ORDONANȚĂ nr.24 din 21 august 1992
privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.24 din 21 august 1992
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.89/1993 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 213/28 aug. 1992 text
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.10/1993 privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice și juridice
modifică anexa nr.1
Aprobată cu modificări: L. nr.89/1993 referitoare la unele ordonanțe ale Guvernului emise în baza Legii nr.81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe
Modificată: O.G. nr.43/1994 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata prin Legea nr.89/1993
modifică anexele nr.1 și 2; introduce la art.3 un nou alineat f)
  O.G. nr.33/1996 pentru imbunatatirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare incasate, in strainatate, de catre reprezentantele diplomatice ale Romaniei
modifică anexa nr.2; introduce la art.3 lit.g
  L. nr.33/1997 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.33/1996 pentru imbunatatirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare incasate, in strainatate, de catre reprezentantele diplomatice ale Romaniei
elimină art.I pct.1 din O.G.nr.33/1996 (lit.g de la art.3 al O.G.nr.24/1992)
  O.G. nr.59/1999 privind actualizarea, în funcție de rata inflației, a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice
modifică anexa nr.1
  O.G. nr.128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul de Interne
modifică anexa nr.1
  L. nr.267/2003 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora și a art. 13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
introduce lit.g) la art. 3
  O.G. nr.61/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
  L. nr.43/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
- aprobă O.G. nr.61/2006
  L. nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
- la data de 27 nov. 2008, abrogă art. 3 lit. c), d), e), f) și g), art. 6, art. 7 și anexa nr. 2
  O.U.G. nr.70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal
- modifică anexa nr. 1
  O.G. nr.25/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
- modifică titlul (Titlu nou: Ordonanță privind stabilirea anumitor servicii publice și a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României) , art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5; introduce art. 51; înlocuiește anexa
  O.U.G. nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
- modifică art. 4 alin. (2) partea introductivă și lit. a) - c) și f), anexa
  L. nr.165/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
  L. nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică anexa


Joi, 18 aprilie 2024, 01:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.