HOTĂRÂRE nr.128 din 14 februarie 2002
privind incinerarea deșeurilor
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
  H.G. nr.433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  H.G. nr.346/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  H.G. nr.731/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei (abrogat prin L. nr.104/2011)
  O. nr.876/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților cu impact semnificativ asupra mediului (abrogat prin O. nr.1.798/2007)
  H.G. nr.440/2005 pentru reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (abrogat prin H.G. nr.1.224/2007)
  H.G. nr.514/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 228/2004 privind controlul introducerii în țară a deșeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecționării active și a tranzitului
  H.G. nr.1.862/2005 pentru aprobarea proiectului "Incinerarea deșeurilor periculoase și sterilizarea deșeurilor provenite din activități medicale"


Marți, 06 decembrie 2022, 05:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.