LEGE nr.200 din 16 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit
Fisa actului

Trimitere de la:
  H. nr.9/2003 privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de Credit "Sătmăreana" Satu Mare OC
  N. nr.6/2003 privind fuziunea și divizarea cooperativelor de credit (abrogat prin R. nr.12/2020)
  N. nr.8/2003 privind modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin R. nr.6/2010)
  H. nr.21/2003 privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit "Podgoria" Drăgășani
  H. nr.39/2003 privind instituirea măsurii de administrare specială la Cooperativa de credit "Cerna" Baia de Aramă, județul Mehedinți
  O.G. nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
  O. nr.263/2004 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit
  H. nr.10/2004 privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit "Cetățuia" Luncavița
  H. nr.70/2004 privind instituirea măsurii de administrare specială la Cooperativa de credit "Stogul" Poienile de sub Munte, județul Maramureș
  N. nr.4/2004 NORMĂ privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți a României (abrogat prin N. nr.26/2006)
  N. nr.7/2004 privind autorizarea organizațiilor cooperației de credit și a organizațiilor cooperatiste de credit prevăzute la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogat prin R. nr.6/2010)
  H. nr.454/2004 privind respingerea cererii de aprobare a fuziunii prin absorbție a cooperativelor de credit "Speranța" Domnești și "Economia" Măgurele de către Cooperativa de credit "Victoria" București, în calitate de cooperativă absorbantă
  H. nr.457/2004 privind retragerea autorizației de funcționare a COOPERATIVEI DE CREDIT SÂRGUINȚA TURCENI OC
  H. nr.464/2004 privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de Credit "Voința" Șimian OC
  O. nr.6/2004 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit
  N. nr.15/2004 privind principiile supravegherii pe bază consolidată a instituțiilor de credit
  O. nr.1/2005 pentru modificarea și completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001 (abrogat prin O. nr.6/2005)
  N. nr.10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice (abrogat prin R. nr.3/2007)


Marți, 30 mai 2023, 10:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.