ORDONANȚĂ nr.15 din 24 ianuarie 2002
privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.15 din 24 ianuarie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.424/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 34/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 82/1 feb. 2002 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.424/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
modifică titlul ordonanței, art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9 lit.a și b, art.10, art.11, art.12, art.13, titlul anexei nr.1, titlul anexei nr.2; introduce art.121
Modificată: O.G. nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.14, anexele nr.1 si 2; introduce art.15, anexa nr.3; abrogă art.121; înlocuiește termenii "autovehicule" , "proprietar si posesor" cu notiunea de "vehicule" , respectiv "utilizatori"
dispune republicarea
  L. nr.415/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
modifică art. 1 alin. (1) lit. (a), alin. (2), (7), (8) si (11), art.3, art.5, art.6 alin. (3), art.7, art.8, art.9 lit.c); introduce alin. (6) la art. 12; abrogă art. 12 alin. (2) - (4); elimină abrogărea dispozitiilor privind introducerea etapizata a tarifului de utilizare pentru durata de parcurs si stationare de o zi din anexele nr. 1 si 2
  L. nr.101/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
- modifică art. 1 alin. (1) lit. b) și alin. (7); abrogă art. 4 și 5
  O.U.G. nr.157/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
- modifică titlul, art.1 alin. (1) lit.b), alin. (3), (5), (7), (11), art. 3, art. 6, art. 7, art. 8 alin. (2), (4), (5) și (7), art.12 alin. (6); introduce lit. a1), a2) și lit. d) - m) la art.1 alin.(1), alin.(11) și (71) la art.1, art.11 și art.12; abrogă art.1 alin. (4) și (6), art.2, anexa nr. 3; înlocuiește anexele nr.1 și 2
dispune republicarea
  L. nr.61/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 157/2007 și modifică art. 1 alin. (1) lit. b) și e), art. 1 alin. (11) lit. b), art. 11, art. 12, art. 3, art. 7, art. 8 alin. (4), anexa nr. 1; introduce alin. (21), (22) și (9) la art. 1
  O.G. nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
- modifică art. 1 alin. (1) lit. b) și j), art. 1 alin. (11) lit. b), art. 1 alin. (7), art. 1 alin. (10), art. 3, art.7, art. 8 alin. (3), art. 8 alin. (5) și (6), art. 14; introduce lit. n) la art. 1 alin. (1), lit. c) la art. 1 alin. (11), alin. (31) la art. 1, alin. (12) la art. 1, alin. (31) la art. 8, alin. (2) și (3) la art. 9, anexa nr. 4; abrogă art. 1 alin. (11) lit. a), art. 12 alin. (6);
dispune republicarea
  O.G. nr.17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România și de Ordonanța Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
- prorogă termenul prevăzut la art. 1 alin. (31) și (12), art. 3 alin. (2) și la art. 9 alin. (2) până la data de 1 oct. 2010
  O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere
- introduce pct. (vi) la art. 3 alin. (1)
  L. nr.144/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
- modifică art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (3), art. 14; abrogă art. 8 alin. (3), (31) și (6), anexa nr. 4
dispune republicarea
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 12 alin. (5)
dispune republicarea
  L. nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- introduce art. 101
  L. nr.71/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă cu modificări O.U.G. 96/2012 și înlocuiește sintagma «Ministerul Transporturilor» cu sintagma «Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine sau Ministerul Transporturilor»,după caz, iar sintagma «ministrul transporturilor și infrastructurii» se înlocuiește cu sintagma «ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine sau ministrul transporturilor»
  O.U.G. nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- sintagma „Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public- Privat și Promovarea Exporturilor sau Ministerul Transporturilor” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar sintagma „secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public- Privat și Promovarea Exporturilor sau ministrul transporturilor” se înlocuiește cu sintagma „ministrul transporturilor”
  O.U.G. nr.8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (1) lit. c), f), j) și n), art. 1 alin. (11), art. 1 alin. (21), art. 1 alin. (5), art. 1 alin. (8), art. 1 alin. (9) - (11), art. 1 alin. (13), art. 11 alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 3 alin. (2), art. 3 alin. (3) și (4), art. 6 alin. (4), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 9, art. 101, art. 11, art. 12, art. 14; introduce lit. a3) la art. 1 alin. (1), lit. o)-q) la art. 1 alin. (1), alin. (12) la art. 1, alin. (23)-(26) la art. 1, alin. (72) - (74) la art. 1, alin. (81) la art. 1, alin. (11) la art. 3, alin. (21) și (22) la art. 3, alin. (5) și (6) la art. 3, alin. (5)-(8) la art. 6, alin. (11) la art. 8,alin. (32) la art. 8, art. 122, anexele nr. 3 și 4; abrogă art. 11 alin. (4), art. 8 alin. (7)
  L. nr.186/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 8/2015 și modifică art. 1 alin. (21), art. 3 alin. (2), art. 3 alin. (3) și (4); introduce lit. e) la art. 3 alin. (1)
  L. nr.221/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
- modifică art. 15; modifică și înlocuiește anexa nr. 1; introduce alin. (75) la art. 1 și art. 123
  O.U.G. nr.44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
- modifică anexa nr. 1
  L. nr.17/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
odata cu:
O.U.G. nr.44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Referită de: Decizie nr.4/2018 DECIZIA nr. 4 din 5 martie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 si art. 1 alin. (1) lit. b)
Modificată: L. nr.60/2018 pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
- modifică art. 9 alin. (4) și (8); introduce alin. (41), (10) și (11) la art. 9
  L. nr.241/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România
- modifică anexa nr. 2


Miercuri, 01 februarie 2023, 21:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.