CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Decret din 11 septembrie 1865
Emitent: Parlament
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Republicare: M.Of. nr. 45/24 feb. 1948
Functie pasiva:
Modificat: D.-L. nr.1.228/1900
Republicare: M.Of. nr. 45/24 feb. 1948
Modificat: D. nr.81/1985 cu privire la unele măsuri referitoare la imbunatatirea activității de soluționare a litigiilor dintre unitățile socialiste
  L. nr.104/1992 pentru modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedura penala și a altor legi, precum și pentru abrogarea Legii nr.59/1968 și a Decretului nr.218/1977 (abrogata prin L. nr.255/2013)
  L. nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat (abrogata prin L. nr.76/2012)
  L. nr.59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și functionarea Curții de Conturi
  L. nr.65/1993 privind completarea Legii nr.59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și functionarea Curții de Conturi
Vezi si: D.C.C. nr.1/1995 privind soluționarea exceptiilor de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 din Codul de procedură civilă
Modificat: L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
Vezi si: D.C.C. nr.73/1996 asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 din Codul de procedură civilă
Modificat: L. nr.17/1997 pentru modificarea articolului 3301 din Codul de procedura civila (abrogata prin L. nr.76/2012)
  O.G. nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin O.U.G. nr.290/2000)
Vezi și: D.C.S.J. nr.VII/1998
  D.C.S.J. nr.1/1999 referitoare la aplicarea dispozitiilor art. 453 din Codul de procedura civila privind competenta materiala a instantelor de soluționare a cererilor de executare silita prin poprire
art.453
Vezi si: D.C.C. nr.11/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 22 alin. 5 din Codul de procedură civilă
Modificat: L. nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
Vezi și: D.C.S.J. nr.II/2000
Modificat: O.U.G. nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
Vezi și: D.C.S.J. nr.VIII/2000
Modificat: O.U.G. nr.290/2000 privind modificarea art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
Vezi și: D.C.S.J. nr.II/2001 art. 2 pct. 2 și art. 3 pct. 3
Modificat: O.U.G. nr.59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.219/2005)
Vezi și: D.C.S.J. nr.V/2001 art. 342, art. 364 și urm.
Modificat: L. nr.787/2001 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (scoasa din evidenta)
  O.U.G. nr.58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
Vezi si: D.C.C. nr.194/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. 4 din Codul de procedură civilă, modificate și completate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003
art.308 alin. 4( art. I pct.11din O.U.G. nr. 58/2003, referitor la modificărea art. 308, a fost abrogăt prin L. nr. 195/2004)
Modificat: L. nr.195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
  O.U.G. nr.65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
  L. nr.493/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
Vezi si: D.C.C. nr.176/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
art. 3021 alin. 1 lit. a)
Modificat: L. nr.219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
Ratificat: D.C.C. nr.539/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
Referit de: Decizie nr.XV/2005 DECIZIA nr. XV din 21 noiembrie 2005
- art. 184
Modificat: L. nr.459/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
- modifică art. 30 alin. 4, art. 269 alin. 1, art. 3711alin. 3, art. 3722alin. 3, art. 3714, art. 3715lit. b), art. 3716alin. 1, art. 3717alin. 2, art. 3731, art. 3734 alin. 2, art. 374 alin. 1, art. 376 alin. 1, art. 399 alin. 1 și 21, art. 402 alin. 1, art. 457 alin. 2, art. 460 alin. 4, art. 497 alin. 4, art. 506 alin. 1, art. 516 partea introductivă și pct. 8, art. 518 alin. 2 și 4, art. 520, art. 572, art. 5803 alin. 2; introduce alin. 21la art. 28, lit. c1) la art. 1081 alin. 1 pct. 2, alin. 2 la art. 3718, art. 3741, alin. 11 la art. 404, alin. 3, 4 și 5 la art. 431, alin. 2 la art. 452, alin. 21, 22 și 23 la art. 454, alin. 11 la art. 457, alin. 4 la art. 457, alin. 3, 4 și 5 la art. 5803; abrogă art. 1081 alin. 1 pct. 2 lit. i); Notă:Toate sumele de bani exprimate în lei vechi (ROL) din cuprinsul dispozițiilor Codului de procedură civilă se convertesc de drept în lei noi (RON).
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.969/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 612 alin. 6 din Codul de procedură civilă
art. 612 alin. 6
  D.C.C. nr.66/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
- art. 322 pct. 4
Modificat: O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- abrogă art.74 - 81
Vezi si: D.C.C. nr.737/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 302 din Codul de procedură civilă
art. 302
Modificat: D.C.C. nr.303/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 288 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 288 alin. 2 teza finală "sub sancțiunea nulității" (termenul se împlinește la data de 25 mai 2009), după care opereză prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.303/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 288 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 288 alin. 2
Modificat: D.C.C. nr.458/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 3731 (termenul se împlinește la data de 1 iun. 2009), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.458/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006
art. 3731
Modificat: O.U.G. nr.42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă
- modifică art. 3731, art. 402 alin.1
dispune republicarea
  L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- modifică art. 20 pct. 2, art. 82 alin. 1, art. 88 alin. 1 pct. 51, art. 105 alin. 1, art. 109, art. 112 pct. 1, 2 și 5 ultima teză, art. 115, art. 129 alin. 5, art. 131, art. 136, art. 153 alin. 1 și alin. 3, art. 158 alin. 3, art. 159, art. 201 alin. 1, art. 2821 alin. 1, art. 297 alin. 1, art. 304 pct. 3, art. 329, art. 373 alin. 1, art. 3731, art. 402 alin. 1, art. 6131, art. 617 alin. 3, art. 7201 alin. 1 și 2, art. 7204 alin. 3, art. 7206 alin. 2, art. 7207; introduce pct. 11 la art. 1, art. 402, art. 861, art. 862, pct. 52 la art. 88 alin. 1, lit. f) la art. 1081 alin. 1 pct. 1, alin. 51 la art. 129, art. 1321, art. 1591, art. 2812a, alin. 11 la art. 299, alin. 61 la art. 312, alin. 31 la art. 315, art. 3305-3307, alin. 3 la art. 373, art. 5781, art. 6141, alin. 11 la art. 7201; abrogă art. 158 alin. 4
  D.C.C. nr.233/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 322 pct. 9, în măsura în care nu permit revizuirea unei hotărâri judecătorești prin care, fără a se evoca fondul, s-au produs încălcări ale unor drepturi și libertăți fundamentale, încălcări constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (termenul se împlinește la data de 1 iul. 2011), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.233/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă
- art. 322 pct. 9, în măsura în care nu permit revizuirea unei hotărâri judecătorești prin care, fără a se evoca fondul, s-au produs încălcări ale unor drepturi și libertăți fundamentale, încălcări constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Modificat: L. nr.8/2011 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 2821 alin. 1, art. 360 alin. 1, art. 586, art. 587, art. 588, art. 589, art. 590, art. 617, art. 674, art. 675, art. 676, denumirea cap. XIV a cărții a VI-a, art. 7201 alin. 1 și 11, art. 7202, art. 7204 alin. 4, art. 7206 alin. 1, art. 7208, art. 7209, art. 721; introduce art. 5901-5903, art. 6131a și art. 6131b, art. 6162, art. 6171, alin. 6 la art. 619; abrogă art. 2 pct. 1 lit. a), art. 10 pct. 4, art. 248 alin. 3
Repus în vigoare: D.C.C. nr.1.002/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 4 din Codul de procedură civilă
- art. 322 alin. 4
Modificat: L. nr.60/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică art. 617 alin. 3
Abrogat: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- la 1 septembrie 2012
Modificat: O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.206/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru completarea unor acte normative conexe
- introduce alin. 4 la art. 363
  D.C.C. nr.967/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 pct. 11 și art. 299 alin. 11 din Codul de procedură civilă
- suspendă pentru 45 de zile prevederile art. 1 pct. 11 și art. 299 alin. 11 (termenul se împlinește la data de 2 februarie 2013), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.967/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 pct. 11 și art. 299 alin. 11 din Codul de procedură civilă
art. 1 pct. 11 și art. 299 alin. 11
Modificat: O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- abrogă art. 1 pct. 11, art. 299 alin. 11 și prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
Derogari:
  O.U.G. nr.43/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
referitor la art. 85_1 din OUG nr. 51/1998


Luni, 24 iunie 2024, 07:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.