LEGE nr.29 din 12 noiembrie 1968
Codul de procedură penală
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.29 din 12 noiembrie 1968
Emitent: Marea Adunare Națională
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: B.Of. nr. 145/12 noi. 1968
  B.Of. nr. 146/12 noi. 1968
Republicare: M.Of. nr. 78/30 apr. 1997
Functie pasiva:
Modificată: D.-L. nr.12/1990 privind abrogarea și modificarea unor dispozitii din Codul penal și din Codul de procedura penala (abrogat prin L. nr.255/2013)
  L. nr.20/1990 pentru modificarea și completarea unor dispozitii din Codul penal și Codul de procedura penala (abrogata prin L. nr.255/2013)
  L. nr.32/1990 pentru modificarea și completarea unor dispozitii ale Codului de procedura penala (abrogata prin L. nr.255/2013)
  L. nr.88/1992 pentru modificarea și completarea unor dispozitii din Codul penal și din Codul de procedura penala (abrogata prin L. nr.255/2013)
modifică art. 209 alin.3
Vezi si: D.C.C. nr.60/1994 privind soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 ultimul alineat din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.92/1995 privind neconstituționalitatea prevederilor art. 149 alineatul ultim din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.129/1996 asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 332 alin. 3 din Codul de procedură penală
Republicare: M.Of. nr. 78/30 apr. 1997
Vezi si: D.C.C. nr.279/1997 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a art. 149 alin. 3 din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.486/1997 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278 din Codul de procedură penală
constată că art. 278 este constituțional numai în măsura în care nu oprește persoana nemulțumită de soluționarea plângerii împotriva măsurilor sau actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozițiilor date de acesta și care nu ajung în fața instanțelor judecătorești să se adreseze justiției în temeiul art. 21 din Constituție, ce urmează să se aplice în mod direct.
  D.C.C. nr.546/1997 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 alin. 3 și ale art. 300 alin. 3 din Codul de procedură penală
prevederea art. 149 alin. 3 potrivit căreia "Arestarea inculpatului în cursul judecății durează până la soluționarea definitivă a cauzei" este neconstituțională, urmând, în legătură cu durata arestării, să se facă aplicarea directă a art. 23 alin. (4) din Constituție.
  D.C.C. nr.22/1998 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. 7 teza a III-a din Codul de procedură penală
constată că dispozițiile art. 159 alin. 7 teza a III-a sunt neconstituționale în măsura în care se interpretează în sensul că efectul suspensiv al recursului, declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus asupra prelungirii arestării preventive, poate depăși durata de 30 de zile, prevăzută la art. 23 alin. (4) din Constituție.
  D.C.C. nr.45/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 504 alin. 1 din Codul de procedură penală
constată că dispozițiile art. 504 alin. 1 sunt constituționale numai în măsura în care nu limitează, la ipotezele prevăzute în text, cazurile în care statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare săvârșite în procesele penale, potrivit art. 48 alin. (3) din Constituție
  D.C.C. nr.112/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 146 și 149 din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.106/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 146 și 149 din Codul de procedură penală
constată că dispozițiile art. 146 sunt constituționale numai în măsura în care asigură învinuitului aceleași drepturi procesuale ca și inculpatului, în temeiul garanțiilor constituționale privind libertatea individuală și siguranța persoanei, prevăzute la art. 23 și 24 din Constituție.
  D.C.C. nr.107/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 146 și 149 din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.108/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 146 și 149 din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.110/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146 și 149 din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.111/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 146 și 149 din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.24/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 257 din Codul de procedură penală
constată că dispoziția "... dacă socotește necesar..." din art. 257 al Codului de procedură penală este neconstituțională.
  D.C.C. nr.80/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. 1 și 3 și ale art. 18 alin. 2 din Codul de procedură penală
constată că dispozițiile art. 17 alin. 1 și 2 sunt neconstituționale; constată că dispoziția "când persoana vătămată este o unitate dintre cele la care se referă art. 145 din Codul penal, ... procurorul, când participă la judecată, este obligat să susțină interesele civile ale acesteia, chiar dacă nu este constituită parte civilă" din art. 18 alin. 2 este neconstituțională.
  D.C.C. nr.143/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 120 alin. 5 din Codul de procedură penală
constată că dispozițiile art. 120 alin. 5 din Codul de procedură penală sunt neconstituționale
  D.C.C. nr.10/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 350 alin. 1 din Codul de procedură penală
constată că dispozițiile art. 350 alin. 1 sunt neconstituționale în măsura în care se interpretează în sensul că menținerea sau luarea măsurii arestării inculpatului se dispune pe durată nedeterminată, iar nu pentru durata de cel mult 30 de zile prevăzută la art. 23 alin. (4) din Constituție.
  D.C.C. nr.9/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274, art. 338 și art. 350 din Codul de procedură penală
constată că dispozițiile art. 274, art. 338 și art. 350 sunt neconstituționale, în măsura în care se interpretează în sensul că durata arestării preventive dispusă sau menținută de instanță, în cursul judecății, poate depăși 30 de zile fără a fi necesară prelungirea, în condițiile art. 23 alin. (4) din Constituție.
  D.C.C. nr.145/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
constată că dispoziția "numai dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta supusă judecății este amenda sau închisoarea de cel mult un an", prevăzută la art. 174 alin. 1 lit. a), este neconstituțională.
  D.C.C. nr.191/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 163 alin. 6 lit. a) din Codul de procedură penală
admite excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 163 alin. 6 lit. a)
Modificată: O.U.G. nr.207/2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
Vezi si: D.C.C. nr.232/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
Modificată: O.U.G. nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
Vezi si: D.C.C. nr.82/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. 3 și 4, art. 57 alin. 1 și art. 60 alin. 1 din Codul de procedură penală
constată că sunt neconstituționale dispozițiile art. 56 alin. 4 teza întâi, referitoare la caracterul suspensiv al cererii de strămutare formulate de ministrul justiției.
  D.C.C. nr.171/2001 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 63 alin. 2, art. 192 alin. 2, art. 346 alin. 2 și art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală
constată că sunt neconstituționale dispozițiile art. 63 alin. 2, conform cărora "Aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală și de instanța de judecată potrivit convingerii lor [...]".
Modificată: L. nr.296/2001 privind extrădarea (abrogata prin L. nr.302/2004)
  L. nr.456/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
Vezi si: D.C.C. nr.255/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.504 alin.2 și ale art.505 alin.2 din Codul de procedură penală
constată că dispozițiile art. 504 alin. 2 sunt constituționale numai în măsura în care nu limitează la ipotezele prevăzute în alin. 1 al aceluiași articol dreptul la repararea pagubei al persoanei împotriva căreia s-a luat o măsură preventivă, iar ulterior a fost scoasă de sub urmărire sau a fost achitată.
Modificată: L. nr.704/2001 privind asistența judiciară internațională în materie penală (abrogata prin L. nr.302/2004)
Vezi si: D.C.C. nr.348/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.402 alin.3 din Codul de procedură penală
constată că dispoziția "numai dacă instanța consideră necesar" cuprinsă în art. 402 alin. 3 este neconstituțională, fiind contrară art. 24 din Constituție, referitor la dreptul la apărare
Modificată: L. nr.756/2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate (abrogata prin L. nr.302/2004)
introduce lit.f la art.28.1 pct.1
  L. nr.169/2002 privind modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedură penală și a unor legi speciale
modifică art.1604 alin.(1) și (3), art.1605 alin.(2), art.1606 alin.(1), art.209 alin.(3); abrogă art.1606 alin.(2)
  O.U.G. nr.58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiuni contra autorității, precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
modifică art.27 pct.1 lit.a, art.209 alin.(3)
Vezi si: D.C.C. nr.259/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 409, 410, art. 411 alin. 4 și ale art. 412 alin. 1 din Codul de procedură penală
constată că prevederile art. 412 alin. 1 sunt neconstituționale
  D.C.C. nr.294/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 254 alin. 1 din Codul de procedură penală
  D.C.C. nr.67/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală
art. 40 alin. 2
  D.C.C. nr.187/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3859 alin. 1 pct. 5 și ale art. 460 alin. 2 din Codul de procedură penală
art.460 alin.2
Modificată: L. nr.281/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale

dispune republicarea
  O.U.G. nr.66/2003 privind modificarea unor dispoziții din Codul de procedură penală
  L. nr.359/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2003 privind modificarea unor dispoziții din Codul de procedură penală
aprobă O.U.G. nr. 66/2003
  O.U.G. nr.109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
Referită de: Decizie nr.I/2004 DECIZIA nr. I din 23 februarie 2004
Vezi si: D.C.C. nr.100/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală
art. 362 alin. 1 lit. c) (dispozitia " în cauzele în care actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila, dar numai în ce priveste latura penala")
Modificată: L. nr.159/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
aprobă cu modificări O.U.G. nr.109/2003, modifică art.52 alin.7, art.304, art.350 alin.1
  O.U.G. nr.55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
abrogă art. 52 alin. (7)
  L. nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
abrogă la 1 sep. 2004, art.519-521
  O.U.G. nr.72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
introduce alin.6 la art. 209
  L. nr.480/2004 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
modifică art. 228 alin. 6, art. 246 alin. 1, art. 278 alin. 3; introduce alin. 31
Vezi si: D.C.C. nr.482/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 362 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală
art. 362 alin. 1 lit. d) ( - prevederile art. 362 alin. 1 lit. d) sunt neconstitutionale în masura în care nu permit partii civile si partii civilmente responsabile sa exercite calea de atac ordinara a apelului si în ce priveste latura penala a procesului).
Modificată: L. nr.548/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
aprobă O.U.G. nr. 55/2004
  L. nr.575/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
aprobă O.U.G. nr. 72/2004
  L. nr.576/2004 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
modifică art.311 alin.2, denumirea sectiunii III din titlul II; introduce art.4081; abrogă art.29 pct.4, art. 409 - 4141
  L. nr.160/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiuni contra autorității, precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală
- aproba cu modificari O.U.G. nr. 58/2002 si abroga modificarile efectuate asupra art. 27 pct. 1 lit.a) si art.209 alin.3
Referită de: Decizie nr.VIII/2005 DECIZIA nr. VIII din 24 octombrie 2005
- art. 279 alin. 2 lit. a)
Modificată: O.U.G. nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
introduce lit.e1 la art.27 punctul 1
Referită de: Decizie nr.XII/2005 DECIZIA nr. XII din 21 noiembrie 2005
- art. 1403 alin. 1 și art. 141
  Decizie nr.XIII/2005 DECIZIA nr. XIII din 21 noiembrie 2005
- art. 2781
  Decizie nr.XV/2005 DECIZIA nr. XV din 21 noiembrie 2005
- art. 14 alin. 3 lit. a)
  Decizie nr.XVII/2005 DECIZIA nr. XVII din 21 noiembrie 2005
- art. 309
Modificată: L. nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (abrogata prin L. nr.254/2013)
  L. nr.356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
  O.U.G. nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
- modifică art. 911 alin.3, art.145 alin.11 , 21 , 22 și 3, art.1602 alin.3, art.160 4 alin. 2, art.16010 alin.1 lit.b), art.201 alin. 3, art. 209 alin.3, art. 264 alin.3 și 4, art. 38515 pct.2 lit.d), art. 453 alin.1 lit.a), art. 4794 ; introduce art. 1391 , alin.12 la art. 145, lit.a1 la art. 148 alin.1, alin.31 și 32 la art. 1602 , alin. 41 și 42 la art. 209, alin.11 și 12 la art. 433, alin.3 și 4 la art. 438, art.4531 , alin. 11 și 12 la art. 454, alin.2 la art. 455, alin.5 la art. 4797 , alin.21 și 22 la art. 490, cap.II1 cu art. 4931 - 4937 la titlul IV după cap. II; abrogă art.139 alin.34 , art.2031, art.220 alin. 2, art.264 alin.5; - suspendă până la 31 martie 2007 dispozițiile art 482 privind efectuarea referatului de evaluare de către Serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor în cauzele cu infractori minori, și cele ale art. 484 alin. 2 privind citarea obligatorie a Serviciului de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor la judecarea cauzelor cu infractori minori; Notă: dispozițiile art.145 alin.12 lit. a) intră în vigoare la 1 iulie 2007
Referită de: Decizie nr.XXIV/2006 DECIZIA nr. XXIV din 18 septembrie 2006
- art. 197 alin. 1 și 4
  Decizie nr.XXVII/2006 DECIZIA nr. XXVII din 18 septembrie 2006
- art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 alin. 1 lit. h) teza a doua
  Decizie nr.XXVIII/2006 DECIZIA nr. XXVIII din 18 septembrie 2006
- art. 160h alin. 1
Modificată: L. nr.79/2007 pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
- modifică art.281 pct.1 lit.b)
Referită de: Decizie nr.XXVIII/2007 DECIZIA nr. XXVIII (28) din 16 aprilie 2007
- art. 300 alin. 2, art. 332 alin. 4
  Decizie nr.XLVIII/2007 DECIZIA nr. XLVIII (48) din 4 iunie 2007
- art. 2781 alin. 8 lit. c)
  Decizie nr.LVIII/2007 DECIZIA nr. LVIII (58) din 24 septembrie 2007
- art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. a) și pct. 2 lit. b) și c)
  Decizie nr.LX/2007 DECIZIA nr. LX (60) din 24 septembrie 2007
- art. 394
Vezi si: D.C.C. nr.1.058/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. 41 din Codul de procedură penală
art. 209 alin. 41
  D.C.C. nr.1.086/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. 1 teza întâi și art. 173 alin. 1 din Codul de procedură penală
art. 172 alin. 1 teza întâi și art. 173 alin. 1
  D.C.C. nr.190/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 362 alin. 1 lit. a) teza a doua din Codul de procedură penală
art. 362 alin. 1 lit. a) teza a doua
Referită de: Decizie nr.18/2008 DECIZIA nr. 18 din 10 martie 2008
- art. 1402, art. 1403, art. 145, art. 1451
Modificată: O.U.G. nr.31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
- modifică art. 482
  L. nr.57/2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
- modifică art. 172 alin. 1
  L. nr.8/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 31/2008 și abrogă art. 482 alin. 3
  D.C.C. nr.783/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 referitoare la abrogarea art. 3859 alin. 1 pct. 171 (termenul se împlinește la data de 30 iulie 2009), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
  L. nr.195/2009 privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
- modifică art. 453 alin. 1 lit. a)
  D.C.C. nr.694/2010 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 184 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi, referitoare la modificarea dispozițiilor art. 3859 alin. 1 pct. 12 din Codul de procedură penală
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. I pct. 184 din L. nr. 356/2006, referitor la modificarea 3859 alin. 1 pct. 12 din Codul de procedură penală(termenul se împlinește la 29 iulie, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție)
  L. nr.177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
- introduce art. 4082; abrogă art. 303 alin. 6
dispune republicarea
  L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- modifică art. 10 alin. 1 lit. h), art. 27 pct. 1 lit. d) și e1), art. 27 pct. 3, art. 28 pct. 3, art. 281 pct. 3, art. 282 pct. 3, art. 29 pct. 1, art. 60, art. 916 alin. 1, art. 140 alin. 3, art. 184 alin. 31, art. 198 alin. 2 și 3, art. 205 alin. 3, art. 209 alin. 3, art. 222 alin. 2 și 7, art. 228 alin. 1, 2, 4 și 6, art. 230, art. 231, art. 243 alin. 3, art. 245 alin. 3, art. 251, art. 254 alin. 1, art. 2781 alin. 10 și 13, art. 285, art. 291 alin. 1 și 3, art. 361 alin. 1 lit. a) și b), art. 366 alin. 1, art. 3851 alin. 1 lit. a), b) și e), art. 3856 alin. 3, art. 3859 alin. 1 pct. 12 și alin. 3, art. 402, art. 403 alin. 1, art. 404 alin. 1, art. 4142, art. 456, art. 501, titlul IV cap. VI al părții speciale denumirea secț. IV, art. 5221; introduce art. 161, lit. b1)-b3) la art. 281 pct. 1, alin. 41 la art. 45, art. 1271, alin. 41 la art. 1606, alin. 3-6 la art. 174, art. 1841, alin. 11 la art. 192, lit. b1) la art. 198 alin. 1, lit. k) la art. 198 alin. 4, art. 217 1, alin. 8 și 9 la art. 222, alin. 4 la art. 223, alin. 21 la art. 278, alin. 31 la art. 291, art. 3201, pct. 172 la art. 3859 alin. 1, alin. 4 la art. 397, alin. 31 la art. 403, art. 4143-4145, alin. 3 la art. 462, alin. 5 la art. 506, ; abrogă art. 27 pct. 2, art. 28 pct. 2, art. 403 alin. 2, art. 484 alin. 1
  D.C.C. nr.1.470/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3201 din Codul de procedură penală
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 3201 în măsura în care înlătură aplicarea legii penale mai favorabile și art. 3201 alin. final (termenul se împlinește la 16 ianuarie 2012), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.1.470/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3201 din Codul de procedură penală
- art. 3201 în măsura în care înlătură aplicarea legii penale mai favorabile și art. 3201 alin. final
Modificată: D.C.C. nr.1.483/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 320 1 alin. 1 din Codul de procedură penală
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 3201 alin. 1 în măsura în care înlătură aplicarea legii penale mai favorabile (termenul se împlinește la 16 ianuarie 2012), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.1.483/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 320 1 alin. 1 din Codul de procedură penală
- art. 3201 alin. 1 în măsura în care înlătură aplicarea legii penale mai favorabile
Modificată: O.U.G. nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 3201 alin. 4 și 8
  L. nr.28/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea îmbunătățirii activității de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
- introduce alin. 11 la art. 166, art. 1681-1684
  L. nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 29 pct. 5 lit. c), art. 55 alin. 1, art. 56 alin. 1, art. 57 alin. 1 și 2, art. 58 alin. 2, art. 60 alin. 1-3 și 6, art. 61, art. 611, art. 3859 alin. 1 pct. 1, art. 3859 alin. 1 pct. 6, art. 3859 alin. 1 pct. 14-16, art. 3859 alin.3, art. 38515 pct. 2 lit. c) și d); introduce pct. 6 la art. 281, pct. 5 la art. 282, art. 38510a; abrogă art. 3859 alin. 1 pct. 2, art. 3859 alin. 1 pct. 7-11, art. 3859 alin. 1 pct. 17 și 18-21
Abrogată: L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- la 1 februarie 2014


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 17:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.