HOTĂRÂRE nr.174 din 20 februarie 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.174 din 20 februarie 2002
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 181/18 mar. 2002
Rectificare: M.Of. nr. 337/21 mai. 2002
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.010/2001 privind declararea lunară a obligațiilor de plată la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Se referă la: L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 337/21 mai. 2002
Modificat: H.G. nr.1.089/2002 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
modifică anexa
  H.G. nr.934/2004 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
modifică anexa
  H.G. nr.1.859/2005 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
- modifică și completează anexa
  H.G. nr.312/2006 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
- modifică anexa
dispune republicarea
  H.G. nr.149/2008 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
- modifică anexa
dispune republicarea
  H.G. nr.449/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
- modifică și completează anexa
dispune republicarea
  O.U.G. nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- abrogă la 1 ianuarie 2011 art. 14 din norme
  H.G. nr.113/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale
- modifică și completează anexa
  H.G. nr.119/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002
- modifică art. 3, art. 5 lit. a) și b), art. 10, art. 11 alin. (1), art. 12, art. 15 alin. (2), art. 18, art. 19, art. 191 alin. (8), art. 24 alin. (1), art. 291, art. 33, art. 432, art. 45 alin. (1) și (2), art. 52 alin. (4), art. 54 alin. (4), art. 59 alin. (3) lit. D partea introductivă, art. 591 alin. (4),art. 60 alin. (5), art. 61 alin. (1), art. 62 alin. (1) și (12), art. 65; introduce alin. (3) la art. 15, alin. (21) la art. 45, alin. (2) la art. 46, art. 592, art. 601 - 608, art. 622,anexele nr. 27 - 31; înlocuiește anexa nr. 1 cu anexele nr. 1A și 1B; înlocuiește anexele nr. 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20 și 26; sintagma "declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX2 "Contribuții sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003 , cu modificările și completările ulterioare" se înlocuiește cu sintagma "declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare"
  H.G. nr.133/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, și pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
- modifică art. 48-50, art. 501, art. 51; abrogă anexa nr. 14
  H.G. nr.767/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și al securitătii si sănătătii în muncă
- modifică și completează anexa; modifică anexa nr. 13
  H.G. nr.885/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, și pentru modificarea și completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
- modifică și completează anexa; modifică și înlocuiește anexele nr. 11, 13, 15, 16, 19 și 20; introduce anexele nr. 12A, 12B, 32 și 33; abrogă anexa nr. 12
  H.G. nr.374/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea 174/2002, și pentru modificarea și completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
- modifică și completează anexa; introduce anexele nr. 131 și 132
  H.G. nr.80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă
- modifică și completează anexa
  H.G. nr.772/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă
- modifică art. 438 alin. (1), art. 61, anexa nr. 28, anexa nr. 29; introduce alin. (11) la art. 438


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 19:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.