LEGE nr.345 din 1 iunie 2002
privind taxa pe valoarea adăugată
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.345 din 1 iunie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 26/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 371/1 iun. 2002 text
Republicare: M.Of. nr. 653/15 sep. 2003
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
  L. nr.547/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
Modifică: L. nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
abrogă prevederile art. 5 referitoare la scutirea de TVA
  O.G. nr.14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe și a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (abrogata prin L. nr.440/2004)
abrogă prevederile art.2 lit.e
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
abrogă prevederile art. 173 alin. (3)
  O.G. nr.30/1995 privind regimul de concesionare a construirii și exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi și cai ferate (abrogata prin L. nr.528/2004)
abrogă prevederile art.37 liniuțele 3 și 4
  L. nr.27/1996 Legea partidelor politice (abrogata succesiv)
abrogă prevederile referitoare la scutirea de TVA ale art. 42 alin. (1) pentru sursele de finanțare prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. c
  L. nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogata prin O.G. nr.3/2003)
abrogă prevederile art. 4 alin. (2) referitoare la scutirea de TVA
  O.U.G. nr.43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special și regularizarea unor credite și dobanzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola -- S.A.
abrogă prevederile art.4 alin.(2) referitoare la scutirea de TVA
  O.G. nr.8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului
abrogă prevederile art.3 lit.a, art.4 și art.5 alin.(1)
  O.G. nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional
abrogă prevederile art.7
  O.U.G. nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
abrogă prevederile art.6 alin.(1) lit.a
  O.U.G. nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
abrogă prevederile art.26 alin.(2) referitoare la scutirea de TVA
  L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
abrogă prevederile art. 211 și 214
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
abrogă prevederile art. 76 referitoare la scutirea de TVA
  L. nr.332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie (abrogata prin O.U.G. nr.85/2008)
abrogă prevederile art. 12 alin. (2)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.487/2002 pentru promulgarea Legii privind taxa pe valoarea adăugată
Referită de: H.G. nr.598/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
Modificată: O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifică, la 1 mart. 2003, art.7 alin. (1) lit. c), art.9 alin. (2) lit. a), art.9 alin. (6), art.11 alin. (1)lit.g), art.17 alin. (2), art.22 alin. (2) lit. c), art.22 alin.(5) lit.d) si e), art.24 alin. (1) lit. d) si e) art.27, art.29 lit.D.c) pct.4, art.29 lit.D.d) - D.f), art. 29 lit.Dh), anexa; introduce lit. o) la art.9 alin. (2), lit. h) la art.10, lit. s) la art.11; abrogă art.22 alin. (2) lit b)
dispune republicarea
  L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifică art.11 alin. 1 lit. a), art. 26 alin.1lit. b); introduce lit. b1 la art. 26 alin. 1.
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
modifică art. 26 alin. (1) lit. b) si b1)
Republicare: M.Of. nr. 653/15 sep. 2003
Abrogată: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal
Derogari:
  O. nr.333/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 731/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
  O.U.G. nr.49/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe
derogare de la art. 29 lit. D b)
  O.U.G. nr.79/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protecție și Pază
derogare de la art. 29 lit. D.b)


Duminică, 23 iunie 2024, 15:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.