LEGE nr.292 din 15 mai 2002
privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.7.256/2002 al ministrului delegat la Ministerul Educației și Cercetării pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea pe anul 2002 (abrogat prin O. nr.7.068/2003)
  O. nr.1.042/2002 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino"
  O. nr.558/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. București
  O. nr.16/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. București
  O. nr.214/2003 al ministrului turismului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002, rectificat, al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului
  O. nr.7.068/2003 al ministrului delegat la Ministerul Educației și Cercetării pentru activitatea de cercetare privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2002 aflate în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
  O. nr.91/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. București și al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. București
  O. nr.294/2003 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor
  O. nr.359/2003 al ministrului turismului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului
  O. nr.198/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. București și Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București
  O. nr.682/2003 al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București
  O. nr.4.636/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2003
  O. nr.751/2003 al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" și al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș"
  O. nr.677/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S. București și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. București
  O. nr.3001/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2003
art.2 alin.(3)
  O. nr.26/2004 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București și pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificative pe anul 2003 ale unor institute naționale de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  O. nr.70/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. București și Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București
  O. nr.133/2004 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  O. nr.3.923/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2004
  O. nr.820/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino"
  O. nr.357/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S. București și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. București
  O. nr.977/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București
  O. nr.709/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind modificarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 133/2004 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  O. nr.5.525/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
art.2 alin. (3)
  O. nr.69/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005, întocmite de institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează sub coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  O. nr.43/2005 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  O. nr.112/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
  O. nr.65/2005 al ministrului economiei și comerțului privind modificarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 133/2004 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  O. nr.180/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București
  O. nr.222/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București
  O. nr.3.839/2005 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
art. 2 alin. (3)
  O. nr.208/2005 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - INMR
  O. nr.293/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont", aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
  O. nr.659/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor


Duminică, 02 aprilie 2023, 14:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.