HOTĂRÂRE nr.118 din 7 februarie 2002
privind aprobarea Programului de acțiune pentru reducerea poluării mediului acvatic și a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanțe periculoase
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.501/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului inițial al surselor de poluare pentru mediul acvatic și apele subterane
  O. nr.44/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calității apelor pentru substanțe prioritare/prioritar periculoase
  H.G. nr.964/2004 privind emiterea Acordului de mediu pentru finalizarea și punerea în funcțiune a Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW(e)"
  O. nr.245/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanțelor periculoase din listele I și II și al substanțelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică și a Metodologiei de evaluare a impactului substanțelor periculoase din listele I și II și al substanțelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice - alge verzi, dafnia, pești
  H.G. nr.440/2005 pentru reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (abrogat prin H.G. nr.1.224/2007)


Joi, 23 martie 2023, 07:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.