ORDONANȚĂ nr.31 din 30 ianuarie 2002
privind serviciile poștale
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.173/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poștale
  Decizie nr.139/EN/2002 privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații (abrogat prin Decizie nr.1.331/EN/2003)
  O. nr.225/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Documentului de politică și strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poștale
  Decizie nr.811/EN/2003 privind organizarea activității de colectare a creanțelor bugetare ale Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații (abrogat prin Decizie nr.199/2010)
  Decizie nr.1.331/EN/2003 privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații (abrogat prin Decizie nr.480/2010)
  Decizie nr.1.351/EN/2003 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale (abrogat prin Decizie nr.3.442/2007)
  Decizie nr.88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale
  Decizie nr.1.301/EN/2004 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale (abrogat prin Decizie nr.127/2009)
  Decizie nr.968/2011 privind planurile emisiunilor filatelice, condițiile de emitere, tipărire, punere în circulație, retragere din circulație și de comercializare a timbrelor și efectelor poștale


Duminică, 14 iulie 2024, 01:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.