ORDONANȚĂ nr.21 din 21 august 1992
privind protectia consumatorilor
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.21 din 21 august 1992
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.11/1994 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 212/28 aug. 1992 text
Republicare: M.Of. nr. 75/23 mar. 1994
  M.Of. nr. 208/28 mar. 2007
Functie activa:
Abrogă: L. nr.4/1989 privind asigurarea și controlul calității produselor și serviciilor
  H.G. nr.335/1990 privind unele masuri din domeniul asigurarii și controlului calitatii produselor, lucrarilor de constructii și serviciilor, precum și din cel al metrologiei
  H.G. nr.545/1991 privind supravegherea calitatii produselor și serviciilor in scopul prevenirii și combaterii faptelor care pot afecta viata sau sanatatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului inconjurator
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.11/1994 privind unele ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe
Republicare: M.Of. nr. 75/23 mar. 1994
Modificată: L. nr.178/1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
modifică art.47
  O.G. nr.58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
modifică art.2, art.4, art.5, art.7, art.9, art.20, art.24, art.26, art.33, art.38 lit.e, art.46, art.49, art.52 alin.(1), art.54; introduce alin.(2) la art.1, alin.(2) și (3) la art.15, art.461, art.462, art.501; abrogă art.38 lit.k, art.47, art.48, art.50, art.51, art.53, art.60
  H.G. nr.752/2001 privind majorarea valorii amenzilor contravenționale prevăzute la art. 46 și 461 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
majorează valoarea amenzilor contravenționale prevăzute la art.46 și 461
  O.U.G. nr.146/2001 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
introduce art.502
  L. nr.37/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
modifică art.1 alin.(2), art.2, art.3 lit.d, art.4, art.5, art.6 partea introductivă și lit.b ale alin.(1), art.7, art.9, art.10 lit.a, art.12, art.13 alin.(1), art.15 alin.(2), art.17, art.19, art.20, art.25, art.26, art.28, art.29, art.30, art.31, art.32, art.33 partea introductivă, art.36, art.37 partea introductivă, art.38, titlul cap.VII, art.40 lit.a, titlul cap.VIII, art.42, art.43, art.46, art.461, art.49, art.501, art.54; introduce lit.g la art.10, alin.(2) la art.11, alin.(4) la art.15, art.381- 386, art.421- 427, art.561-562, art.581, art.591; abrogă art.27, art.57, art.59
  L. nr.322/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
modifică art.422 partea introductivă, art.423, art.46 alin.(1) lit.c și d, art.49, art.501, art.502; introduce art.503 și art.504
  O.U.G. nr.84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
introduce alin.(2) și (3) la art.461, art. 505
  L. nr.37/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
introduce la art. 461 alin. (2), (3) și (4), la art.49 alin. (2), (3) și (4).
dispune republicarea
  L. nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora (abrogata prin O.U.G. nr.140/2021)

- abroga la 1 ianuarie 2007 art. 14 alin. 1 si art. 20 alin. 2
  L. nr.240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
abrogă la 22 iulie 2004 art.42 - 427
  L. nr.363/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană
- modifică art.7 lit.a) liniuța a 5-a, art.7 lit.b) liniuța a 5-a, art.7 lit.c) liniuța a 4-a, art.20, art.502 alin. 2 partea introductivă și lit.a)
  L. nr.476/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
- modifică art. 2 liniuțele a 22-a și a 23-a, art.7 lit. c) liniuța a patra, art. 15 alin.4, art. 26 alin. 2, art. 29 alin. 3, art. 385, art. 46, art. 461, art. 49 alin.1; introduce lit. h) la art. 10, art. 141, alin.2 la art. 16, alin. 3, 4 și 5 la art. 20, art. 463, lit. h) la art. 58; abrogă alin. 2 al art. 14, alin. 7 al art. 502, alin.2 al art. 504; sintagma "agent economic" se înlocuiește cu sintagma "operator economic"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 208/28 mar. 2007
Modificată: L. nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
- modifică art.2 pct.2 și 23, art.3 lit. e), art.7 lit. c) liniuța a 4-a, art.10 lit. g), art.20 alin.(1), titlul cap. VI, art.30, art.31, art.32 partea introductivă, art.33, art.34, art.35, art.36 partea introductivă, art.37 partea introductivă, art.37 lit. c), art.38, art.39 alin.(1) partea introductivă, art.41, art.42, art.43, art.45 lit. c), art.47, art.50 alin.(1) lit. c), art.55 pct.2 lit. d), art.60 alin.(1), art.66 lit. f), art.68; introduce art.391; abrogă art.7 lit. a) prima liniuță, art.7 lit. c) liniuța a 5-a, art.37 lit. f) și j), art.66 lit. h)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.174/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorilor
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 pct. 18, art. 5, art. 7 lit. a) liniuța a 4-a, art. 7 lit. c) liniuța a 4-a, art. 10 lit. a), b), c), f) și h), art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 17, art. 19, art. 20 alin. (1), (2) și (4), art. 36 lit. c), art. 50 alin. (1) lit. a), c) și d), art. 51 alin. (1), art. 53, art. 55 pct. 1 lit. b), art. 56 alin. (2) lit. b), art. 56 alin. (4) lit. d); introduce pct. 181și pct. 24-30 la art. 2, liniuța a 6-a la art.7 lit. a), art. 91 - 911, lit. i) la art. 10, alin. (6) și (7) la art. 20, lit. e) și f) la art. 50 alin. (1), alin. (6) și (7) la art. 51, lit. d) - k) la art. 55 pct. 1, lit. g) și h) la art. 56 alin. (2); abrogă art. 56 alin. (3) lit. c)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- modifică art. 28 alin. (3)
  O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  O.G. nr.37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor
- modifică art. 2 pct. 15, art. 9, art. 56 alin. (3) lit. a); abrogă art. 2 pct. 22
  L. nr.51/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor
- modifică art. 56 alin. (3) lit. a)
  L. nr.222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti de productie, comert sau prestări de servicii ilicite si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor
- modifică art. 50 alin. (1) lit. a) si c); introduce alin. (3) la art. 4
  L. nr.95/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor
- aprobă O.U.G. nr. 174/2008
  L. nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a României pe termen lung
- modifică la 11 noiembrie 2023 art. 50 alin. (1) lit. c); abrogă la 11 noiembrie 2023 art. 4 alin. (3)


Vineri, 01 martie 2024, 23:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.