ORDONANȚĂ nr.31 din 30 ianuarie 2002
privind serviciile poștale
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.31 din 30 ianuarie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.642/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 45/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 87/1 feb. 2002 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.83/1996 Legea serviciilor poștale
  O.G. nr.116/1999 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor poștale nr.83/1996
odată cu L. nr. 83/1996
  L. nr.5/2001 privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicații destinate diasporei românești
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
modifică art.49 alin.(2)
Aprobată cu modificări: L. nr.642/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale
modifică art.2, art.3, art.4, art.5 alin. (2), art.6, art.7 alin. (1), art.8 partea introductiva si lit. c), art.9 alin. (1), art.10, titlul Cap. III, art.11, art.12, titlul cap .V, art.15, art.16, art.17, art.18, art.22 alin. (2), (4), (5) si (6), art.23 partea introductiva a alin. (1) si alin. (2), art.24 alin. (1) si (6), art.26 alin. (2), art.27, art.29 alin. (1) si (2), art.30, art.31 alin.(4) si (5), art.32 alin. (2), art.34, art.36 alin. (2) si (3), art.37, art.38 alin. (1) lit. a), art.39, art.40, art.41, art.43, art.45, art.46 alin. (1) si (2), art.47, art.48, art.49, art.50, art.51, art.52, art.55, art.56, art.57, art.58 partea introductiva si lit. c) a pct. 1, art.58 pct.8, 9, 11, 12, 15, 16, si 20, art.59 alin. (1)lit. b) si alin. (3), art.60 alin. (1) lit. c) si alin. (2) si (3), art.61, art.63, art.65 alin. (3) art.67; introduce alin. (7) la art.5, art.111. art.141, alin. (6) la art.31; abrogă art.20, art.21, art.22 alin. (3), art.33, art.35, art.44 alin. (2), art.54 alin. (2), art.58 pct. 21-23, art.64, anexa
dispune republicarea
Modificată: L. nr.239/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor
abrogă art.51
dispune republicarea
  O.U.G. nr.70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale
- modifică art.2 lit.b), i) și p), art.5 alin.(4) lit.d) și e) și alin.(7), art.6 alin.(2), art.11 lit.a) și b), art.12, art.13, art.15, art.16, art.18, art.22 alin.(1) și (4)-(6), art.23 alin.(1) partea introductivă, art.24, art.25, art.30, art.31, art.32 alin.(1), art.36, art.40 alin.(3)- (7), art.43 alin.(7), art.44, art.47, art.49 alin.(3) lit.a), art.58 pct.15, 16, 17 și 20, art.59, art.61; introduce lit.i1) la art.2, alin.(4) la art.6, alin.(3) la art.7, alin.(3) la art.9, art.241, alin.(8) la art.40, pct.201 și 202 la art.58, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art.69; abrogă art.2 lit.n) și w), art.14, art.141, art.17, art.19, art.43 alin. (1) lit.a) pct.4 și alin. (3), art.46; înlocuiește în tot cuprinsul ordonanței sintagma "rețea poștală publică" cu sintagma "rețea poștală"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.13/2013 privind serviciile poștale
- modifică titlul, art. 34; abrogă art. 1, art. 2 partea introductivă și lit. a) - m) și o)-v), art. 3-10, art. 11 partea introductivă și lit. c) - g), art. 12-14, 15, 16 și 18, art. 22 alin. (1), (2) și (4) - (6), art. 23, 24, 25 - 32, și 37-39, art. 40 alin. (1)-(5) și (8), art. 41, art. 42 alin. (1) teza întâi, art. 42 alin. (2), art. 43 alin. (1) partea introductivă și lit. a) pct. 1-3 și 5 lit. b), art. 43 alin. (2) și (4) - (7), art. 44 art. 47 - 50, art. 52, art. 53, art. 54 alin. (1), art. 55-57, art. 58 pct. 1-19, art. 59 alin. (1) lit. a), art. 60, art. 61 alin. (3) și (6), art. 62, art. 65, art. 67-69
  L. nr.187/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale
- modifică titlul; abrogă art. 1, art. 2 partea introductivă și lit. a) -m) și o)-v), art. 3-10, art. 11 partea introductivă și lit. c) - g), art. 12-14, art. 15, art. 16, art. 18, art. 22 alin. (1), (2) și (4) - (6), art. 23, art. 24, art. 25 - 32, art. 34, art. 37 - 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 47 - 50, art. 52, art. 53, art. 54 alin. (1), art. 55 - 57, art. 58 pct. 1-19, 20 și 201, art. 59 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și (4), art. 60, art. 61 alin. (1), (3), (4) și (6), art. 62, art. 65, art. 66 și art. 67-69


Joi, 20 iunie 2024, 02:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.