ORDONANȚĂ nr.14 din 17 august 1992
privind modificarea nivelului majorarilor de intarziere datorate pentru neplata in termen a veniturilor cuvenite bugetului

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.14 din 17 august 1992
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.114/1992 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 209/26 aug. 1992 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.2/1977 privind impozitul agricol (abrogata prin L. nr.120/2000)
abrogă art.23
  L. nr.25/1981 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.27/1994)
abrogă art.33
  H.G. nr.1.222/1990 privind regimul impozitelor și taxelor aplicabile reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum și drepturile și obligatiile legate de salarizarea personalului roman (abrogat prin O.G. nr.18/2022)
abrogă art.5 alin.(2)
  L. nr.32/1991 privind impozitul pe salarii (abrogata prin O.G. nr.73/1999)
abrogă art.12
  H.G. nr.251/1991 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor in alte scopuri decat pentru productia vegetala, agricola sau silvica (abrogat prin L. nr.69/1993)
  H.G. nr.679/1991 privind impozitul pe spectacole (abrogat prin L. nr.147/1998)
abrogă art.4
  H.G. nr.779/1991 privind impozitul pe circulatia marfurilor și accizele (abrogat prin L. nr.42/1993, H.G. nr.474/1999)
art.12
  H.G. nr.804/1991 privind impozitul pe profit (abrogat prin O.G. nr.70/1994)
abrogă art.6
  L. nr.40/1992 privind stabilirea impozitului pe dividende la societatile comerciale (abrogata prin O.G. nr.26/1995)
abrogă art.3 alin.2
  L. nr.54/1992 privind impozitul pe sumele obtinute din vanzarea activelor societatilor comerciale cu capital de stat (scoasa din evidenta)
art.5
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.114/1992 referitor la unele ordonante ale Guvernului, emise in baza Legii nr.81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante și autorizarea contractarii și garantarii unor credite externe
Modificată: O.G. nr.18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici (abrogata prin O.G. nr.34/2003)
  O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
Abrogată: O.G. nr.34/1995 privind unele masuri de reducere și de reglementare unitara a majorarilor de intarziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum și a primelor de asigurare prin efectul legii


Vineri, 27 ianuarie 2023, 09:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.