HOTĂRÂRE nr.118 din 7 februarie 2002
privind aprobarea Programului de acțiune pentru reducerea poluării mediului acvatic și a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanțe periculoase
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.406/2003 al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapidă a riscului pentru mediu și sănătatea umană
art.6 alin.(6) din Program
  O. nr.501/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului inițial al surselor de poluare pentru mediul acvatic și apele subterane
art.1 alin. (3) si art. 4
  O. nr.44/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calității apelor pentru substanțe prioritare/prioritar periculoase
art.5 alin.(1)
  O. nr.245/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanțelor periculoase din listele I și II și al substanțelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică și a Metodologiei de evaluare a impactului substanțelor periculoase din listele I și II și al substanțelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice - alge verzi, dafnia, pești
art. 6 alin. (6)


Miercuri, 29 martie 2023, 07:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.