LEGE nr.82 din 20 noiembrie 1993
privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.246/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului apelor și protecției mediului privind prohibiția pescuitului (abrogat prin O. nr.207/2004)
  H.G. nr.153/2004 privind aprobarea Fișei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală finanțat din fonduri SAPARD
  O. nr.207/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind prohibiția pescuitului în anul 2004 (abrogat prin O. nr.178/2005)
  O. nr.915/2004 privind modalitățile de acordare a autorizației pentru pescuit în scop științific (abrogat prin O. nr.405/2008)
  O. nr.876/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților cu impact semnificativ asupra mediului (abrogat prin O. nr.1.798/2007)
  O. nr.178/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind prohibiția pescuitului în anul 2005 (abrogat prin O. nr.191/2006)
  O.U.G. nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin


Miercuri, 29 mai 2024, 12:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.