ORDONANȚĂ nr.15 din 19 august 1992
cu privire la impozitele și taxele locale
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.15 din 19 august 1992
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.114/1992 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 209/26 aug. 1992 text
Functie activa:
Modifică: D.-L. nr.54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative (abrogat prin L. nr.507/2002)
stabilește la 30% limita maximă de majorare a impozitului
  L. nr.71/1991 privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
majorează taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.114/1992 referitor la unele ordonante ale Guvernului, emise in baza Legii nr.81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante și autorizarea contractarii și garantarii unor credite externe
Modificată: L. nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin O.G. nr.36/2002)
abrogă art.6 și parțial anexa
  L. nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol (abrogata prin O.G. nr.36/2002)
abrogă parțial anexa
  L. nr.77/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.8/1995 cu privire la taxele de timbru stabilite pe transe de valori, la actele intre vii, translative ale dreptului de proprietate și ale altor drepturi reale privind bunurile imobiliare (abrogata prin O.G. nr.37/1995)
abrogă parțial anexa
  O.G. nr.34/1995 privind unele masuri de reducere și de reglementare unitara a majorarilor de intarziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum și a primelor de asigurare prin efectul legii (scoasa din evidenta)
abrogă parțial anexa
  O.G. nr.37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala (abrogata prin O.G. nr.12/1998)
abrogă parțial anexa
  O.U.G. nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice (abrogata prin O.G. nr.73/1999)
abrogă parțial anexa


Luni, 27 martie 2023, 16:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.