D.C.C. nr.36/1994 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 și ale art. 223 din Codul penal
  D.C.C. nr.37/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 224 din Codul penal
  D.C.C. nr.38/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 alin. 2 din Codul penal
  D.C.C. nr.39/1994 asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor titlului IV din Codul penal privind "Infractiuni contra avutului obstesc"
  D.C.C. nr.44/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 224 din Codul penal
  D.C.C. nr.50/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 248 alin. 1 din Codul penal
  D.C.C. nr.51/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 224 din Codul penal
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.52/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 249 din Codul penal
dispozițiile art. 249 sunt parțial abrogăte, potrivit art. 150 alin. (1) din Constituție
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.58/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 224 din Codul penal
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.81/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a alin. 2 al art. 200 din Codul penal
constată că prevederile art. 200 alin. 1 sunt neconstituționale, în măsura în care se aplică relațiilor sexuale între persoane majore de același sex, liber consimțite, care nu sunt săvârșite în public ori nu produc scandal public.
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.83/1994 cu privire la soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 224 și 234 din Codul penal
  D.C.C. nr.84/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 224, 234 și 248 din Codul penal
  D.C.C. nr.86/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 din Codul penal
  D.C.C. nr.88/1994 cu privire la soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 224 alin. 1 din Codul penal
  D.C.C. nr.101/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 din Codul penal
  D.C.C. nr.105/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 224 din Codul penal
  D.C.C. nr.106/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 224 din Codul penal
  D.C.C. nr.124/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 224 din Codul penal
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.128/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 60 din Codul penal
constată că prevederile referitoare la condamnările pentru infracțiuni contra avutului obștesc ale art. 60 alin. 1 sunt parțial abrogăte potrivit art. 150 alin. (1) din Constituție
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.129/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 223 din Codul penal
  D.C.C. nr.130/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 147 alin. 1, raportat la art. 148 și art. 145, din Codul penal
  D.C.C. nr.138/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 254 și ale art. 256 din Codul penal
  D.C.C. nr.140/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 229 din Codul penal
  D.C.C. nr.15/1995 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 alin. 2 din Codul penal
  D.C.C. nr.33/1995 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 229 din Codul penal
  D.C.C. nr.93/1995 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 248 alin. 1 din Codul penal
  D.C.C. nr.108/1995 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 325 din Codul penal
  D.C.C. nr.123/1995 privind excepția de neconstituționalitate a art. 223 alin. 1 din Codul penal
  D.C.C. nr.25/1996 privind pronunțarea asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 238 din Codul penal
  D.C.C. nr.53/1996 privind excepția de neconstituționalitate a art. 145 și art. 223 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.74/1996 privind pronunțarea asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 328 din Codul penal
  D.C.C. nr.81/1996 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 258 alin. 1 și 2 din Codul penal
  D.C.C. nr.106/1996 privind soluționarea exceptiilor de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 328 din Codul penal
  D.C.C. nr.76/1997 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a prevederilor art. 258 alin. 1 și 2 din Codul penal
  D.C.C. nr.124/1997 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a prevederilor art. 220 din Codul penal
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.463/1997 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 4 din Codul penal
dispozițiile art. 81 alin. 4 sunt neconstituționale
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.714/1997 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a prevederilor art. 220 din Codul penal
  D.C.C. nr.23/1998 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 4 din Codul penal
Excepție de neconstituționalitate admisă în parte: D.C.C. nr.25/1998 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 4 și ale art. 861 alin. 4 din Codul penal
admite excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 861
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.148/1998 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozitiilor art. 146 din Codul penal
  D.C.C. nr.172/1998 privind excepția de neconstituționalitate a art. 64 alin. 1 lit. c) din Codul penal
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.177/1998 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozitiilor art. 213 alin. 2 din Codul penal
dispoziția "cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului", prevăzută la art. 213 alin. 2, este neconstituțională.
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.178/1998 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozitiilor art. 145, 147, 248 și 2481 din Codul penal
  D.C.C. nr.5/1999 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozitiilor art. 214 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.22/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 alin. 1 lit. a) din Codul penal
  D.C.C. nr.25/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.26/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 239 alin. 1 din Codul penal
  D.C.C. nr.39/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.51/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 din Codul penal
  D.C.C. nr.65/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 146 din Codul penal
  D.C.C. nr.77/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 146 din Codul penal
  D.C.C. nr.78/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 146 din Codul penal
  D.C.C. nr.79/1999 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.95/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3 și art. 867 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.111/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3 și ale art. 861 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.119/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.139/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 145 și 248 din Codul penal
  D.C.C. nr.140/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 din Codul penal
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.150/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 217 alin. 6 din Codul penal
dispoziția "cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului", prevăzută la art. 217 alin. 6, este neconstituțională
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.166/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.167/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3 și ale art. 867 alin. 3 din Codul penal
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.165/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal
dispoziția "cu excepția cazului când acesta este întregime sau în parte al statului" din art. 220 alin. 4 este neconstituțională.
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.164/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 din Codul penal
  D.C.C. nr.173/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal și a dispozițiilor art. 148 alin. 1 lit. h) din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.188/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.200/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 din Codul penal
  D.C.C. nr.202/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3 și ale art. 867 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.238/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal
  D.C.C. nr.239/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal
  D.C.C. nr.23/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal
  D.C.C. nr.24/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal
  D.C.C. nr.58/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.62/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3 și ale art. 867 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.71/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 217 alin. 6 din Codul penal
  D.C.C. nr.106/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal
  D.C.C. nr.105/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.116/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3, ale art. 861 alin. 3 și ale art. 867 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.125/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 din Codul penal
  D.C.C. nr.131/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 861 alin. 3 și art. 867 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.134/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 207 din Codul penal
  D.C.C. nr.140/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 din Codul penal
  D.C.C. nr.141/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.156/2000 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 și ale art. 209 alin. ultim din Codul penal
  D.C.C. nr.192/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 147 alin. 1 și 2 și ale art. 258 din Codul penal
  D.C.C. nr.211/2000 cu privire la constituționalitatea prevederilor art. I pct. 10 și pct. 14 din Legea pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal
  D.C.C. nr.227/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 din Codul penal
  D.C.C. nr.231/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală și a celor ale art. 207 din Codul penal
  D.C.C. nr.246/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 din Codul penal
  D.C.C. nr.247/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 din Codul penal
  D.C.C. nr.256/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 147 din Codul penal
  D.C.C. nr.258/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 din Codul penal
  D.C.C. nr.270/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 alin. 1 din Codul penal
  D.C.C. nr.273/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1681 din Codul penal
  D.C.C. nr.271/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 din Codul penal
  D.C.C. nr.272/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 și art 207 din Codul penal
  D.C.C. nr.17/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 din Codul penal
  D.C.C. nr.49/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal și a dispozițiilor art. 143, 146, ale art. 148 alin. 1 lit. h), ale art. 149-152 și ale art. 156 din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.57/2001 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.146 din Codul penal
  D.C.C. nr.56/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală și ale art. 207 din Codul penal
  D.C.C. nr.81/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 239 alin. 1 din Codul penal
  D.C.C. nr.110/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 127 alin. 2 și ale art. 128 alin. 2 din Codul penal
  D.C.C. nr.111/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 302 din Codul penal
  D.C.C. nr.124/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 224 și art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 147, art. 248 și art. 258 din Codul penal
  D.C.C. nr.138/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 și ale art. 224 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 147 alin. 2 și ale art. 258 din Codul penal
  D.C.C. nr.153/2001 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 307 din Codul penal
  D.C.C. nr.152/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, art. 172 alin. 1 și ale art. 224 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 147 alin. 2 și art. 258 din Codul penal
  D.C.C. nr.161/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 din Codul penal și ale art.4 și art.37 alin.(1) și (2) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  D.C.C. nr.184/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 și art. 71 din Codul penal
  D.C.C. nr.182/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3 teza finală din Codul penal
  D.C.C. nr.233/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Codul penal
  D.C.C. nr.257/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 147 alin. 2 și art. 258 din Codul penal
  D.C.C. nr.287/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.11 pct.2 lit.b) și ale art.10 alin.1 lit.g) din Codul de procedură penală și a dispozițiilor art.121 alin.1 și ale art.124 din Codul penal
  D.C.C. nr.308/2001 referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205, 206 și 207 din Codul penal
  D.C.C. nr.309/2001 referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a dispozițiilor art.279 alin.2 lit.a) alin.2 din Codul de procedură penală și ale art.207 din Codul penal
  D.C.C. nr.310/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.279 alin.1 din Codul de procedură penală și ale art.207 din Codul penal
  D.C.C. nr.337/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.205, 206 și 207 din Codul penal
  D.C.C. nr.343/2001 referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a dispozițiilor art.II alin.1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.89/2001 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni privind viața sexuală
  D.C.C. nr.21/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 328 și 329 din Codul penal
  D.C.C. nr.30/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 124 din Codul penal
  D.C.C. nr.31/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.220 din Codul penal
  D.C.C. nr.32/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 205 și 206 din Codul penal
  D.C.C. nr.40/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205, 206 și 207 din Codul penal
  D.C.C. nr.50/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.215 alin.2 din Codul penal
  D.C.C. nr.65/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 182 din Codul penal
  D.C.C. nr.73/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 194 din Codul penal
  D.C.C. nr.95/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205, 206 și 207 din Codul penal
  D.C.C. nr.129/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 din Codul penal
  D.C.C. nr.176/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 147, 246 și 289 din Codul penal, precum și ale art. 29 pct. 2 lit. a), art. 361 alin. 1 lit. c) și ale art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.183/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131 alin. 3 și 4 din Codul penal
  D.C.C. nr.218/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 217 alin. 1 din Codul penal
  D.C.C. nr.220/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 din Codul penal
  D.C.C. nr.267/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 din Codul penal
  D.C.C. nr.276/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 145 și 147 din Codul penal
  D.C.C. nr.318/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 205 alin. 3, art. 206 alin. 2, art. 207 din Codul penal și ale art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.12/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131 alin. 4 din Codul penal
  D.C.C. nr.58/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, ale art. 215 alin. 3 din Codul penal și ale art. 7 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  D.C.C. nr.215/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 din Codul penal
art. 83
  D.C.C. nr.230/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. 2 din Codul penal, ale art. 279 și 284 din Codul de procedură penală și ale art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
art. 213 alin. 2
  D.C.C. nr.238/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 192 alin. 2 și 3 din Codul penal
art. 192 alin. 2 si 3
  D.C.C. nr.258/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 alin. 1 din Codul penal
art.206 alin. 1
  D.C.C. nr.293/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 193 alin. 2 din Codul penal și ale art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
art. 193 alin. 2
  D.C.C. nr.294/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 din Codul penal
art. 248
  D.C.C. nr.298/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, ale art. 205 alin. 1 și 2 și ale art. 206 alin. 1 din Codul penal
art. 205 alin. 1 si 2 si art. 206 alin. 1
  D.C.C. nr.292/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 193 din Codul penal, ale art. 279 alin. 1 și alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală și ale art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată
art. 193
  D.C.C. nr.329/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 239 alin. 3 din Codul penal
art. 239 alin. 3
  D.C.C. nr.353/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 184 alin. 5 din Codul penal
art. 184 alin. 5
  D.C.C. nr.381/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. 3 din Codul penal și ale art. 279 și 284 din Codul de procedură penală
art. 180 alin. 3
  D.C.C. nr.451/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 din Codul penal
art. 2151
  D.C.C. nr.466/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 și 206 din Codul penal și ale art. 221, 228 și 275-278 din Codul de procedură penală
art. 205 și 206
  D.C.C. nr.96/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. 2 din Codul penal
art. 60 alin. 2
  D.C.C. nr.180/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 147, 246 și 289 din Codul penal
art. 147, 246 și 289
  D.C.C. nr.183/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 din Codul penal
art. 205
  D.C.C. nr.181/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 din Codul penal
art. 206
  D.C.C. nr.209/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 din Codul penal și ale art. 4, art. 6 alin. 4 și ale art. 173 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală
art. 213
  D.C.C. nr.240/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3 și ale art. 867 alin. 3 din Codul penal
art. 81 alin. 3, art. 861 alin. 3 și ale art. 867 alin. 3
  D.C.C. nr.268/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală și ale art. 206 din Codul penal
art. 206
  D.C.C. nr.275/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 din Codul penal
art. 257
  D.C.C. nr.276/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 din Codul penal
art. 206
  D.C.C. nr.329/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 181 alin. 3 din Codul penal
art. 181 alin. 3
  D.C.C. nr.377/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 lit. b) și d) din Codul penal
art. 118 lit. b) și d)
  D.C.C. nr.442/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. 1 din Codul penal
art. 220 alin. 1
  D.C.C. nr.461/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal
art. 215 alin. 2
  D.C.C. nr.480/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 din Codul penal
art. 317
  D.C.C. nr.496/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal
art. 215 alin. 2
  D.C.C. nr.524/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 din Codul penal
art. 220
  D.C.C. nr.19/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 325 din Codul penal
art. 325
  D.C.C. nr.32/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 din Codul penal
art. 206
  D.C.C. nr.67/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 din Codul penal și ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
art. 317
  D.C.C. nr.79/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. 5 din Codul penal
  D.C.C. nr.87/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 și 209 din Codul penal
art. 208 și 209
  D.C.C. nr.85/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1201, art. 1303 și art. 1714 din Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180-184, art. 322 pct. 4, art. 376, art. 4042 din Codul de procedură civilă, art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, art. 66 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 și art. 215 din Codul penal
  D.C.C. nr.139/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 din Codul penal
art. 206
  D.C.C. nr.183/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. 2, art. 181 și ale art. 75 lit. a) din Codul penal
art. 180 alin. 2, ale art. 181 și ale art. 75 lit. a)
  D.C.C. nr.215/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
art. 215 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.205/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 75 alin. 1 lit. a), art. 180 alin. 2 și art. 181 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 255 din Codul de procedură penală
art. 75 alin. 1 lit. a), art. 180 alin. 2 și art. 181
  D.C.C. nr.222/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 din Codul penal
art. 83
  D.C.C. nr.179/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. 2 din Codul penal
art. 180 alin. 2
  D.C.C. nr.238/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 861 alin. 3 din Codul penal
art. 861 alin. 3
  D.C.C. nr.265/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 și art. 206 din Codul penal
art. 205 și art. 206
  D.C.C. nr.317/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 și art. 1101 alin. 2 din Codul penal
  D.C.C. nr.346/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 și art. 206 din Codul penal
art. 205 și art. 206
  D.C.C. nr.338/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 863 alin. 1 lit. a) și b) din Codul penal
art. 863 alin. 1 lit. a) și b)
  D.C.C. nr.368/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 217 alin. 1 și art. 219 alin. 1 din Codul penal
art. 217 alin. 1 și art. 219 alin. 1
  D.C.C. nr.386/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. 2 și art. 60 alin. 1 din Codul penal
art. 59 alin. 2 ∫i art. 60 alin. 1
  D.C.C. nr.391/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
  D.C.C. nr.423/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 192 alin. 1 din Codul penal
  D.C.C. nr.442/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 și art. 27 din Codul penal, precum și ale art. 281 pct. 1 lit. b), art. 38 și art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.502/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 din Codul penal
art. 215
  D.C.C. nr.536/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 239 alin. 2 și 3 din Codul penal
art. 239 alin. 2 ∫i 3
  D.C.C. nr.564/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 124 din Codul penal
  D.C.C. nr.566/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2 și 3 din Codul penal
  D.C.C. nr.637/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 din Codul penal
art. 83
  D.C.C. nr.675/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
art. 215 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.15/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal
art. 215 alin. 2
  D.C.C. nr.55/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 din Codul penal
art. 206
  D.C.C. nr.49/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 alin. 1 din Codul penal
art. 123 alin. 1
  D.C.C. nr.50/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 din Codul penal, ale art. 320 alin. 2 și 3, ale art. 322 și ale art. 323 din Codul de procedură penală
art. 146
  D.C.C. nr.77/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2811 din Codul penal
art. 2811
  D.C.C. nr.105/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal
art. 215 alin. 3
  D.C.C. nr.111/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 147 și art. 289 din Codul penal
art. 147 și art. 289
  D.C.C. nr.157/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 din Codul penal
art. 220
  D.C.C. nr.146/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 din Codul penal
art. 206
  D.C.C. nr.149/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1, 2 și 3 din Codul penal
art. 215 alin. 1, 2 și 3
  D.C.C. nr.174/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 din Codul penal
art. 206
  D.C.C. nr.187/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 591 și 60 din Codul penal
art. 591 și 60
  D.C.C. nr.198/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 din Codul penal
art. 205
  D.C.C. nr.231/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 și 206 din Codul penal
art. 205 și 206
  D.C.C. nr.255/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2481 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 2481
  D.C.C. nr.260/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 și art. 72 din Codul penal
art. 27 și art. 72
  D.C.C. nr.284/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 alin. 1 lit. b) din Codul penal
art. 37 alin. 1 lit. b)
  D.C.C. nr.316/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 și 206 din Codul penal
art. 205 și 206
  D.C.C. nr.347/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 și art. 207 din Codul penal
art. 206 și art. 207
  D.C.C. nr.348/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
art. 215 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.403/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1, 2 și 3 din Codul penal
art. 215 alin. 1, 2 și 3
  D.C.C. nr.419/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 alin. 1 din Codul penal
art. 194 alin. 1
  D.C.C. nr.416/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 din Codul penal
art. 206
  D.C.C. nr.418/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 863 alin. 1 lit. a) din Codul penal
art. 863 alin. 1 lit. a)
  D.C.C. nr.472/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 din Codul penal
art. 205
  D.C.C. nr.474/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal și ale art. 272 pct. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 215 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.508/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal
art. 81 alin. 3
  D.C.C. nr.505/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 și art. 290 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 2151 și art. 290
  D.C.C. nr.532/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și a dispozițiilor art. 83 din Codul penal
art. 83
  D.C.C. nr.616/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 176 alin. 1 lit. f) din Codul penal
art. 176 alin. 1 lit. f)
  D.C.C. nr.640/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 193, art. 205 și art. 206 din Codul penal
art. 193, art. 205 și art. 206
  D.C.C. nr.653/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 184 alin. 2 și 4 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 345 alin. 2 din Codul de procedură penală
art. 184 alin. 2 și 4
  D.C.C. nr.652/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 și 206 din Codul penal
art. 205 și 206
  D.C.C. nr.688/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 din Codul penal
art. 206
  D.C.C. nr.709/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2-5 din Codul penal
art. 215 alin. 2—5
  D.C.C. nr.707/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 din Codul penal
art. 2151
  D.C.C. nr.785/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal
art. 81 alin. 3
  D.C.C. nr.776/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 din Codul penal
art. 205
  D.C.C. nr.780/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 și art. 289 din Codul penal
art. 249 și art. 289
  D.C.C. nr.828/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 5 din Codul penal, cu referire la art. 146 din același cod
art. 215 alin. 5 din Codul penal, cu referire la art. 146
  D.C.C. nr.829/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Codul penal
art. 31 alin. 2
  D.C.C. nr.839/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 3 și art. 182 din Codul penal
art. 81 alin. 3 și art. 182
  D.C.C. nr.920/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 din Codul penal
art. 317
  D.C.C. nr.77/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 din Codul penal
art. 83
  D.C.C. nr.100/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 551 alin. 1 și 2 din Codul penal
art. 551 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.141/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. 1 din Codul penal
art. 60 alin. 1
  D.C.C. nr.195/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 și art. 85 din Codul penal
art. 83 și art. 85
  D.C.C. nr.253/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
art. 215 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.299/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 și art. 248 din Codul penal
art. 246 și art. 248
  D.C.C. nr.303/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. 2 din Codul penal
art. 180 alin. 2
  D.C.C. nr.340/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal
art. 246
  D.C.C. nr.423/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. 2 teza a doua din Codul penal
art. 60 alin. 2 teza a doua
  D.C.C. nr.485/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 258 din Codul penal
art. 258
  D.C.C. nr.483/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 din Codul penal
art. 329
  D.C.C. nr.482/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 182 alin. 2 din Codul penal
art. 182 alin. 2
  D.C.C. nr.481/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146, art. 209 alin. 3 și art. 2481 din Codul penal
art. 146, art. 209 alin. 3 și art. 2481
  D.C.C. nr.555/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 60 alin. 6 din Codul penal
art. 60 alin. 6
  D.C.C. nr.604/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. 1 raportat la art. 209 alin. 3 lit. b) din Codul penal
art. 208 alin. 1 raportat la art. 209 alin. 3 lit. b)
  D.C.C. nr.587/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 864 din Codul penal
art. 864
  D.C.C. nr.598/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 din Codul penal
art. 220
  D.C.C. nr.679/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1, 3 și 4 din Codul penal
art. 215 alin. 1, 3 și 4
  D.C.C. nr.692/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 292 din Codul penal
art. 292
  D.C.C. nr.672/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 din Codul penal
art. 2151
  D.C.C. nr.717/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1-3 din Codul penal
art. 215 alin. 1-3
  D.C.C. nr.718/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal
art. 215 alin. 4
  D.C.C. nr.750/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 din Codul penal
art. 2151
  D.C.C. nr.778/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal
art. 215 alin. 4
  D.C.C. nr.845/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 128 alin. 2 din Codul penal
art. 128 alin. 2
  D.C.C. nr.841/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Codul penal
art. 13
  D.C.C. nr.818/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin. 21 din Codul penal și art. I pct. 128 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
art. 44 alin. 21
  D.C.C. nr.834/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12, art. 13, art. 14 și art. 15 din Codul penal
art. 12, art. 13, art. 14 și art. 15
  D.C.C. nr.831/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 alin. 1 din Codul penal
art. 259 alin. 1
  D.C.C. nr.832/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 și art. 2481 din Codul penal
art. 248 și art. 2481
  D.C.C. nr.836/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 din Codul penal
art. 72
  D.C.C. nr.828/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. 1 și art. 258 din Codul penal, raportate la art. 147 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală
art. 249 alin. 1 și art. 258, raportate la art. 147 din Codul penal
  D.C.C. nr.866/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 292 din Codul penal, art. 51 alin. 3 și art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, art. 4 alin. (1) și art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007
art. 292
  D.C.C. nr.898/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2811 din Codul penal
art. 2811
  D.C.C. nr.893/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 alin. 1 din Codul penal
art. 329 alin. 1
  D.C.C. nr.890/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, ale art. 220 și art. 278 din Codul de procedură penală și ale art. 249 din Codul penal
art. 249
  D.C.C. nr.902/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 215 din Codul penal
art. 215
  D.C.C. nr.999/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 215 alin. 3 din Codul penal
art. 215 alin. 3
  D.C.C. nr.1.048/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 217 alin. 1 din Codul penal
art. 217 alin. 1
  D.C.C. nr.1.079/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal
art. 83 alin. 1
  D.C.C. nr.1.107/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. 3 teza întâi din Codul penal
art. 180 alin. 3 teza întâi
  D.C.C. nr.1.092/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 321 alin. 1 din Codul penal
art. 321 alin. 1
  D.C.C. nr.81/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal
art. 215 alin. 3
  D.C.C. nr.101/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59, art. 591 și art. 60 din Codul penal
art. 59, art. 591 și art. 60
  D.C.C. nr.107/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 192 alin. 1 și art. 220 alin. 1 din Codul penal
art. 192 alin. 1 și art. 220 alin. 1
  D.C.C. nr.144/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 și art. 861 din Codul penal
art. 81 și art. 861
  D.C.C. nr.147/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2811 din Codul penal
art. 2811
  D.C.C. nr.317/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. 2 și art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 281 din Codul penal
art. 281
  D.C.C. nr.343/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2481 și art. 146 din Codul penal
art. 2481 și art. 146
  D.C.C. nr.336/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248, art. 2481 și art. 145 din Codul penal
art. 248, art. 2481 și art. 145
  D.C.C. nr.383/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 și art. 2481 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 262 pct. 1 lit. a) și b) și pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală
art. 248 și art. 2481
  D.C.C. nr.438/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi din Codul penal și art. 378 alin. 11 din Codul de procedură penală
art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi
  D.C.C. nr.456/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. 1 și art. 209 alin. 1 lit. a), e), g) și i) din Codul penal
art. 208 alin. 1 și art. 209 alin. 1 lit. a), e), g) și i)
  D.C.C. nr.454/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal, art. 75 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și art. 460 alin. 1 din Codul de procedură penală
art. 59 alin. 1
  D.C.C. nr.469/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 1 lit. a) din Codul penal
art. 81 alin. 1 lit. a)
  D.C.C. nr.470/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1 din Codul penal
art. 215 alin. 1
  D.C.C. nr.478/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. 2 și ale art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală și ale art. 281 din Codul penal
art. 281
  D.C.C. nr.556/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 și art. 27 din Codul penal
art. 25 și art. 27
  D.C.C. nr.563/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
art. 215 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.567/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. 1 din Codul penal
art. 60 alin. 1
  D.C.C. nr.568/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 271 alin. 2 din Codul penal
art. 271 alin. 2
  D.C.C. nr.587/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. 2, ale art. 183 alin. 1 și 2 și ale art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală și ale art. 281 din Codul penal
art. 281
  D.C.C. nr.599/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 183 alin. 1 și 2 și ale art. 2781 alin. 8 lit. c) și alin. 9 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 281 din Codul penal
art. 281
  D.C.C. nr.625/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal
art. 281
  D.C.C. nr.634/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal, precum și ale art. 171 alin. 2 și art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
art. 281
  D.C.C. nr.635/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 281 din Codul penal
art. 281
  D.C.C. nr.649/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 din Codul penal
art. 2151
  D.C.C. nr.682/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3859, art. 38511 alin. 4 și art. 38513 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 215 alin. 2 și 3 din Codul penal
art. 215 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.730/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 și art. 2481 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 262 pct. 1 lit. a) și b) din Codul de procedură penală
art. 248 și art. 2481
  D.C.C. nr.735/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a), b), c) și art. 71 alin. 1 din Codul penal
art. 64 alin. 1 lit. a), b), c) și art. 71 alin. 1
  D.C.C. nr.767/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 și art. 2481 din Codul penal
art. 248 și art. 2481
  D.C.C. nr.861/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 178 alin. 2 din Codul penal, precum și ale art. I pct. 158 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
art. 178 alin. 2
  D.C.C. nr.934/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal, precum și a prevederilor art. 264, art. 291 și art. 314 din Codul de procedură penală
art. 215 alin. 2
  D.C.C. nr.937/2008 DECIZIA nr. 937 din 23 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 și art. 209 din Codul penal, precum și a prevederilor art. I pct. 158 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
- art. 208, art. 209
  D.C.C. nr.938/2008 DECIZIA nr. 938 din 23 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
- art. 215 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.966/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 din Codul penal
art. 329
  D.C.C. nr.962/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 171 alin. 2, art. 183 alin. 1 și 2, art. 262 pct. 1 lit. a) și art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 281
  D.C.C. nr.964/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 328 din Codul penal
art. 328
  D.C.C. nr.1.036/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 din Codul penal
art. 215
  D.C.C. nr.1.040/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2811 alin. 2 din Codul penal
art. 2811 alin. 2
  D.C.C. nr.1.051/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 și art. 215 alin. 5 din Codul penal
art. 146 și art. 215 alin. 5
  D.C.C. nr.1.062/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal
art. 83 alin. 1
  D.C.C. nr.1.060/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. 2, 3 și 4 din Codul penal
art. 118 alin. 2, 3 și 4
  D.C.C. nr.1.076/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal
art. 246
  D.C.C. nr.1.078/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2811 din Codul penal
art. 2811
  D.C.C. nr.1.085/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146, art. 246, art. 2481, toate din Codul penal, art. I pct. 51 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi și art. 3 din Legea nr. 31/1968 pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală al Republicii Socialiste România din 12 noiembrie 1968
art. 146, art. 246, art. 2481
  D.C.C. nr.1.086/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 288 alin. 1 și art. 289 alin. 1 din Codul penal
art. 288 alin. 1 și art. 289 alin. 1
  D.C.C. nr.1.090/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. 2 din Codul penal
art. 132 alin. 2
  D.C.C. nr.1.122/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi și art. 71 din Codul penal
art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi și art. 71
  D.C.C. nr.1.138/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal
art. 281
  D.C.C. nr.1.195/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 și art. 2481 din Codul penal
art. 248 și art. 2481
  D.C.C. nr.1.235/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a) din Codul penal
art. 64 alin. 1 lit. a)
  D.C.C. nr.1.242/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 193 alin. 2 din Codul penal
art. 193 alin. 2
  D.C.C. nr.1.276/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
art. 215 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.1.275/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 alin. 2 din Codul penal
art. 71 alin. 2
  D.C.C. nr.1.328/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a) din Codul penal
art. 64 alin. 1 lit. a)
  D.C.C. nr.1.333/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 184 alin. 2 și 4 din Codul penal
art. 184 alin. 2 și 4
  D.C.C. nr.1.371/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 215 alin. 1 și art. 240 din Codul penal și art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 215 alin. 1 și art. 240
  D.C.C. nr.1.377/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 184 alin. 1-4 din Codul penal
art. 184 alin. 1-4
  D.C.C. nr.1.378/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 63, art. 64, art. 70 și art. 197 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal
art. 215 alin. 2
  D.C.C. nr.1.379/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi, art. 65 și art. 71 alin. 1 și 2 din Codul penal
art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi, art. 65 și art. 71 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.14/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2-5 din Codul penal
art. 215 alin. 2-5
  D.C.C. nr.7/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. 3, art. 88 și art. 89 din Codul penal, art. 371 alin. 1 din Codul de procedură penală și ale art. 4 alin. (2) și art. 7 din Legea nr. 543/2002 privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni
art. 82 alin. 3, art. 88 și art. 89
  D.C.C. nr.147/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 192 alin. 2 și 3 din Codul penal
art. 192 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.160/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2481 din Codul penal raportate la art. 246 și art. 146 din Codul penal
art. 2481 din Codul penal raportat la art. 246 și art. 146 din Codul penal
  D.C.C. nr.162/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1101 alin. 1 teza finală din Codul penal
art. 1101 alin. 1 teza finală
  D.C.C. nr.165/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1 și 4 din Codul penal
art. 215 alin. 1 și 4
  D.C.C. nr.169/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. 1 și art. 209 alin. 1 lit. g) și i) din Codul penal
art. 208 alin. 1 și art. 209 alin. 1 lit. g) și i)
  D.C.C. nr.174/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 și art. 2481 din Codul penal
art. 248 și art. 2481
  D.C.C. nr.184/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi și ale art. 71 din Codul penal
art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi și ale art. 71
  D.C.C. nr.361/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. 21 din Codul penal
art. 180 alin. 21
  D.C.C. nr.352/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 222 alin. 7 și art. 223 din Codul de procedură penală
art. 259
  D.C.C. nr.355/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83, art. 84 și art. 864 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 83, art. 84 și art. 864
  D.C.C. nr.392/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal
art. 215 alin. 2
  D.C.C. nr.382/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. 2 și art. 2781 alin. 8 și 9 din Codul de procedură penală și ale art. 281 din Codul penal
art. 281
  D.C.C. nr.416/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 alin. 2 raportat la art. 64 alin. 1 lit. a)-c) din Codul penal
art. 71 alin. 2 raportat la art. 64 alin. 1 lit. a)-c)
  D.C.C. nr.438/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal
art. 215 alin. 4
  D.C.C. nr.489/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 631 din Codul penal
art. 631
  D.C.C. nr.541/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 321 alin. 1 din Codul penal
art. 321 alin. 1
  D.C.C. nr.535/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi, art. 65 și art. 71 din Codul penal
art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi, art. 65 și art. 71
  D.C.C. nr.526/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 115 din Codul penal
art. 115
  D.C.C. nr.533/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 328 din Codul penal
art. 328
  D.C.C. nr.549/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 178 alin. 3 și 5 din Codul penal
art. 178 alin. 3 și 5
  D.C.C. nr.534/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 alin. 2 raportat la art. 146 din Codul penal
art. 2151 alin. 2 raportat la art. 146
  D.C.C. nr.628/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 198 alin. 1 din Codul penal
art. 198 alin. 1
  D.C.C. nr.629/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 din Codul penal
art. 248
  D.C.C. nr.631/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 1 lit. d) și alin. 2 din Codul penal
art. 34 alin. 1 lit. d) și alin. 2
  D.C.C. nr.638/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 551 din Codul penal
art. 551
  D.C.C. nr.685/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
art. 215 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.693/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 5 din Codul penal
art. 215 alin. 5
  D.C.C. nr.742/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 alin. 4 din Codul penal
art. 71 alin. 4
  D.C.C. nr.736/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 1 alin. (3) și art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 281
  D.C.C. nr.814/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2481 din Codul penal
art. 2481
  D.C.C. nr.812/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și alin. 4 din Codul penal
art. 215 alin. 3 și alin. 4
  D.C.C. nr.828/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a) și art. 71 din Codul penal
art. 64 alin. 1 lit. a) și art. 71
  D.C.C. nr.931/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a) și art. 71 din Codul penal
art. 64 alin. 1 lit. a) și art. 71
  D.C.C. nr.937/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. 3 teza a doua din Codul penal
art. 180 alin. 3 teza a doua
  D.C.C. nr.907/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 din Codul penal
art. 2151
  D.C.C. nr.934/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2481 și art. 258 alin. 2 din Codul penal, ale art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 2481 și art. 258 alin. 2
  D.C.C. nr.961/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, raportat la art. 194 alin. 1 din Codul penal
art. 194 alin. 1
  D.C.C. nr.954/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 din Codul penal
art. 85
  D.C.C. nr.947/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 alin. 1 din Codul penal și art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
art. 71 alin. 1
  D.C.C. nr.948/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 alin. 3 din Codul penal
art. 322 alin. 3
  D.C.C. nr.1.000/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999, art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit, art. 215 alin. 2 și 5 din Codul penal, precum și art. 377 și art. 378 din Codul de procedură penală
art. 215 alin. 2 și 5
  D.C.C. nr.1.013/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. a) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, art. 71 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și art. 64 alin. 1 lit. c) din Codul penal
art. 64 alin. 1 lit. c)
  D.C.C. nr.1.114/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 258 din Codul penal
art. 258
  D.C.C. nr.1.128/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 și art. 215 alin. 5 din Codul penal
art. 146 și art. 215 alin. 5
  D.C.C. nr.1.138/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 216 din Codul penal și ale art. 2781 alin. 2 și 8 din Codul de procedură penală
- art. 216
  D.C.C. nr.1.139/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
- art. 215 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.1.191/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 din Codul penal
art. 85
  D.C.C. nr.1.168/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1-3 din Codul penal
- art. 215 alin. 1-3
  D.C.C. nr.1.181/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 182 din Codul penal
- art. 182
  D.C.C. nr.1.203/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2481 din Codul penal
- art. 2481
  D.C.C. nr.1.207/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal
- art. 215 alin. 4
  D.C.C. nr.1.198/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal
- art. 281
  D.C.C. nr.1.201/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 5 din Codul penal
- art. 215 alin. 5
  D.C.C. nr.1.206/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 alin. 2 din Codul penal
- art. 2151 alin. 2
  D.C.C. nr.1.200/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 din Codul penal
- art. 215
  D.C.C. nr.1.213/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
- art. 215 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.1.217/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2 și 5 din Codul penal
art. 215 alin. 2 și 5
  D.C.C. nr.1.214/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 4, 6 și 7 din Codul de procedură penală și ale art. 254 și 255 din Codul penal
art. 254 și 255
  D.C.C. nr.1.262/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 și art. 861 din Codul penal
art. 38 și art. 861
  D.C.C. nr.1.340/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 și art. 2481 din Codul penal
art. 146 și art. 2481
  D.C.C. nr.1.397/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3, 4 și 5 din Codul penal și art. 84 alin. 1 pct. 2 și 3 și alin. 2 teza a doua din Legea nr. 59/1934 asupra cecului
art. 215 alin. 3, 4 și 5
  D.C.C. nr.1.398/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 181 alin. 2 din Codul penal
art. 181 alin. 2
  D.C.C. nr.1.401/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3) și art. 83 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, art. 3 alin. (4) și art. 5 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat din 2004, art. 171 alin. 2, art. 183 alin. 1 și 2, art. 262 pct. 1 lit. a) și art. 2781 alin. 8 lit. a)-c) din Codul de procedură penală și art. 281 din Codul penal
art. 281
  D.C.C. nr.1.426/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 182 din Codul penal
art. 182
  D.C.C. nr.1.459/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 și 209 din Codul penal
art. 208 și 209
  D.C.C. nr.1.514/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 alin. 1 lit. b) din Codul penal
art. 37 alin. 1 lit. b)
  D.C.C. nr.1.599/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1-4 din Codul penal
art. 215 alin. 1-4
  D.C.C. nr.1.602/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 din Codul penal
art. 215
  D.C.C. nr.1.609/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 147 și art. 2151 din Codul penal
art. 147 și art. 2151
  D.C.C. nr.1.647/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 alin. 2 teza întâi din Codul penal
art. 194 alin. 2 teza întâi
  D.C.C. nr.1.688/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal
art. 215 alin. 3
  D.C.C. nr.1.690/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 5 și art. 146 din Codul penal
art. 215 alin. 5 și art. 146
  D.C.C. nr.1.683/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 254 alin. 2 din Codul penal, ale art. 64 și art. 68 alin. 2 din Codul de procedură penală și ale art. 261 alin. (6) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
art. 254 alin. 2
  D.C.C. nr.1.699/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal și ale art. 75 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
art. 59 alin. 1
  D.C.C. nr.63/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 din Codul penal
art. 83
  D.C.C. nr.64/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 și art. 209 din Codul penal
art. 208 și art. 209
  D.C.C. nr.98/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2 și 4 din Codul penal
art. 215 alin. 2 și 4
  D.C.C. nr.100/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 și art. 215 alin. 1 și 5 din Codul penal
art. 146 și art. 215 alin. 1 și 5
  D.C.C. nr.104/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 din Codul penal
art. 2151
  D.C.C. nr.99/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 290 alin. 1 din Codul penal, art. 303 alin. 6 teza întâi din Codul de procedură penală, precum și art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 290 alin. 1
  D.C.C. nr.168/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 din Codul penal
art. 118
  D.C.C. nr.172/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 145 din Codul penal
art. 145
  D.C.C. nr.170/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11, art. 13 alin. (1) lit. a) și art. 13 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 248 și art. 2481 din Codul penal
art. 248 și art. 2481
  D.C.C. nr.169/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 lit. a) și art. 38 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 146 și art. 215 alin. 1 și 5 din Codul penal
art. 146 și art. 215 alin. 1 și 5
  D.C.C. nr.183/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 lit. a) și art. 38 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 215 alin. 2-5 din Codul penal
art. 215 alin. 2-5
  D.C.C. nr.176/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 și art. 218 alin. 1 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală
art. 146 și art. 218 alin. 1
  D.C.C. nr.208/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 din Codul penal
art. 71
  D.C.C. nr.289/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a), b) și c) și art. 71 din Codul penal
art. 64 alin. 1 lit. a), b) și c) și art. 71
  D.C.C. nr.298/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 145 și 147 din Codul penal și ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 145 și 147
  D.C.C. nr.296/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 300 din Codul de procedură penală, art. 215 alin. 5 raportat la art. 146 din Codul penal, art. 13 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 215 alin. 5 raportat la art. 146
  D.C.C. nr.350/2010 DECIZIA nr. 350 din 25 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3, 4 și 5 din Codul penal și art. 84 alin. 1 pct. 2 și 3 și alin. 2 teza a doua din Legea nr. 59/1934 asupra cecului
- art. 215 alin. 3, 4 și 5
  D.C.C. nr.378/2010 DECIZIA nr. 378 din 13 aprilie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 alin. 1 din Codul penal
- art. 329 alin. 1
  D.C.C. nr.379/2010 DECIZIA nr. 379 din 13 aprilie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 145 și 292 din Codul penal
art. 145 și 292
  D.C.C. nr.381/2010 DECIZIA nr. 381 din 13 aprilie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 321 alin. 2 din Codul penal
- art. 321 alin. 2
  D.C.C. nr.382/2010 DECIZIA nr. 382 din 13 aprilie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal
art. 281
  D.C.C. nr.383/2010 DECIZIA nr. 383 din 13 aprilie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 5, art. 248 1 raportat la art. 146 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate
- art. 215 alin. 5 și art. 2481 raportat la art. 146
  D.C.C. nr.388/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 267 alin. 1 din Codul de procedură penală și art. 321 din Codul penal
art. 321
  D.C.C. nr.403/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 181 alin. 1 și art. 91 din Codul penal
. 181 alin. 1 și art. 91
  D.C.C. nr.435/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 din Codul penal
art. 83
  D.C.C. nr.474/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 307 alin. 2 din Codul penal
art. 307 alin. 2
  D.C.C. nr.511/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, art. 43 din Legea contabilității nr. 82/1991 și art. 289 din Codul penal
art. 289
  D.C.C. nr.547/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 5 din Codul penal
art. 215 alin. 5
  D.C.C. nr.624/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1 din Codul penal
art. 215 alin. 1
  D.C.C. nr.619/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 din Codul penal
art. 2151
  D.C.C. nr.625/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 din Codul penal
art. 83
  D.C.C. nr.623/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 și art. 2151 alin. 2 din Codul penal
art. 146 și art. 2151 alin. 2
  D.C.C. nr.641/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2481 și art. 215 alin. 5 din Codul penal, cu trimitere la dispozițiile art. 146 din același cod
art. 2481 și art. 215 alin. 5, cu trimitere la dispozițiile art. 146 din același cod
  D.C.C. nr.734/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 1 lit. b) și e) din Codul penal
art. 34 alin. 1 lit. b) și e)
  D.C.C. nr.741/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 din Codul penal
art. 84
  D.C.C. nr.744/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
art. 215 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.745/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal
art. 215 alin. 1, 2 și 5
  D.C.C. nr.732/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și a dispozițiilor art. 2481 din Codul penal
art. 2481
  D.C.C. nr.782/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 182 alin. 2 din Codul penal
art. 182 alin. 2
  D.C.C. nr.825/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2, art. 289 alin. 1 și ale art. 290 din Codul penal
art. 215 alin. 2, art. 289 alin. 1 și ale art. 290
  D.C.C. nr.844/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250, art. 289, art. 291 din Codul penal, precum și ale art. 339 alin. 1 și art. 38518 alin. 1 și 2 din Codul de procedură penală
art. 250, art. 289, art. 291
  D.C.C. nr.845/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. 3 lit. f) din Codul penal
art. 209 alin. 3 lit. f)
  D.C.C. nr.848/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 163 din Codul de procedură penală, art. 118 din Codul penal și art. 19 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
art. 118
  D.C.C. nr.847/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal
art. 281
  D.C.C. nr.855/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2, 3 și 4 din Codul penal și art. 3859 alin. 1 pct. 18 din Codul de procedură penală
art. 215 alin. 2, 3 și 4
  D.C.C. nr.947/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 lit. a) și art. 38 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 215 alin. 1 și 5 din Codul penal
art. 215 alin. 1 și 5
  D.C.C. nr.932/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 alin. 1 din Codul penal
art. 2151 alin. 1
  D.C.C. nr.900/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1361 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor și ale art. 118 din Codul penal
art. 118
  D.C.C. nr.929/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 5 din Codul penal
art. 215 alin. 5
  D.C.C. nr.1.017/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 184 alin. 1-4 din Codul penal
art. 184 alin. 1-4
  D.C.C. nr.1.051/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 și 2481 din Codul penal
- art. 248 și 2481
  D.C.C. nr.1.070/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal și ale art. 1 alin. (3) și art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- art. 281
  D.C.C. nr.1.197/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 147 alin. 2 și ale art. 255 alin. 1 din Codul penal
art. 147 alin. 2 și ale art. 255 alin. 1
  D.C.C. nr.1.288/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 și art. 209 din Codul penal
- art. 208 și art. 209
  D.C.C. nr.1.299/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 din Codul penal
- art. 59
  D.C.C. nr.1.293/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal și art. 2781 alin. 8 și 9 din Codul de procedură penală
- art. 281
  D.C.C. nr.1.289/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. 4 și art. 146 din Codul penal, precum și ale art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate
- art. 209 alin. 4, art. 146
  D.C.C. nr.1.371/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1, 3 și 4 din Codul penal
- art. 215 alin. 1, 3 și 4
  D.C.C. nr.1.363/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1-4 din Codul penal
- art. 215 alin. 1-4
  D.C.C. nr.1.372/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2 și 3 din Codul penal
- art. 215 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.1.374/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
- art. 215 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.1.366/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1-3 din Codul penal și art. 3859 alin. 1 pct. 18 din Codul de procedură penală
- art. 215 alin. 1-3
  D.C.C. nr.1.390/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal
- art. 215 alin. 2
  D.C.C. nr.1.369/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 alin. 2 raportat la art. 146 din Codul penal
- art. 146, art. 2151 alin. 2
  D.C.C. nr.1.409/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131, 132, 239 și 321 din Codul penal
- art. 131, 132, 239 și 321
  D.C.C. nr.1.433/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. 2 și 3, art. 321 și art. 20 raportat la art. 175 alin. 1 din Codul penal
- art. 20, art. 175 alin. 1, art. 180 alin. 2 și 3, art. 321
  D.C.C. nr.1.439/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 și art. 71 din Codul penal
- art. 64 și art. 71
  D.C.C. nr.1.472/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 289 din Codul penal
- art. 289
  D.C.C. nr.1.499/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 147, art. 254 și art. 258 din Codul penal
- art. 147, art. 254, art. 258
  D.C.C. nr.1.500/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 239 alin. 1 și 2 din Codul penal
- art. 239 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.1.548/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 255 alin. 3 din Codul penal coroborat cu art. 223 din Codul de procedură penală și art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, prin raportare la art. 78 din Codul de procedură penală
- art. 255 alin. 3
  D.C.C. nr.1.602/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 239 alin. 2 din Codul penal
- art. 239 alin. 2
  D.C.C. nr.1.588/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal, art. 262 pct. 1 lit. a) și art. 378 alin. 11 din Codul de procedură penală
- art. 281
  D.C.C. nr.29/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 262 alin. 1 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală și art. 281 din Codul penal
art. 281
  D.C.C. nr.47/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 și 4 din Codul penal
art. 215 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.72/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208, art. 209 și art. 210 din Codul penal
art. 208, art. 209 și art. 210
  D.C.C. nr.79/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 189 din Codul penal
art. 189
  D.C.C. nr.92/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal și art. 148 alin. 1 lit. d) și f) din Codul de procedură penală
art. 215 alin. 3
  D.C.C. nr.311/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 și art. 215 alin. 5 din Codul penal
art. 146 și art. 215 alin. 5
  D.C.C. nr.321/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1 și 2 din Codul penal
art. 215 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.388/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 și 85 din Codul penal
- art. 83 și art. 85
  D.C.C. nr.488/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 raportat la art. 146 din Codul penal
- art. 2151, art. 146
  D.C.C. nr.490/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 184 alin. 2, 4 și 6 din Codul penal
- art. 184 alin. 2, 4 și 6
  D.C.C. nr.467/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 184 alin. 3 din Codul penal
art. 184 alin. 3
  D.C.C. nr.468/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 147 alin. 2 și art. 2151 din Codul penal
- art. 147 art. 2151
  D.C.C. nr.475/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 184 alin. 2, 4 și 5 din Codul penal
art. 184 alin. 2, 4 și 5
  D.C.C. nr.459/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 217 alin. 1 din Codul penal și art. 262 pct. 1 lit. a), art. 322 și art. 323 din Codul de procedură penală
art. 217 alin. 1
  D.C.C. nr.463/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. 2 și art. 321 din Codul penal
art. 180 alin. 2 și art. 321
  D.C.C. nr.531/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 128 alin. 2 din Codul penal
- art. 128 alin. 2
  D.C.C. nr.522/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal
- art. 83 alin. 1
  D.C.C. nr.527/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 211 alin. 1 din Codul penal
- art. 211 alin. 1
  D.C.C. nr.528/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 863 alin. 1 lit. a) și art. 864 alin. 2 din Codul penal
- art. 863 alin. 1 lit. a), art. 864 alin. 2
  D.C.C. nr.497/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 din Codul penal
- art. 248
  D.C.C. nr.498/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 alin. 1 lit. b) din Codul penal
- art. 37 alin. 1 lit. b)
  D.C.C. nr.564/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal
- art. 215 alin. 4
  D.C.C. nr.563/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 din Codul penal
art. 329
  D.C.C. nr.720/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 741 alin. 1 din Codul penal
- art. 741 alin. 1
  D.C.C. nr.685/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a) și b), art. 71 alin. 1 și 2 și art. 281 din Codul penal și ale art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
- art. 281, art. 64 alin. 1 lit. a) și b), art. 71 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.680/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 alin. 1 din Codul penal
- art. 259 alin. (1)
  D.C.C. nr.681/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 și art. 2151 alin. 2 din Codul penal
- art. 146 și art. 2151 alin. 2
  D.C.C. nr.682/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 321 alin. 1 din Codul penal
- art. 321 alin. 1
  D.C.C. nr.752/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 și art. 215 alin. 5 din Codul penal
- art. 146 și art. 215 alin. 5
  D.C.C. nr.754/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 alin. 1 lit. a) și b) din Codul penal
- art. 37 alin. 1 lit. a) ș b)
  D.C.C. nr.865/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 din Codul penal
- art. 220
  D.C.C. nr.866/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1-3 din Codul penal
- art. 215 alin. 1-3
  D.C.C. nr.864/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 302 din Codul penal
- art. 302
  D.C.C. nr.1.037/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. 1 și 2 din Codul penal, precum și ale art. 57 alin. (1), art. 75 și art. 76 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- art. 59 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.1.128/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 147 alin. 2 cu referire la art. 255 alin. 1 și art. 257 alin. 1 din Codul penal
art. 147 alin. 2 cu referire la art. 255 alin. 1 și art. 257 alin. 1
  D.C.C. nr.1.130/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal
art. 83 alin. 1
  D.C.C. nr.1.168/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 1, 3 și 5 din Codul penal
art. 215 alin. 1, 3 și 5
  D.C.C. nr.1.330/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 239 alin. 1 și 5 și art. 2721 din Codul penal
- art. 239 alin. 1 și 5 și art. 2721
  D.C.C. nr.1.337/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 258 alin. 2 din Codul penal și art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală
art. 258 alin. 2
  D.C.C. nr.1.329/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 178 alin. 3 și art. 184 alin. 41 din Codul penal
art. 178 alin. 3 și art. 184 alin. 41
  D.C.C. nr.1.405/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul penal
- art. 27
  D.C.C. nr.1.408/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 189 din Codul penal
- art. 189
  D.C.C. nr.1.449/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. 1 raportat la art. 83 alin. 3 din Codul penal
art. 83 alin. 1 raportat la art. 83 alin. 3
  D.C.C. nr.1.516/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 911 - 916 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 146 și art. 215 alin. 5 din Codul penal
art. 146 și art. 215 alin. 5
  D.C.C. nr.1.511/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 și 71 din Codul penal
art. 64 și 71
  D.C.C. nr.1.611/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 147 și art. 258 alin. 1 din Codul penal, art. 44 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 1 art. 1 alin.(1) lit. a) și art. 17 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
art. 147 și art. 258 alin. 1
  D.C.C. nr.1.610/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 258 alin. 2 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. I pct. 3 si art. III pct. 1 si 2 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedura civila si a Codului de procedura penala al Romaniei
art. 258 alin. 2
  D.C.C. nr.8/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 90 alin. 1 lit. a) și c) din Codul penal
art. 90 alin. 1 lit. a) și c)
  D.C.C. nr.71/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 258 alin. 2 cu referire la art. 246 din Codul penal
art. 258 alin. 2 cu referire la art. 246
  D.C.C. nr.249/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 741 din Codul penal și ale art. 3201 din Codul de procedură penală
art. 741
  D.C.C. nr.227/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 128 alin. 2 din Codul penal și art. 457 alin. 4 din Codul de procedură penală
art. 128 alin. 2
  D.C.C. nr.235/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 741 din Codul penal
art. 741
  D.C.C. nr.239/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 și art. 215 alin. 5 din Codul penal
art. 146 și art. 215 alin. 5
  D.C.C. nr.247/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 155, art. 157 si art. 159 din Codul penal, a dispozitiilor art. 224 si ale sectiunii V1 a titlului III capitolul II din Codul de procedura penala, a dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei, precum si a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii
art. 155, art. 157 si art. 159
  D.C.C. nr.269/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. 2 lit. a) din Codul penal
art. 209 alin. 2 lit. a)
  D.C.C. nr.339/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal
art. 281
  D.C.C. nr.327/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 și 2481 din Codul penal
art. 248 și 2481
  D.C.C. nr.516/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 5 și art. 2151 alin. 2 din Codul penal
art. 215 alin. 5 și art. 2151 alin. 2
  D.C.C. nr.515/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 631 din Codul penal în interpretarea dată prin Decizia nr. L (50) din 4 iunie 2007 pronunțată de Secțiile Unite ale înaltei Curți de Casație și Justiție
art. 631
  D.C.C. nr.598/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 178 alin. 2 și art. 249 alin. 2 raportat la art. 146 din Codul penal și ale art. 52, art. 66 alin. 2, art. 125 și art. 263 alin. 1 din Codul de procedură penală
- art. 178 alin. 2 și art. 249 alin. 2, art. 146
  D.C.C. nr.688/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 181 alin. 3 din Codul penal și art. 2491 din Codul de procedură penală
- art. 181 alin. 3
  D.C.C. nr.911/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 din Codul penal
art. 146
  D.C.C. nr.907/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. 2 teza întâi din Codul penal
art. 60 alin. 2 teza întâi
  D.C.C. nr.997/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. 2 din Codul penal
- art. 60 alin. 2
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.092/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 124 din Codul penal
- art. 124 este constituțional, în măsura în care nu împiedică aplicarea legii penale mai favorabile faptelor săvârșite sub imperiul legii vechi (v. D.C.C. nr. 52/1994 (art. 223-225, 229-234, 248, 249) - M. Of. nr. 29/8 febr. 1995; D.C.C. nr. 81/1994 (art. 200 alin. 1) - M. Of. nr. 14/25 ian. 1995; D.C.C. nr. 128/1994 (art. 60) - M. Of. nr. 86/8 mai 1995; D.C.C. nr. 214/1997 (art. II alin. 1 din L. nr. 140/1996) - M. Of. nr. 234/8 sept. 1997; D.C.C. nr. 463/1997(art. 81 alin. 4) - M. Of. nr. 53/6 febr. 1998; D.C.C. nr. 25/1998(art. 81 alin. 4, art. 861 alin. 4) - M. Of. nr. 143/8 apr. 1998; D.C.C. nr. 177/1998 (art. 213 alin. 2) - M. Of. nr. 77/24 febr. 1999; D.C.C. nr. 150/1999 (art. 217 alin. 6) - M. Of. nr. 605/10 dec. 1999; D.C.C. nr. 165/1999 (art. 220 alin. 4) - M. Of. nr. 624/21 dec. 1999; D.C.C. nr. 303/2001 (alin. (1) și (2) al art. II din O.U.G. nr. 89/2001) - M. Of. nr. 809/17 dec. 2001); Decizia C.S.J. nr. III/2002 (art. 147 alin. 2, art. 2151) - M. Of. nr. 113/24 feb. 2003; L. nr. 301/2004 - M.Of. nr. 575/29 iun. 2004; Decizia I.C.C.J. nr. II/2005 (art. 33 lit. b) - M Of. nr. 867/27 sep. 2005; Decizia I.C.C.J.nr. III/2005 (art. 197 alin. 1, art. 201) - M. Of. nr. 867/27 sep. 2005; Decizia I.C.C.J. nr. IV/2005 (art. 75 alin. 1 lit. b), art. 174 alin. 1, art. 175 alin. 1 lit. c)) - M. Of. nr. 15/9 ian. 2006; v. Decizia I.C.C.J. nr. IX/2005 - M. Of. nr. 123/9 feb. 2006 (art. 215 alin. 4); v. Decizia nr. X/2005 - M. Of. nr. 123/9 feb. 2006 (art. 34 și 120); Decizia Î.C.C.J. nr. XIV/2005 - M. Of. nr. 284/29 mar. 2006 (art. 82, art. 120 alin. 2); Decizia Î.C.C.J. nr. XVIII/2005 - M.Of. nr. 285/29 mar. 2006 (art. 118 lit. b) teza I); Decizia Î.C.C.J. nr. II/2006 - M. Of. nr. 291/31 mar. 2006 (art. 209 alin. 3 lit. h)); Decizia Î.C.C.J. nr. V/2006 - M. Of. nr. 492/7 iun. 2006 (art. 176 alin. 1 lit. b); Decizia Î.C.C.J. nr. VIII/2006 - M. Of. nr. 475/1 iun. 2006 (art. 59, 591, 60 și 62); expresia " pedepse complimentare" din cuprinsul actelor normative în vigoare, se înlocuiește cu expresia " pedepse complementare"(L. nr. 278/2006); Decizia Î.C.C.J. nr. XIV/2006 - M.Of. nr. 6/4 ian. 2007 (art.146);Decizia Î.C.C.J. nr. XIX/2006 - M.Of. nr. 6/4 ian.2007(art.291); Decizia Î.C.C.J. nr. XVI/2006 - M. Of. nr. 7/5 ian. 2007 (art. 81, 861, 867); Decizia Î.C.C.J. nr. XX/2006 - M. Of. nr. 7/5 ian. 2007 (art. 220); D.C.C. nr. 62/2007 (art. I pct. 56 din L. nr. 278/2006 referitor la abrogarea art. 205, 206 și 207) - M.Of. nr. 104/12 feb. 2007; Decizia I.C.C.J. nr. VIII/2007 - (art. 14, 15, 146) - M.Of. nr. 733/ 30 oct. 2007; Decizia Î.C.C.J. nr. XXIV/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007 (art. 64, art. 65); Decizia Î.C.C.J. nr. XXVI/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007 (art. 331-352); Decizia Î.C.C.J. nr. XXXI/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007 (art. 192, art. 211); Decizia I.C.C.J. nr. L (50)/2007- M. Of. nr. 775/15 nov. 2007 (art. 631);DICCJ nr. I/2007 - M.Of. nr. 81/1 feb. 2008 - (art. 178 alin. 2și 3); Decizia Î.C.C.J. nr.LIX/2007 - M. Of. nr.274/7 apr.2008 - (art.255 alin.3 și 5); Decizia Î.C.C.J. nr. XIX/2007 - M. Of. nr. 503/3 iul. 2008 (art. 293 alin. 1 teza I); Decizia I.C.C.J. nr. LXVI (66)/2007 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 182 alin. 2); Decizia I.C.C.J. nr. LXVII (67)/2007 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 59-61); Decizia ICCJ nr. LXX (70) - M. Of. nr. 539/17 iul. 2008 (art. 34, art. 35, art. 36 alin. 1 și alin. 2); Decizia I.C.C.J. nr. XVI/2007- M. Of. nr. 542/17 iul. 2008 (art. 329); Decizia I.C.C.J. nr. XVIII/2007- M. Of. nr. 542/17 iul. 2008 (art. 37 lit. a) și b)); Decizia I.C.C.J. nr. LXXIV (74)/2007- M. Of. nr. 545/18 iul. 2008 (art. 64 lit. a) teza I - c), art. 71); Decizia I.C.C.J. nr. LXXV (75)/2007- M. Of. nr. 545/18 iul. 2008 (art. 862 alin. 1, art. 110, art. 1101 alin. 1); Decizia I.C.C.J. nr. XXV (25)/2007 - M. Of. nr. 574/30 iul. 2008 (art. 59 și art. 60); Decizia I.C.C.J. nr. LXXXI(81)/ 2007 - M. Of. nr. 780/21 nov. 2008 (art. 269 alin. 3); Decizia I.C.C.J. nr.1/2008 - M. Of. nr. 817/5 dec. 2008 (art. 189 alin. 1-3); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 853/18 dec. 2008 (art. 114); Decizia I.C.C.J. nr. 17/2008 - M. Of. nr. 866/22 dec. 2008 (art. 41 alin. 2, art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. b1), alin. 3 teza I, art. 203); Decizia I.C.C.J. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 866/22 dec. 2008 (art. 13); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 868/22 dec. 2008 (art. 289); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 859/19 dec. 2008 (art. 26, art.221); Decizia I.C.C.J. nr. 34/2008 - M. Of. nr. 152/11 mar. 2009 (art. 132); Decizia I.C.C.J. nr. 35/2008 - M. Of. nr. 158/13 mar. 2009 (art. 319); D.I.C.C.J. nr. 37/2009 - M.Of. nr. 177/23 mar. 2009 (art. 180, art. 181, art. 189 și art. 306); Decizia I.C.C.J. nr. 42/2008 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.84/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. 1 și art. 591 alin. 1 din Codul penal
- art. 59 alin. 1 și art. 591 alin. 1
  D.C.C. nr.128/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 din Codul penal
- art. 259
  D.C.C. nr.145/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. 2 teza a doua din Codul penal
art. 59 alin. 2 teza a doua
  D.C.C. nr.175/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 din Codul penal
art. 504 alin. 1
  D.C.C. nr.200/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. 3 din Codul penal
art. 87 alin. 3
  D.C.C. nr.238/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. 2 teza întâi din Codul penal
- art. 60 alin. 2 teza întâi
  D.C.C. nr.271/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 181 alin. 2 și 3 din Codul penal și ale art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală
- art. 181 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.453/2013 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 250 alin. 3 din Codul penal
art. 250 alin. 3
  D.C.C. nr.493/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 din Codul penal
- art. 2151
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.78/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. e) și art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, și a dispozițiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969
- art. 1182 alin. 2 lit. a) sunt constituționale în măsura în care permit aplicarea legii penale mai favorabile
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.83/2014 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. 2 și 4, art.281 pct. 1 lit. b2), art. 30 alin. 4, art. 50, art’. 51 alin. 2 și 3, art. 52 alin. 6, art. 55 alin. 1, art. 56, art. 63 alin. 2. art. 64, art. 67 alin. 2, art. 69, 78, 132, art. 134 alin. 2, art. 171 alin. 1 si 3, art. 172, 197, art. 209 alin. 4, art. 300 alin. 2, art. 303, 330, 331, art. 332 alin. 1 și 4, art. 336, 337 și art. 508-512 din Codul de procedură penală din 1968, ale Codului de procedură penală din 1968, în ansamblul său, ale art. 242 din Codul penal din 1969, precum și ale Codului penal din 1969, în ansamblul său, ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, ale art. 20 alin. (8) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, ale art. 15 lit. o) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 3, 7 și 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
- art. 242
  D.C.C. nr.133/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 teza întâi din Codul penal din 1969
art. 146 teza întâi
  D.C.C. nr.195/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 și art. 215 alin. 5 din Codul penal din 1969
- art. 146 și art. 215 alin. 5
  D.C.C. nr.198/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. 1 și art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969
art. 82 alin. 1 și art. 83 alin. 1
  D.C.C. nr.221/2014 referitoare la excepția de neconstituțbnalitate a dispozițiilor art. 146 și art 209 alin. 4 din Codul penal din 1969, precum și ale art. 361 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penala din 1968
art. 146 și art 209 alin. 4
  D.C.C. nr.219/2014 DECIZIA nr. 219 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 260 alin. 1 din Codul penal din 1969, art. 361 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală din 1968 și art. III din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
- art. 260 alin. 1
  D.C.C. nr.277/2014 DECIZIA nr. 277 din 8 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81-83 din Codul penal din 1969
- art. 81-83
  D.C.C. nr.311/2014 DECIZIA nr. 311 din 5 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 864 alin. 1 raportat la prevederile art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969 în interpretarea dată prin Decizia înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1/2011
- art. 864 alin. 1 raportat la prevederile art. 83 alin. 1
  D.C.C. nr.300/2014 DECIZIA nr. 300 din 5 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1411 și art. 144 din Codul penal din 1969 și art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968
- art. 1411 și art. 144
  D.C.C. nr.341/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 125 alin. 3 din Codul penal din 1969
art. 125 alin. 3
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.356/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969
art. 1182 alin. 2 lit. a) sunt constituționale în măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică asupra bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.150/2015 DECIZIA nr. 150 din 17 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 128 alin. 1 din Codul penal din 1969 și art. 156 alin. (1) din Codul penal
art. 128 alin. 1
  D.C.C. nr.148/2015 DECIZIA nr. 148 din 17 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 alin. 1 din Codul penal din 1969 și art. 48 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală din 1968
art. 123 alin. 1
  D.C.C. nr.665/2015 DECIZIA nr. 665 din 15 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2721 din Codul penal din 1969
art. 2721
  D.C.C. nr.718/2015 DECIZIA nr. 718 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 din Codul penal din 1969
- art. 84
  D.C.C. nr.46/2016 DECIZIA nr. 46 din 16 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2531 din Codul penal din 1969
art. 2531
  D.C.C. nr.85/2016 DECIZIA nr. 85 din 23 februarie 2016 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 2531 din Codul penal din 1969
art. 2531
  D.C.C. nr.88/2016 DECIZIA nr. 88 din 23 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2531 din Codul penal din 1969 și art. 301 din Codul penal
art. 2531 din Codul penal din 1969 și art. 301
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.405/2016 DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- dispozițiile art. 246 sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „Îndeplinește în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.414/2016 DECIZIA nr. 414 din 16 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și ale art. 83 alin. (1) din Codul penal din 1969
art. 83 alin. (1)
  D.C.C. nr.445/2016 DECIZIA nr. 445 din 28 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (1), (2) și (3) teza a doua și ale art. 231 alin. (2) cu referire la art. 229 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c) din Codul penal
art. 159 alin. (1), (2) și (3) teza a doua și ale art. 231 alin. (2) cu referire la art. 229 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c)
  D.C.C. nr.701/2016 DECIZIA nr. 701 din 29 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 și art. 1411 din Codul perial din 1969, art. 50 și art. 187 din Codul penal și art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
- art.28 și art. 1411
  D.C.C. nr.319/2017 DECIZIA nr. 319 din 9 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 din Codul penal din 1969 și art. 356 din Codul penal
art. 311
  D.C.C. nr.322/2017 DECIZIA nr. 322 din 9 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 din Codul penal și ale art. 246 din Codul penal din 1969
art. 246
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.392/2017 DECIZIA nr. 392 din 6 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- art. 248 este constituțional în măsura în care prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii".
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.483/2017 DECIZIA nr. 483 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. 1 din Codul penal din 1969
art. 40 alin. 1
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.518/2017 DECIZIA nr. 518 din 6 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal
- art. 249 alin. (1), în sensul că prin sintagma „îndeplinirea ei defectuoasă” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinirea prin încălcarea legii”
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.526/2017 DECIZIA nr. 526 din 11 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 din Codul penal din 1969 și ale art. 165 din Codul penal
- art. 86
  D.C.C. nr.550/2017 DECIZIA nr. 550 din 13 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2531 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 301 alin. (1) și art. 446 alin. (1) și (2) din Codul penal
- art. 2531 alin. 1
  D.C.C. nr.644/2017 DECIZIA nr. 644 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 din Codul penal din 1969 și ale art. 100 din Codul penal
art. 59
  D.C.C. nr.638/2017 DECIZIA nr. 638 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. 1, art. 591 alin. 1 și alin. 3 și art. 60 alin. 1-4 din Codul penal din 1969 și ale art. 100 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Codul penal
- art. 59 alin. 1, art. 591 alin. 1 și 3 și art. 60 alin. 1-4
  D.C.C. nr.690/2017 DECIZIA nr. 690 din 7 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 teza a doua din Codul penal din 1969
- art. 248 teza a doua
  D.C.C. nr.697/2017 DECIZIA nr. 697 din 7 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26, art. 41 alin. 2 și art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 35 alin. (1), art. 48 alin. (1) și art. 297 din Codul penal, precum și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- art. 26, art. 41 alin. 2 și art. 248
  D.C.C. nr.734/2017 DECIZIA nr. 734 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 912 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968, ale art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal și ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
art. 912 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.800/2017 DECIZIA nr. 800 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituțbnalitate a dispozițiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal
- art. 249 alin. 1
  D.C.C. nr.782/2017 DECIZIA nr. 782 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal
art. 248
  D.C.C. nr.810/2017 DECIZIA nr. 810 din 7 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248, art. 249 alin. 1 și art. 264 din Codul penal din 1969, precum și ale art. 269 și art. 298 din Codul penal
rt. 248, art. 249 alin. 1 și art. 264
  D.C.C. nr.820/2017 DECIZIA nr. 820 din 12 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 912 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968, ale art. 282 alin. (4) lit. a) și c) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 3, art. 4 alin. (2) și ale art. 7 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
art. 912 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.54/2018 DECIZIA nr. 54 din 7 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- art. 246
  D.C.C. nr.201/2018 DECIZIA nr. 201 din 3 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal din 1969
art. 59 alin. 1
  D.C.C. nr.459/2018 DECIZIA nr. 459 din 5 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 din Codul penal din 1969, art. 297 alin. (1) din Codul penal și art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- art. 248
  D.C.C. nr.460/2018 DECIZIA nr. 460 din 5 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 367 alin. (1) și alin. (3) din Codul penal, art. 3 alin. (3) și alin. (4) si ale art. 4 alin. (9), alin. (11) și alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a dispozițiilor art. 172 alin. (10) și alin. (12), art. 375 și art. 377 din Codul de procedură penală, ale art. 248 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- art. 248 si art. 297 alin. (1)
  D.C.C. nr.499/2018 DECIZIA nr. 499 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 178 alin. 2 din Codul penal din 1969 și ale art. 192 alin. (2) fraza întâi din Codul penal
- art. 178 alin. 2
  D.C.C. nr.807/2018 DECIZIA nr. 807 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, art. 2531 alin. (1) din Codul penal din 1969 și art. 301 alin. (1) din Codul penal
- art. 2531 alin. (1)
  D.C.C. nr.809/2018 DECIZIA nr. 809 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 551 din Codul penal din 1969
- art. 55 1, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.35/2019 DECIZIA nr. 35 din 17 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 249 din Codul penal din 1969 și art. 298 din Codul penal
- art. 249 (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.102/2019 DECIZIA nr. 102 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 din Codul penal din 1969 și art. 297 alin. (1) din Codul penal
- art. 248 (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.96/2019 DECIZIA nr. 96 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal din 1969
- art. 59 alin. 1 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.150/2019 DECIZIA nr. 150 din 14 martie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 din Codul penal din 1969
- art. 248 (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.289/2019 DECIZIA nr. 289 din 7 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- art. 248, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.288/2019 DECIZIA nr. 288 din 7 mai 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. b) teza a doua din Codul penal, art. 248 din Codul penal din 1969 coroborat cu art. 297 alin. (1) din Codul penal, precum si a dispozitiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie 2-6 Decizia nr. 401 din 6 iunie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. (6) si (15) din Codul de procedură penală
- art. 248 coroborat cu art. 297 alin. (1) ,(respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.377/2019 DECIZIA nr. 377 din 28 mai 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 583 din Codul de procedură penală si ale art. 84 si art. 864 din Codul penal din 1969
- art. 84 și art. 864, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.546/2019 DECIZIA nr. 546 din 26 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2531 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 301 alin. (1) din Codul penal
- art. 2531 alin. 1, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.637/2019 DECIZIA nr. 637 din 15 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 289 alin. (1) din Codul penal si ale art. 254 din Codul penal din 1969
- art. 254, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.650/2019 DECIZIA nr. 650 din 17 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal
- art. 249 alin. (1), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.752/2019 DECIZIA nr. 752 din 21 noiembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 289 alin. (1) din Codul penal și ale art. 254 alin. 1 din Codul penal din 1969 cu referire la dispozițiile art. 6 și art. 7 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- art. 254 alin. 1 cu referire la dispozițiile art. 6 și 7 din Legea nr. 78/2000, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.769/2019 DECIZIA nr. 769 din 28 noiembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art 303 alin. (2) și ale art. 407 alin. (2) din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 169 alin. 2 și 4 din Codul penal din 1969
- art. 169 alin. 2 și 4, (respinge ca neîntemeiată)


Joi, 08 decembrie 2022, 18:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.