LEGE nr.346 din 5 iunie 2002
privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.346 din 5 iunie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 155/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: de la 1 ian. 2004 cu excepția prevederilor referitoare la constituirea Fondului inițial de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale care intră în vigoare la 1 ian.2003 (art.135)
Publicare: M.Of. nr. 454/27 iun. 2002 text
Republicare: M.Of. nr. 772/12 noi. 2009
  M.Of. nr. 251/8 apr. 2014
Functie activa:
Modifică: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
începând cu data de 1 ian 2004 dispozițiile art. 98 alin. (1) lit. a, b și e și alin. (4), art. 104, art. 108 alin. (2), art. 109 alin. (1) lit. a, b, d, e, f și alin. (2), ale art. 111, 112, 114 și 115 își mențin aplicabilitatea pentru toate situațiile prevăzute în legea sus-menționată, cu excepția celor generate de accidente de muncă și boli profesionale, care sunt preluate prin L. nr. 346/2002; abrogă art. 100 alin. (2), art. 102 și art. 110
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.490/2002 pentru promulgarea Legii privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
Modificată: O.U.G. nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
modifică în mod corespunzător
  L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
abrogă la 1 ianuarie 2004 art. 105, art. 108 alin.4, art. 109
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
repune în vigoare art. 105, art.108 alin. (4) si art. 109 ca urmare a abrogării art. IV lit.c) din L. nr. 232/2003
  O.U.G. nr.107/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
modifică art.1, art.3 lit.c), art.5, art.6, art.8, art.9 alin.(2), art.10, art.12, art.14, art.15 alin. (1), art.19 lit. d), art.20 alin. (1)- (3), art.22 alin. (2), art.25 alin. (1), art.26 alin. (2), art.28, art.34, art.35, art.37 alin. (3), art. 39, titlul sectiunii a 4-a a Cap. IV, art. 45, art.46, art.47, art.49, art. 52, art.53, art.60, art.62, art.63, art.68, art. 72, art.73, art.74, art. 76, art.79, art.80, art.92, art.96, art.99 alin. (3), art.101, art.102, art.106, art.111, art. 113, denumirea cap. IX, art.114, art.115, art. 116, art.117, art.118, art.119, art.124 alin. (1) lit a), b) si c), art.125 alin. (1), art. 127, art. 129 lit. a) si e), art. 135, art. 140, art.141; introduce art.541, art. 801, alin. (3) la art. 125, art. 1331, art. 1401; abrogă art.11, art.69, art.70, art.71, art.75, art.77, art.78, art.81, art.82, art.83, art.87, art.89, art.90, art.91, art.93, art.94, art.95, art.105, art.107, art.108, art.109, art. 112, art.120, art.134, art.136, art.137, art.138, art.139; înlocuiește sintagmele "Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale",respectiv "Fondul National", precum si "fondurile teritoriale de asigurare pentru accidentele de munca si boli profesionale" si "fondurile teritoriale" cu sintagmele "Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale", respectiv "CNPAS" si "casele teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurari sociale", respectiv "casele teritoriale de pensii"
dispune republicarea
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
abrogă art.67.
  L. nr.598/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
modifică art. 34, art. 45 alin. (2), art. 46 alin. (2)
  O.U.G. nr.129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
modifică art.5, art.14, art.16, art.20, art.21, art.23, art.24, art.27, art.28, art.33, art.43, art.45, art.50, art.53, art.62, art.63, art.72, art.96, art.100, art.101, art.103, art.106, art.111, art.124, art.143
dispune republicarea
Referită de: O. nr.848/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.450/2006)
Modificată: L. nr.57/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
aprobă O.U.G.nr. 129/2004
  O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
abrogă art.5 alin.(3)
  O.U.G. nr.171/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
- modifică art. 14, art. 62 și art. 135; introduce alin. (2) la art. 23, alin. (2) la art. 24, alin. (3) la art. 34, lit. c) la alin. (1) al art. 50, alin. (2) la art. 63, lit. i) la alin. (2) al art. 116, alin. (4) la art. 116 și art. 1402
  O.U.G. nr.91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
- modifică art.20 alin.(1) și (2), art.101 alin.(1), (2) și (3), art.111 alin.(2), art.116 alin.(3); introduce alin.(21) la art.20, alin.(4) la art.101, alin.(11) și (12) la art.135
  L. nr.200/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
- aprobă cu modificări O.U.G. nr.91/2007 și modifică art.101 alin.(3) lit. b)și art.101 alin.(4)
  L. nr.258/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
- modifică titlul secțiunii 1 a cap. IV, art. 21, art. 23 partea introductivă a alin. (1); introduce lit. g) la art. 23 alin. (1), lit. b1) la art. 116 alin. (2), alin. (13)-(15) la art. 135
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 772/12 noi. 2009
Modificată: O.U.G. nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- abrogă la 1 ianuarie 2011 art. 85 și 89
  L. nr.51/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii (abrogata prin O.U.G. nr.86/2014)
- abrogă art. 62 alin. (3) și (4)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 101, art. 103 alin. (2)
Republicare: M.Of. nr. 251/8 apr. 2014
Modificată: O.U.G. nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
- modifică art. 3 lit. c), art. 5 alin. (1) lit. a) și c), art. 5 alin. (2), art. 7, art. 9 alin. (1) și (2), art. 14, art. 19 alin. (1), (2), (3) și (5), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a), art. 23 alin. (1), art. 34, art. 35, art. 36 alin. (1) și (3), art. 37, art. 42, art. 44 alin. (2), art. 49 alin. (1) lit. b), art. 51 alin. (2), art. 52 alin. (1) și (2), art. 53 lit. a) și b), art. 54, art. 55, art. 62 alin. (1) și (2), art. 91, art. 92 alin. (1), art. 93 alin. (2) lit. j), art. 93 alin. (4), art. 99 (la 18 ianuarie 2018) , art. 100, art. 103, art. 107, art. 110 alin. (3), art. 110 alin. (11); introduce lit. e) la art. 5 alin. (1), alin. (2) la art. 15, lit. h) și i) la art. 18, alin. (6) - (12) la art. 19, alin. (3) la art. 23, alin. (5) la art. 24, lit. k) și l) la art. 93 alin. (2), alin. (16) - (19) la art. 110; abrogă art. 4 alin. (1), art. 6, art. 8 alin. (3) și (4), art. 10, art. 11, art. 13, art. 33 alin. (2), art. 50 alin. (3), art. 52 alin. (3), art. 63 alin. (1) lit. e) și h), art. 68 lit. d), g), h), j), k), m), o), p) și r), art. 75, art. 76, art. 77, art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86, art. 87, art. 88, art. 89, art. 90, art. 96, art. 101, art. 102, art. 104, art. 110 alin. (5), (6) și (7), art. 111
dispune republicarea
  L. nr.177/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 103/2017 și modifică art. 5 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (2), art. 19 alin. (1) și (7), art. 53 lit. a), art. 110 alin. (17); introduce alin. (2) la art. 17, alin. (3) și (4) la art. 23, alin. (4) și (5) la art. 33, alin. (20) la art. 110; abrogă art. 68 lit. d), g), h), j), k), m), o), p) și r)
  L. nr.198/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
- introduce lit. f) la art. 5 alin. (1), art. 181 și art. 331


Vineri, 01 decembrie 2023, 15:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.