LEGE nr.82 din 20 noiembrie 1993
privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.82 din 20 noiembrie 1993
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 283/7 dec. 1993 text
Rectificare: M.Of. nr. 73/22 mar. 1994
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.200/1993 pentru promulgarea Legii privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"
Rectificare: M.Of. nr. 73/22 mar. 1994
Modificată: L. nr.69/1996 pentru modificarea și completarea articolului 10 din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"
modifică art. 10
  L. nr.103/1996 Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului (abrogata prin L. nr.407/2006)
abrogă art. 12 pct. 3, pct. 7 lit. a, b și c, pct. 14 lit. a, b și c, pct. 22 lit. a, b și c, pct. 23 și 24
  O.U.G. nr.112/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
modifică art. 4, art. 6 lit. e, l, n și p, art. 10, art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (2), art. 14-15; abrogă art. 5, art. 6 lit. f și i, art. 12 pct. 1 și 33
  O.U.G. nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
suspendă O.U.G. nr. 112/2000
  L. nr.454/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
modifică art. 4, art. 6 lit. e, art. 10, art. 11 alin. (2), art. 14; înlocuiește anexa nr. 2; abrogă art. 6 lit. p; elimină de la abrogăre art. 6 lit. f și l precum și art. 12 pct. 1 și 33
  H.G. nr.341/2002 pentru actualizarea limitelor amenzilor contravenționale prevăzute în Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
actualizează limitele amenzilor contravenționale prevăzute la art. 13 alin. (1)
  L. nr.113/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
  O.U.G. nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
- modifică art. 11
  L. nr.136/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
- modifică art. 3, art. 4, art. 6 partea introductivă, art. 6 lit. a) - d), f), h), i), l), m) și o), art. 7, art. 8 alin.2, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15; introduce art. 21, art. 22, art. 41 - 45, lit. a1), k1), m1) și q) - ș) la art. 6, art. 111, art. 112, art. 131, art. 151 - 153; abrogă art. 1 alin.2, art. 2
dispune republicarea
  O.U.G. nr.26/2012 ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
- abrogă art. 131
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 152
dispune republicarea
  L. nr.127/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 13 alin. (1) lit. f); introduce pct. 44 la art. 12
  L. nr.216/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
- aprobă O.U.G. nr. 127/2010 și modifică art. 4 alin. 12, art. 42 alin. 4, art. 43 alin. 1 și 3, art. 6 lit. o), art. 7 alin. 1, art. 7 alin. 5, art. 10 alin. 10, art. 12 pct. 6, 28, 36 și 38, art. 151; introduce alin. 11 - 14 la art. 7, art. 154; abrogă art. 7 alin. 7, art. 12 pct. 39
dispune republicarea
  L. nr.122/2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
- introduce alin. 41 la art. 10, pct. 21 și 22 la art. 12, lit. i) la art. 13 alin. 1
  L. nr.283/2015 pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
- modifică art. 10 alin. 41 și art. 12 pct. 21 și 22
  O.U.G. nr.50/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin.1; sintagma "autoritate publică centrală pentru protecția mediului" se înlocuiește cu sintagma "Secretariatul General al Guvernului".
  O.U.G. nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (1), în tot cuprinsul legii, sintagma „Secretariatului General al Guvernului” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Mediului”
  H.G. nr.1.194/2022 privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 13 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării"
- actualizează limitele amenzilor prevăzute la art. 13 alin. (4)


Luni, 22 aprilie 2024, 07:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.