ORDONANȚĂ nr.31 din 30 ianuarie 2002
privind serviciile poștale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.173/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poștale
  O. nr.253/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind desemnarea Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. ca persoană juridică de drept privat responsabilă cu îndeplinirea obligațiilor care decurg din ratificarea de către România a Convenției Uniunii Poștale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale poștei și a regulamentelor lor de aplicare (abrogat prin O. nr.118/2004)
  Decizie nr.118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poștale (abrogat prin Decizie nr.2.858/2007)
art.15 alin.(4), art.16 alin.(4)
  O. nr.225/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Documentului de politică și strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poștale
art. 6
  Decizie nr.1.351/EN/2003 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale (abrogat prin Decizie nr.3.442/2007)
art.6 alin. (2)
  O. nr.118/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind desemnarea unor persoane juridice de drept privat responsabile cu îndeplinirea obligațiilor care decurg din ratificarea de către România a Convenției Uniunii Poștale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale poștei și a regulamentelor lor de aplicare
  Decizie nr.88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale
art. 6 alin. (2),art. 7, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (4), art. 22 alin. (2), (5) si (6), art. 24 alin. (4)- (6), art. 27 alin. (2) si (3), art. 30 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (2) si art. 34
  Decizie nr.1.301/EN/2004 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale (abrogat prin Decizie nr.127/2009)
art. 49 alin. (3) lit. a) si art. 50
  Decizie nr.968/2011 privind planurile emisiunilor filatelice, condițiile de emitere, tipărire, punere în circulație, retragere din circulație și de comercializare a timbrelor și efectelor poștale
art. 34, art. 52


Duminică, 21 iulie 2024, 08:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.