ORDONANȚĂ nr.36 din 30 ianuarie 2002
privind impozitele și taxele locale
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.36 din 30 ianuarie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.522/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 247/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 92/2 feb. 2002 text
Rectificare: M.Of. nr. 145/26 feb. 2002
Republicare: M.Of. nr. 670/10 sep. 2002 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură
la 1 ianuarie 2003
totodata, abrogă:
O. nr.113/1994 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr.69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura
la 1 ianuarie 2003
H.G. nr.1.063/1999 privind indexarea nivelului taxei anuale pentru folosirea terenului proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură
la 1 ianuarie 2003
H.G. nr.268/2001 privind indexarea nivelului taxei anuale pentru folosirea terenului proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură
la 1 ianuarie 2003
  L. nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
la 1 ianuarie 2003
totodata, abrogă:
O.G. nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificarile ulterioare
la 1 ianuarie 2003
totodata, abrogă:
L. nr.194/1997 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare
la 1 ianuarie 2003
O.U.G. nr.84/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
la 1 ianuarie 2003
totodata, abrogă:
L. nr.105/1998 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
la 1 ianuarie 2003
O.U.G. nr.15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
la 1 ianuarie 2003
totodata, abrogă:
L. nr.122/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
la 1 ianuarie 2003
O.U.G. nr.27/1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
la 1 ianuarie 2003
totodata, abrogă:
L. nr.123/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/1999 pentru modificarea art.27 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
la 1 ianuarie 2003
  L. nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol
la 1 ianuarie 2003
  H.G. nr.506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul și formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea și urmarirea impozitelor și taxelor locale
la 1 ianuarie 2003
  H.G. nr.507/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul și de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la asezarea și urmarirea impozitului
la 1 ianuarie 2003
  O.G. nr.24/1995 pentru modificarea și completarea reglementarilor privind impozitul pe venitul agricol și impozitele și taxele locale
la 1 ianuarie 2003
totodata, abrogă:
L. nr.114/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1995 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol și impozitele și taxele locale
la 1 ianuarie 2003
  O.U.G. nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
la 1 ianuarie 2003
totodata, abrogă:
L. nr.158/1997 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
la 1 ianuarie 2003
O.U.G. nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
la 1 ianuarie 2003
totodata, abrogă:
L. nr.196/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
la 1 ianuarie 2003
  L. nr.147/1998 privind impozitul pe spectacole
la 1 ianuarie 2003
totodata, abrogă:
H.G. nr.718/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.147/1998 privind impozitul pe spectacole și formularistica corespunzătoare, precum și a Normelor privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea și utilizarea biletelor de intrare și a abonamentelor la spectacole
la 1 ianuarie 2003
  O. nr.805/1999 al ministrului finanțelor și al secretarului de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, privind formularele tipizate pentru impozite și taxe locale
la 1 ianuarie 2003
Modifică: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
abrogă la 1 ian 2003 art. 6 alin. (15) și art. 32 alin. (3)
la 1 ianuarie 2003
  O.U.G. nr.62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale
la 1 ianuarie 2003
  L. nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru (abrogata prin L. nr.1/2017)
modifică anexa
la 1 ianuarie 2003
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 145/26 feb. 2002
Aprobată cu modificări: L. nr.522/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art. 2, art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (2) partea introductivă și lit. a, art. 6 alin. (2) și (3), art. 7 alin. (2), art. 18, art. 19 alin. (1), art. 22 alin. (1) și (3), art. 24 alin. (2), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (3), art. 32 alin. (1) și (3), art. 33 alin. (4) și (6), art. 36, art. 46, art. 50 alin. (1) și (5), art. 51 alin. (2) și . (6), art. 52, art. 58, art. 63 alin. (1), art. 71 alin. (2), art. 72 alin. (6), art. 74 alin. (1), art. 75 alin. (2), art. 76, art. 77, art. 78, anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6, anexa nr. 7; introduce alin. (4) și (5) la art. 3, alin. (4) la art. 6, alin. (21) la art. 51, alin. (2) la art. 57, art. 641; abrogă art. 8, art. 47, art. 61 alin. (1)
Republicare: M.Of. nr. 670/10 sep. 2002 text
Modificată: O.U.G. nr.138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
introduce alin.(3) la art.45
Referită de: H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
aprobă Normele metodologice
Modificată: O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifică anexele nr. 2 si 5
dispune republicarea
  O.U.G. nr.3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică art. 31 alin. (1)
  O.U.G. nr.12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităților (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică anexa nr. 4
  L. nr.192/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
aprobă O.U.G. nr. 3/2003
  H.G. nr.561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002 (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
actualizeaza limitele amenzilor prevazute la art. 43 alin. 1 si art. 70 alin.2
  L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifică anexa nr. 2 si anexa nr. 5.
  L. nr.273/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităților (abrogata prin L. nr.571/2003)
aprobă si modifică art. 1 din O.U.G. nr. 12/2003
  L. nr.358/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
aprobă O.G. nr. 39/2003 si înlocuiește textul de la trimiteri
Abrogată: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal


Vineri, 21 iunie 2024, 08:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.