HOTĂRÂRE nr.1.172 din 21 noiembrie 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.172 din 21 noiembrie 2001
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 829/21 dec. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile și functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea in posesie a proprietarilor
totodata, abrogă:
H.G. nr.46/1992 de completare a Hotararii Guvernului nr.131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile și functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea in posesie a proprietarilor
H.G. nr.311/1992 pentru modificarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile și functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/1991
H.G. nr.730/1992 pentru modificarea Regulamentului privind procedura de constituire , atributiile și functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea in posesie a proprietarilor aprobat prin Hotararea Guvernului nr.131/1991
H.G. nr.180/2000 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/1991
Se referă la: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.720/2002 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001
modifică anexa
  O.U.G. nr.127/2002 privind unele măsuri de accelerare a acțiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere
modifică anexa în mod corespunzator
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 23:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.