ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.79 din 13 iunie 2002
privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.880/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, precum și a unor măsuri pentru desfășurarea activității acesteia
  H.G. nr.987/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
  O. nr.365/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
  O. nr.366/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind calitatea rețelelor de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune și radiodifuziune
  Decizie nr.131/2002 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice (abrogat prin Decizie nr.1.333/EN/2003)
  Decizie nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice
  Decizie nr.137/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea analizelor de piață și determinarea puterii semnificative pe piață
  Decizie nr.138/EN/2002 privind impunerea unor cerințe minimale pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului (abrogat prin Decizie nr.1.201/2011)
  Decizie nr.139/EN/2002 privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații (abrogat prin Decizie nr.1.331/EN/2003)
  Decizie nr.140/EN/2002 privind adoptarea Planului național de numerotație (abrogat prin Decizie nr.2.895/2007)
  Decizie nr.141/EN/2002 privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație (abrogat prin Decizie nr.2.896/2007)
  H.G. nr.1.594/2002 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (abrogat prin L. nr.510/2004)
  O. nr.73/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind unele măsuri referitoare la utilizarea frecvențelor radioelectrice
art.13-15, art.62.
  Decizie nr.118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poștale (abrogat prin Decizie nr.2.858/2007)
art.38 alin.(1), (3), (5)
  O. nr.126/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru modificarea unor anexe la Ordinul ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
  O. nr.127/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Procedurii de acordare a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice în vederea furnizării de rețele naționale de comunicații electronice punct-multipunct în banda de 3,5 GHz
art.15 alin. 1
  O. nr.136/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru modificarea Ordinului ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 73/2003 privind unele măsuri referitoare la utilizarea frecvențelor radioelectrice
art.13-15, art.62
  Decizie nr.174/EN/2003 privind completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice
art. 32 alin. 1 lit. a, art. 38 alin. 1, 3 si 5
  O. nr.164/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
art.19 alin.1 si 3
  O. nr.210/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației cu privire la notificarea echipamentelor radio în conformitate cu art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității acestora (abrogat prin O. nr.426/2007)
  O. nr.232/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvență (abrogat prin O. nr.789/2009)
art. 8 alin. (1)
  O. nr.286/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind modificarea Ordinului ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
art.19 alin. (1) si (3)
  Decizie nr.811/EN/2003 privind organizarea activității de colectare a creanțelor bugetare ale Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații (abrogat prin Decizie nr.199/2010)
art. 38 alin. (1), (3) si (5)
  Decizie nr.1.332/EN/2003 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice
art.38 alin. (1), (3) si (5) si art.44 lit. f)
  Decizie nr.1.334/EN/2003 privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare naționale și internaționale (abrogat prin Decizie nr.500/2008)
art.38 alin. (1), (3) si (5), art.44 lit.f) si art. 46 alin. (1) pct.20
  Decizie nr.1.333/EN/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice (abrogat prin Decizie nr.338/2010)
art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), (2) si (3) lit. b), art. 38 alin. (1), (3) si (5).
  O. nr.403/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice
art.10 alin.(2), art.13, art.15 alin.(1), art.21
  Decizie nr.1.351/EN/2003 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale (abrogat prin Decizie nr.3.442/2007)
art.38 alin. (1), (3) si (5)
  O. nr.423/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind categoriile de frecvențe radioelectrice a căror utilizare este liberă și regimul armonizat de utilizare a acestora
art. 13
  H.G. nr.1.466/2003 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
art.42 alin. (1)
  O. nr.438/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Procedurii de acordare a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice în vederea furnizării de rețele naționale de comunicații electronice punct-multipunct în banda de frecvențe 24,5-26,5 GHz
art. 15 alin. (1)
  O. nr.137/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 423/2003 privind categoriile de frecvențe radioelectrice a căror utilizare este liberă și regimul armonizat de utilizare a acestora
art.13
  Decizie nr.88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale
art.38 alin.(1), (3) si (5)
  O. nr.168/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de preschimbare a actelor administrative prin care s-au acordat drepturi de utilizare a spectrului
art. 10 alin. (2), art. 13, art. 15 alin. (1), art. 21 si al art. 62 alin. (3)
  Decizie nr.137/EN/2004 pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 140/2002 privind adoptarea Planului național de numerotație și a Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 141/2002 privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație (abrogat prin Decizie nr.2.896/2007)
  O. nr.236/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Procedurii de acordare a unei licențe de utilizare a frecvențelor radioelectrice în vederea furnizării unei rețele naționale de comunicații electronice în banda de frecvențe 3410-3600 MHz
art.8 alin. (1) si (2), art.15
  Decizie nr.1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicațiilor electronice (abrogat prin Decizie nr.7/2011)
Art. 38 alin. (1), (3) si (5)
  O. nr.273/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Procedurii de acordare a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice în vederea furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații mobile de generația a treia
art.15 alin. (1)
  O. nr.274/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind unele măsuri legate de încasarea tarifelor de utilizare a spectrului și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice
art.19 alin. (1)
  Decizie nr.1.124/EN/2004 privind completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice
art. 32 alin. (1) lit. a) si art. 38 alin. (1), (3) si (5)
  Decizie nr.1.188/EN/2004 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicațiilor electronice (abrogat prin Decizie nr.7/2011)
art. 38 alin. (1), (3) si (5)
  O. nr.494/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind termenul de valabilitate a unor licențe de utilizare a frecvențelor radioelectrice
  O. nr.497/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Procedurii de acordare a unor licențe de utilizare a frecvențelor radioelectrice în vederea furnizării de rețele locale de comunicații electronice în banda de frecvențe 3410-3600 MHz
art.15
  H.G. nr.1.872/2004 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
  Decizie nr.1.301/EN/2004 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale (abrogat prin Decizie nr.127/2009)
art. 38 alin. (1), (3) si (5) si art. 44 lit. f)
  H.G. nr.2.102/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
art. 42 alin. (1)
  Decizie nr.62/2005 privind categoriile de frecvențe radioelectrice a căror utilizare este liberă (abrogat prin Decizie nr.1.722/2011)
art. 13
  Decizie nr.57/EN/2005 privind publicarea Listei standardelor și specificațiilor tehnice pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, precum și pentru infrastructura și serviciile asociate (abrogat prin Decizie nr.338/2010)
art. 38 alin. (1), (3) si (5) si art. 46 alin. (1) pct. 17
  Decizie nr.187/EN/2005 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații pentru aprobarea formularelor necesare și a instrucțiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creanțelor bugetare ale Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, precum și a modelului legitimației de executor fiscal (abrogat prin Decizie nr.199/2010)
art. 38 alin. (1), (3) si (5)
  Decizie nr.189/EN/2005 a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 1.311/2004 privind unele măsuri în vederea utilizării eficiente a resurselor de numerotație (abrogat prin Decizie nr.2.895/2007)
art. 38 alin. (1), (3) și (5) și art. 46 alin. (1) pct. 7
  H.G. nr.666/2005 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
  O. nr.701/2010 al ministrului comunicațiilor și societății informaționale privind modificarea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 789/2009 (abrogat prin H.G. nr.376/2020)
art. 8 alin. (1)
  Decizie nr.532/2010 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (abrogat prin Decizie nr.551/2012)
art. 19 alin. (1) și (3)
  Decizie nr.626/2010 privind identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice ale serviciilor de acces la elemente de infrastructură (abrogat prin Decizie nr.1.145/2015)
art. 32 alin. (1)
  Decizie nr.6/2011 privind identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice corespunzătoare serviciilor de linii închiriate - segmente terminale cu capacitatea de transmisie de până la și inclusiv 2 Mbps (abrogat prin Decizie nr.686/2018)
art. 32 alin. (1)
  Decizie nr.828/2011 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (abrogat prin Decizie nr.551/2012)
art. 19 alin. (1) și (3)
  O.U.G. nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice
  H.G. nr.315/2011 privind înființarea Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicații
art. 9
  O. nr.M.31/2011 al ministrului apărării naționale privind stabilirea responsabilităților pentru asigurarea compatibilității electromagnetice în Ministerul Apărării Naționale
art. 10 alin. (1) lit. b)
  Decizie nr.1.167/2011 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului (abrogat prin Decizie nr.333/2013)
art. 51 alin. (1) și (2) lit. j)


Sâmbătă, 22 iunie 2024, 16:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.