LEGE nr.76 din 16 ianuarie 2002
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.76 din 16 ianuarie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 350/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 103/6 feb. 2002 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională
totodata, abrogă:
L. nr.72/1991 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protectia sociala a somerilor și reintegrarea lor profesionala
L. nr.86/1992 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protectia sociala a somerilor și reintegrarea lor profesionala
L. nr.57/1994 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protectia sociala a somerilor și reintegrarea lor profesionala
L. nr.65/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protectia sociala a somerilor și reintegrarea lor profesionala, republicata
  H.G. nr.288/1991 privind calificarea, recalificarea și perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor
totodata, abrogă:
H.G. nr.171/1994 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.288/1991 privind calificarea și recalificarea somerilor
H.G. nr.296/1995 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.288/1991 privind calificarea și recalificarea somerilor
H.G. nr.52/1996 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.288/1991 privind calificarea, recalificarea și perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, republicata
  O. nr.307/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind procedura de primire și soluționare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala și a alocatiei de sprijin
  O. nr.435/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfasurarea și absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare și a altor forme de pregatire profesionala a somerilor și a Normelor de infiintare, organizare și functionare a centrelor de calificare, recalificare și perfectionare a somerilor
  O.U.G. nr.35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant
  H.G. nr.456/1997 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant
  L. nr.162/1997 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.84/2002 pentru promulgarea Legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Referită de: H.G. nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Modificată: O.U.G. nr.124/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
modifică art. 17 alin. (1) lit. d, art. 18 alin. (2) lit. a, art. 38 alin. (1) lit. d, art. 72, art. 79 alin. (2), art. 86 alin. (2) - (4); introduce alin. (21), (22) și (31) la art. 86
dispune republicarea
  H.G. nr.1.089/2002 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
modifică și completează Normele metodologice
  O.U.G. nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
modifică, începând cu luna ian 2003, art. 26 alin. (1)și art. 28
  L. nr.4/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
modifică art. 86 alin. (1).
Vezi si: D.C.C. nr.217/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 lit. m) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Modificată: L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
abrogă la 1 ianuarie 2004 art. 32 alin. 1 si 2.
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
repune în vigoare art. 32 alin. (1) si (2) ca urmare a abrogării art. IV litb) din L. nr. 232/2003
  L. nr.107/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
modifică art.16 lit.e), art.17 alin.(1) partea introductiva si lit.a), g) si h), art.17 alin.(2) lit.a) si b), art.18 alin.(2) lit.c), art.19 lit.a), art.25 alin.(2), art.26, art.28, art.33 alin.(1) lit.f), art.34 alin.(2), art.35, art.38 alin.(1) lit.a) si h), art.44 lit.m), art.45 alin.(1) lit.c), art.50 alin.(3), art.56, art.61 alin.(3), art.66; art.67 alin.(2), art.71 alin.(3), art.72, art.76, art.78, art.79 alin.(1), art.80, art.83 alin.(2), art.85, art.86, art.87, art.88, art.89, art.90, art.91, art.92, art.93 alin.(1), art.94, art.113 partea introductiva, art.114 lit.b); introduce alin.(11) la art.24 ,alin.(3) la art.25 ,alin.(2) la art.27 ,alin.(11)-(13) la art.34 , art.481, art.561, art.661,alin.(3) si (4) la art.67 , art.851, art.861, art.862, lit.i) la art.113, alin.(2) la art.116, art.1161 ; abrogă art.17 alin.(1) lit.i), art.38 alin.(1) lit.i), art.83 alin.(3)
dispune republicarea
  L. nr.580/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
modifică art. 71 alin. (3), art. 85 alin. (2); introduce art. 841 si art. 842
dispune republicarea
  O.U.G. nr.144/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- modifică, la 1 ian. 2006, art.5 pct.III și IV, art.21, art.22 alin.(1), art.26, art.28, art.31, art.39, art.44 lit.b) și c), art.49, art.50 alin.(3), art.57, art.661 alin.(2) lit.a) și d) și alin.(5), art.69, art.72, art.76, art.80 alin.(1) partea introductivă, art.83 alin.(2), art.85 alin.(1) și (2), art.86 alin.(7) lit.c), art.93 alin.(1), art.116 alin.(2), art.127; introduce, la 1 ian. 2006, pct.IV1 la art.5, alin.(21) și (31) la art.661, art.731, alin.(3) la art.91; abrogă, la 1 ian. 2006, art.113 lit.d); în cuprinsul legii, sintagmele "salariul de bază minim brut pe țară" și "salariul minim brut pe țară" se înlocuiesc cu sintagma "salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată", iar sintagma "venituri mai mici decât indemnizația de șomaj" se înlocuiește cu sintagma "venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată"; în cuprinsul legii, expresia "neimpozabilă" se elimină, întrucât regimul fiscal aplicabil sumelor acordate potrivit legii este reglementat prin Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
dispune republicarea
  L. nr.68/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- aprobă O.U.G. nr.144/2005
  O.U.G. nr.91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
- modifică art.26, art.27 alin.(1), art.28, art.29; introduce alin.(2) la art.30
  O.U.G. nr.126/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
- modifică art. 5 pct. IV lit. c), art. 17 alin. (1) lit. a) și f), art. 19 lit. d), art. 33 alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b), art. 38 alin. (1) lit. a), art. 44 lit. b), c) și k), art. 45 alin. (1) lit. d) și alin. (3), art. 47, art. 48_1 alin. (4), (5) și (6), art. 66 alin. (1), art. 731 alin. (1), art. 74, art. 75, art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (1), art. 83 alin. (2) lit. a) și b), art. 85 alin. (1), (2) și (5), art. 862 alin. (2), art. 99 lit. h), art. 101, art. 114, art. 127; introduce pct. IX la art. 5, art. 331, alin. (4) și (5) la art. 37, alin. (31) la art. 45, alin. (7) la art. 481, alin. (5) la art. 66, alin. (3) și (4) la art. 79, alin. (2) și (3) la art. 95, lit. j) la art. 113; abrogă art. 85 alin. (3), art. 94
  O.U.G. nr.192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.226/2008)
- la 1 ian. 2009, modifică art. 851; introduce art. 843
  O.U.G. nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
- abrogă O.U.G. nr. 192/2008
  L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
- se reduce cu 15 % cuantumul indemnizației de șomaj și drepturile bănești prevăzute la art. 72, 731, 74 și 75; abrogă art. 78 și 79
  O.U.G. nr.108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- modifică art. 5 pct. IX, art. 39 alin. (2) lit. a), art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (1), art. 44 lit. d), art. 731 alin. (4), art. 127; introduce alin. (3)-(5) la art. 33
  L. nr.233/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- modifică art. 661 alin. (5); introduce alin. (4) la art. 25, art. 371, lit. e) la art. 41 alin. (1), alin. (11)-(13) la art. 41, alin. (5) la art. 45, alin. (11) la art. 95
  O.U.G. nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 19 lit. f), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 26, art. 27, art. 29, art. 31 alin. (1), art. 34 alin. (11) lit. a), art. 35 alin. (1)
  O.U.G. nr.17/2011 privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- modifică art. 5 pct. V, VI și VII, art. 16 lit. b), art. 34 alin. (2), art. 37 alin. (1), art. 38 alin. (2) și (3); abrogă art. 17 alin. (2) lit. c), art. 38 alin. (1) lit. n)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 111, art. 112
dispune republicarea
  L. nr.250/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
- modifică art.14, art. 16 lit. e), art. 17 alin. (1) lit. k), art. 20, art. 21, art. 26, art. 27 alin. (1), art. 28, art. 29, art. 32, art. 33 alin. (1) lit. a), art. 37 alin. (4), art. 38 alin. (1) lit. k), art. 44 lit. a) și h), art. 45 alin. (1) lit. b) - d), g) și i), art. 45 alin. (3) și (31), art. 481 alin. (2), art. 481 alin. (7), art. 66 alin. (2) lit. a) și b), art. 72 alin. (1), art. 73 alin. (1), art. 731 alin. (1), art. 76, art. 80 alin. (1), art. 83 alin. (1) și (2), art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (1), (4) și (5), art. 86 alin. (1), (5) și (8), art. 861 alin. (3) și (5), art. 87, art. 88 alin. (1) și (4), art. 93 alin. (1), art. 95 alin. (3), art. 100 alin. (2) lit. c) și e), art. 106 lit. a), art. 107 alin. (2) - (4), art. 108, art. 109, art. 113 lit. a), c) și h), art. 114 alin. (1) lit. b), art. 116; introduce pct. IV2 - IV3 la art. 5, alin. (3) la art. 10, art. 221, lit. a1) la art. 33 alin. (1), lit. l1) la art. 33 alin. (1), lit. o) la art. 33 alin. (1), alin. (3) la art. 42, lit. n) - q) la art. 44, lit. j) și k) la art. 45 alin. (1), alin. (32) la art. 45, alin. (4) la art. 48, lit. c) la art. 53, lit. c1) la art. 57 alin. (1), alin. (21) la art. 57, subsecțiunea 31 la capitolul 5 secțiunea a 2 - a, cu art. 701 - 705, alin. (6) la art. 731, art. 751, secțiunea 31, după art. 93, cu art. 931 - 938, alin. (12) - (15) la art. 95, alin. (3) la art. 100, lit. k) și l) la art. 113, lit. c) la art. 114 alin. (1); abrogă art. 17 alin. (1) lit. d), art. 19 lit. d), art. 481 alin. (3)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
- modifică art. 30; abrogă art. 55 alin. (3) și (4)
  L. nr.165/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
  L. nr.195/2015 pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- introduce art. 771 și art. 772
  O.U.G. nr.60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- modifică art. 58, art. 74, art. 75, art. 751, art. 76 alin. (1) și (2), art. 80, art. 81, art. 85; introduce pct. IV4 la art. 5, art. 732 și art. 733, art. 761, art.852, alin. (3) la art. 934
  O.U.G. nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
- introduce art. 762-764
  L. nr.172/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr.60/2016 și modifică art. 5 pct. IV4, art. 751 alin. (4) lit. c), art. 761, art. 80 alin. (3) lit. b); introduce alin. (21) și (22) la art. 751, lit. g) la art. 751 alin. (4)
  O.U.G. nr.95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
- modifică art. 5 pct. V și VI, art. 16 lit. d), art. 17 alin. (1) lit. c) și k), art. 18 alin. (2) lit. b) și c) și alin. (3), art. 19, art. 20, art.21, art. 22 alin. (2), art. 221 alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 28, art. 29, art. 30 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. b), art. 37 alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. k), art. 39 alin. (2) lit. b), art. 42 alin. (2), art. 44 lit. b) și g), art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2), art. 731 alin. (5) lit. b) și c), art. 731 alin. (6), art. 732 alin. (1), art. 763 alin. (3) lit. g), art. 772 alin. (2), art. 80 alin. (3) lit. b) și c), art. 841 alin. (1), art. 85 alin. (6) lit. b), art. 934 alin. (3) lit. b), art. 95 alin. (14) și art. 114 alin. (1) lit. a); introduce lit. d1), l) și m) la art. 17 alin. (1), alin. (21) la art. 39, lit. h)-k) la art. 751 alin. (4), lit. a1) la art. 763 alin. (3), lit. d) la art. 85 alin. (6) și lit. m) la art. 113; abrogă art. 24 alin. (1) lit. b), art. 26, art. 27, art. 31, art. 32, art. 34 alin. (2), art. 77 lit. c), art. 841 alin. (3), pct. 3 cu art. 93, art. 95 alin. (15), art. 113 lit. c) și art. 114 alin. (1) lit. c)
  L. nr.250/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
- modifică art. 731, art. 76 alin. (4); introduce alin. (5) și (6) la art. 58, art. 762 - 764
  L. nr.140/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 2OO/2O06 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
- introduce lit. d) la art. 731 alin. (3); abrogă art. I pct. 32 din O.U.G. nr. 95/2017, care modifica art. 731 alin. (5) lit. b) și c) din L. nr. 76/2002 și art. I pct. 33 din O.U.G. nr. 95/2017, care modifica art. 731 alin. (6) din L. nr. 76/2002
  O.U.G. nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă
- modifică art. 732 alin. (1) și alin. (4), art. 80 alin. (1), art. 85 alin. (1) și (5) și art. 934; introduce alin. (11) la art. 732
  L. nr.335/2018 pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- modifică art. 66 alin. (4)
  L. nr.89/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă
- aprobă O.U.G. nr. 60/2018
  L. nr.225/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- introduce art. 332 si art. 333 (Actualizarea indicatorului social de referintă prevăzut la art. 332 intră în vigoare la 1 martie 2022.); abrogă art. 127 alin. (2)
  O.U.G. nr.101/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 5 pct. IV4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.126/2023)
- modifică art. 5 pct. IV4
  L. nr.244/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forței de muncă
- modifică art. 16 lit. f); introduce lit. j) la art. 3, lit. g) la art. 5 pct IV3 si lit. d) la art. 53
  L. nr.273/2022 pentru modificarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă
- modifică art. 39 alin. (2) partea introductivă si lit. a)
Referită de: Decizie nr.72/2022 DECIZIA nr. 72 din 7 noiembrie 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 85 alin. (1)
Modificată: L. nr.126/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV 4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- aprobă O.U.G. nr. 101/2021


Duminică, 03 martie 2024, 14:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.