HOTĂRÂRE nr.353 din 15 aprilie 2002
pentru aprobarea Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.443/2003 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind aprobarea Cerințelor minime pentru containerele destinate protecției informațiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru și încuietorile acestora
pct.88 si 90 din Norme
  O. nr.174/2004 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea entităților evaluatoare a conformității containerelor destinate protecției informațiilor clasificate (abrogat prin O. nr.51/2009)
pct.5 din norme
  O. nr.182/2004 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind completarea Cerințelor minime pentru containerele destinate protecției informațiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru și încuietorile acestora, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 443/2003 (abrogat prin O. nr.27/2008)
art.5 din norme


Duminică, 19 mai 2024, 22:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.