ORDONANȚĂ nr.9 din 7 august 1992
privind organizarea statisticii publice
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.9 din 7 august 1992
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.11/1994 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 207/25 aug. 1992 text
Republicare: M.Of. nr. 75/23 mar. 1994
  M.Of. nr. 763/18 oct. 2002
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.11/1994 privind unele ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe
Republicare: M.Of. nr. 75/23 mar. 1994
Modificată: O.G. nr.83/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice (abrogata prin L. nr.311/2002)
modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 partea introductivă, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.19; introduce art.141-143
  O.G. nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice (abrogata prin L. nr.311/2002)
modifică titlul, art.1-5, art.7-14, art.141, art.143, art.15-19; introduce art.21, art.22; abrogă art.142; înlocuiește din cuprinsul legilor și din toate celelalte acte normative denumirea "Comisia Națională pentru Statistică" cu denumirea "Institutul Național de Statistică și Studii Economice"
  O.U.G. nr.75/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale (abrogata prin L. nr.226/2009)
modifică art.1 alin.(1), art.2 alin.(2), (3) și (4), art.3 alin.(2), art.5 alin.(4), art.12 alin.(2), art.13, art.16, art.17; introduce alin.(3) la art.12; înlocuiește sintagma "Institutul Național de Statistică și Studii Economice" cu sintagma "Institutul Național de Statistică" iar sintagma "Programul cercetărilor statistice și studii economice" cu sintagma "Programul cercetărilor statistice"
  L. nr.150/2002 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 83/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice (scoasa din evidenta)
respinge O.G. nr. 83/1999
  L. nr.311/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale (abrogata prin L. nr.226/2009)
modifică titlul, art.1, art.2 alin.(1), art.3, art.4, art.5, art.7-11, art.12 alin.(1), art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.19; introduce art.21, art.22, art.141, art.142; înlocuiește denumirile de "Comisia Națională pentru Statistică" și "Institutul Național de Statistică și Studii Economice" cu "Institutul Național de Statistică"; abrogă O.G. nr. 83/1999 și O.G. nr. 111/2000
  L. nr.330/2002 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice (scoasa din evidenta)
respinge O.G. nr. 111/2000
Republicare: M.Of. nr. 763/18 oct. 2002
Modificată: O.G. nr.67/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale (abrogata prin L. nr.226/2009)
modifică art.11 alin. (6) si (7); introduce art.61 - 64, alin. (5) si (6) la art.7, art.191; abrogă art.11 alin. (8) si (9)
dispune republicarea
  O.G. nr.71/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale (abrogata prin L. nr.226/2009)
modifică art.2 alin.(1), (3) si (4), art.3 alin (1) si (2), art.61, art.62, art.63, art.64, art.11 alin.(7), art.18 alin.(2), art.21 alin.(2) si (3); introduce alin.(21) - (23) la art.2, art.65
dispune republicarea
  L. nr.433/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale (abrogata prin L. nr.226/2009)
aprobă O.G. nr. 71/2004 si modifică art.64 alin. (2); introduce art.41
  O.G. nr.9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
suspenda aplicarea prevederilor art. 41 pentru anul 2005
  O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
abrogă art. 2 alin. (21)-(23)
  L. nr.112/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- aproba cu modificari si completari O.G.nr. 9/2005
  O.G. nr.49/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- abrogă art. 2 alin. (2)
Abrogată: L. nr.226/2009 Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România
- la data de 11 iulie 2009


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 14:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.