LEGE nr.84 din 3 decembrie 1993
pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, și la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, și pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
  H.G. nr.1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediu (abrogat prin H.G. nr.2.009/2004)
  O. nr.72/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru contingentarea consumului și producției de substanțe care epuizează stratul de ozon în anul 2004 (abrogat prin L. nr.265/2022)
  H.G. nr.731/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei (abrogat prin L. nr.104/2011)


Miercuri, 22 mai 2024, 09:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.