LEGE nr.61 din 22 septembrie 1993
privind alocația de stat pentru copii
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.61 din 22 septembrie 1993
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 233/28 sep. 1993 text
Republicare: M.Of. nr. 56/8 feb. 1999
  M.Of. nr. 145/28 feb. 2007
  M.Of. nr. 300/7 mai. 2009
  M.Of. nr. 767/14 noi. 2012
Functie activa:
Modifică: D. nr.410/1985 privind alocatia de stat și indemnizatia pentru copii, ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii și sotiilor de militari în termen (abrogat prin L. nr.7/1998)
abrogă art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.28, art.29, art.30
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.591/1993 privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr.61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea și plata alocatiei de stat pentru copii (abrogat prin H.G. nr.577/2008)
  H.G. nr.190/1996 privind plata drepturilor de protectie sociala
  H.G. nr.165/1997 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.591/1993 privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr.61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea și plata alocatiei de stat pentru copii (abrogat prin H.G. nr.577/2008)
Modificată: L. nr.261/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
Republicare: M.Of. nr. 56/8 feb. 1999
Referită de: H.G. nr.425/1999 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr.61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea și plata alocației de stat pentru copii (abrogat prin H.G. nr.577/2008)
Vezi si: D.C.C. nr.277/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) și art. 5 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
art. 1 alin. (2) și art. 5 alin. (1)
Modificată: O.U.G. nr.44/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

dispune republicarea
  L. nr.508/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
- aprobă cu modificări O.U.G. 44/2006
Republicare: M.Of. nr. 145/28 feb. 2007
Modificată: O.U.G. nr.97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
- modifică art.1, art.3 alin.(1), art.5, art.6 alin.(2) și (4), art.9, art.10, art.11; introduce alin.(21) și alin.(4) - (7) la art.4, alin.(7) la art.6
dispune republicarea
  L. nr.388/2007 LEGEA bugetului de stat pe anul 2008
- majorează valoarea punctului de pensie începând cu 1 ian. 2008
  O.U.G. nr.16/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
- modifică art.4 alin.(21), art.4 alin.(4), art.6 alin.(6); introduce alin.(3) și (4) la art.1, alin.(31) la art.4, alin.(8) și (9) la art.4, alin.(2), (3) și (4) la art.5, alin.(8) la art.6
dispune republicarea
  L. nr.174/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 97/2007 și modifică art. 1, art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (21), art. 5, art. 6 alin. (6); introduce alin. (4)-(10) la art. 4
Republicare: M.Of. nr. 300/7 mai. 2009
Modificată: O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
- modifică art. 3, art. 4 alin. (3), art. 7 alin. (1); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, denumirea "Agenția Națională pentru Prestații Sociale" cu denumirea "Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială", denumirea "direcția de muncă și protecție socială" cu denumirea "agenția pentru plăți și inspecție socială", denumirea "direcții teritoriale" cu denumirea "agenții teritoriale"
dispune republicarea
  L. nr.166/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 124/2011
Republicare: M.Of. nr. 767/14 noi. 2012
Modificată: L. nr.125/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (1) lit. b) și c)
  O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce art. 101 (se aplică de la data de 1 ianuarie 2017)
  L. nr.16/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
odata cu:
O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  O.U.G. nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 3 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 3
  L. nr.214/2019 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
- introduce alin. (11) la art. 3
  L. nr.14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 3 alin. (1) si art. 3 alin. (4)
  O.U.G. nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- prorogă intrarea în vigoare a art. 3 alin. (1), astfel cum a fost modificat prin L. nr. 14/2020, până la data de 1 august 2020
  O.U.G. nr.123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
- modifică art. 3
  O.U.G. nr.56/2021 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
- modifică art. 3 alin. (1), alin. (3) si alin. (9); abrogă art. 3 alin. (2) si alin. (4) - (6)
  O.U.G. nr.126/2021 pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru acordarea unei indemnizații compensatorii pentru persoanele cu handicap
- modifică art. 1 alin. (3) si art. 3
dispune republicarea
  L. nr.114/2023 privind completarea art. 38 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, precum si pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii
- modifică art. 4
  L. nr.333/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2021 pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru acordarea unei indemnizatii compensatorii pentru persoanele cu handicap
- aprobă O.U.G. nr. 126/2021


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 00:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.