LEGE nr.66 din 7 octombrie 1993
Legea contractului de management
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.66 din 7 octombrie 1993
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 244/13 oct. 1993 text
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare (abrogata prin O.U.G. nr.88/1997)
abrogă art. 5 lit. e
  O.U.G. nr.39/1997 pentru modificarea și completarea Legii contractului de management nr.66/1993
modifică art. 1-3, art. 4 pct. 1 lit. c, art. 6 alin. (1) și (2), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 10 lit. h și j, art. 11 alin. (1), art. 13 alin. (1), (4) și (6), art. 14 alin. (1), alin. (2) lit. a, c, e, f, g, art. 15, art. 16 alin. (1) lit. g, art. 18, art. 20, art. 23, art. 24; introduce art. 51, lit. b1 și lit. g1 la art. 16 alin. (1), art. 161; abrogă art. 21 și art. 22
  L. nr.217/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1997 privind modificarea și completarea Legii contractului de management nr.66/1993
modifică art. 1, art. 2, art. 51, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 13 alin. (1) și (4), art. 14 alin. (1) și (2) lit. a, c și g, art. 15 alin. (2), art. 23, art. II alin. (1) din O.U.G. nr. 39/1997
  O.U.G. nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome
abrogă L. nr. 66/1993
  L. nr.136/2000 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 49/1999
  O.U.G. nr.20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăților naționale și a celorlalte societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar
contractul de management încheiat în temeiul L. nr. 66/1993, încetează la data numirii noului consiliu de administrație la companii, societăți naționale, societăți comerciale la care statul este acționar majoritar


Vineri, 03 februarie 2023, 11:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.