ORDIN nr.306 din 26 februarie 2002
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.784/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, au obligația să întocmească situații financiare anuale (abrogat prin O. nr.1.827/2003)
  O. nr.815/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2003 a agenților economici (abrogat prin O. nr.947/2004)
  O. nr.945/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor
  O. nr.1.078/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale (abrogat prin O. nr.1.376/2004)
  H.G. nr.926/2003 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VII-a
  O. nr.1.827/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea unor reglementări în domeniul contabilității (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O. nr.947/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agenților economici (abrogat prin O. nr.918/2005)
  H.G. nr.1.846/2004 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VIII-a
  O. nr.1.775/2004 al ministrului finanțelor publice privind unele reglementări în domeniul contabilității
  O. nr.918/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a agenților economici (abrogat prin O. nr.1.214/2006)
  O. nr.36/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2005 cu privire la sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a entităților reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare


Vineri, 02 decembrie 2022, 21:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.