ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.187 din 20 decembrie 2001
privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.187 din 20 decembrie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.342/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 718/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 848/29 dec. 2001 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
majorează valoarea de referință sectorială
  O.G. nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților (abrogata prin L. nr.495/2004)
modifică anexele
  L. nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
majorează valoarea de referință sectorială
  O.U.G. nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
majorează valorile coeficienților de multiplicare prevăzute la art.2
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexele
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum și a unor alte acte normative (scoasa din evidenta)
abrogă art.12
Aprobată cu modificări: L. nr.342/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
modifică titlul și art.11
Încetare aplicabilitate: L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Derogari:
  O.U.G. nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
art.8


Vineri, 01 decembrie 2023, 08:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.