ORDONANȚĂ nr.21 din 30 ianuarie 2002
privind gospodărirea localităților urbane și rurale
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.378/2002 al ministrului administrației publice pentru desemnarea persoanelor împuternicite să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 21/2002
  O.G. nr.6/2003 privind acordarea unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.5/2003)
  O. nr.163/2004 al ministrului administrației și internelor privind constatarea și sancționarea abaterilor de la reglementările emise în domeniul gospodăririi localităților urbane și rurale


Duminică, 14 aprilie 2024, 13:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.