LEGE nr.212 din 19 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1/2003 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli și a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județele Neamț și Suceava în perioada decembrie 2002 - ianuarie 2003
  H.G. nr.11/2003 privind acordarea unui ajutor umanitar și a 10 burse de studii Republicii Angola
  H.G. nr.509/2003 privind includerea Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. în categoria autorităților contractante (abrogat prin H.G. nr.361/2004)
  H.G. nr.552/2003 privind organizarea unor manifestări cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie 2003
  H.G. nr.608/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea efectelor produse de alunecările de teren și a potențialului de risc în zona DN 1A Măneciu-Cheia, județul Prahova
  O. nr.814/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru modificarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 955/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale"
  H.G. nr.1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (abrogat prin O.U.G. nr.18/2009)
  H.G. nr.1.369/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern pentru realizarea obiectivelor de securizare a frontierelor României (abrogat prin H.G. nr.1.157/2004)
  H.G. nr.1.473/2003 pentru atribuirea competenței Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul-cadru de licențiere referitor la produsele Microsoft (abrogat prin H.G. nr.470/2004)
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
  H.G. nr.105/2004 privind organizarea, în perioada 26-28 mai 2004, a Reuniunii șefilor de stat din Europa Centrală
  H.G. nr.141/2004 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003
  H.G. nr.188/2004 privind organizarea la București, în perioada 9-11 martie 2004, a Conferinței "Oportunități de investiții în Europa Centrală și de Est"
  O. nr.170/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei veterinare privind sistemul de identificare și înregistrare a suinelor (abrogat prin O. nr.85/2008)
  O. nr.171/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei veterinare privind sistemul de identificare și înregistrare a ovinelor și caprinelor (abrogat prin O. nr.293/2007)
  H.G. nr.308/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
  H.G. nr.426/2004 privind transmiterea unor imobile
  O. nr.61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor și instrucțiunilor Consiliului Concurenței, elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
  H.G. nr.440/2004 pentru stabilirea unor măsuri privind reamplasarea imobilului fost "Monument al Eroilor Comuniști"
  H.G. nr.444/2004 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2004 privind finanțarea realizării Parcului reconcilierii româno-maghiare în municipiul Arad, județul Arad
  H.G. nr.503/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2004
  H.G. nr.670/2004 privind unele măsuri de dotare a unităților de învățământ preuniversitar
  H.G. nr.746/2004 privind completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997
  O.U.G. nr.33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului național de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localități în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
  H.G. nr.942/2004 privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de construcții și reparat case, pentru populația din județele Bacău, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Iași, Neamț și Vrancea, afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11-14 iunie 2004
  L. nr.291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  H.G. nr.1.059/2004 privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de construcții și reparat case, familiilor din județul Vaslui, precum și suplimentarea cantităților acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2004 pentru populația din județul Neamț, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în data de 13 iunie 2004
  H.G. nr.1.360/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004 pentru județul Arad, în vederea finalizării Parcului reconcilierii româno-maghiare din municipiul Arad, județul Arad
  H.G. nr.1.487/2004 privind achiziționarea serviciilor medicale de hemodializă și dializă peritoneală
  H.G. nr.1.611/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Camera Deputaților, Senat și Președintele României din anul 2004
  H.G. nr.1.612/2004 privind modelul timbrului autocolant, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia la alegerile pentru Camera Deputaților, Senat și Președintele României din anul 2004
  H.G. nr.1.903/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor și a proiectelor componente ale planului sectorial de cercetare-dezvoltare finanțat din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.2.222/2004 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli și a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații între anii 1996-2004 în județul Arad
  H.G. nr.122/2005 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din perioada 2005-2008
  O. nr.467/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2005
  O.U.G. nr.34/2005 privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
  O.U.G. nr.40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.455/2005 pentru autorizarea Ministerului Justiției de a achiziționa tehnică de calcul și servicii aferente prin intermediul unei finanțări de tip leasing financiar
  O. nr.538/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului achizițiilor publice organizate în sistemul sanitar (abrogat prin O. nr.1.146/2006)
  H.G. nr.469/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în bazinele hidrografice ale râurilor Timiș, Bega și Bârzava, județele Timiș și Caraș-Severin, în perioada aprilie-mai 2005
  H.G. nr.605/2005 pentru autorizarea Ministerului Public de a achiziționa tehnică de calcul și servicii aferente prin intermediul unei finanțări de tip leasing financiar
  H.G. nr.828/2005 pentru aprobarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităților naturale produse de inundații în luna iulie 2005, finanțate din Fondul pentru mediu
  H.G. nr.830/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în luna iulie 2005


Vineri, 21 iunie 2024, 04:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.