LEGEA nr.504 din 11 iulie 2002
audiovizualului
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.504 din 11 iulie 2002 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 240/2002
Încadrare: act normativ (lege organica)
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 534/22 iul. 2002 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.48/1992 Legea audiovizualului
totodata, abrogă:
L. nr.109/1992 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr.48/1992
L. nr.62/1993 pentru modificarea articolului 43 alineatul (1) din Legea audiovizualului nr.48/1992
L. nr.19/1999 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.48/1992
O.U.G. nr.48/1999 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.48/1992
L. nr.145/2000 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/1999 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.48/1992
O.U.G. nr.26/2001 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.48/1992
L. nr.401/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2001 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.48/1992
O.U.G. nr.193/2001 pentru modificarea art.43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr.48/1992
L. nr.194/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.681/2002 pentru promulgarea Legii audiovizualului
Modificată: L. nr.591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
înlocuiește denumirea "Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații" cu denumirea "Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației"
  L. nr.402/2003 privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
modifică art.1 lit. d), art.2 alin. (3) si (4), art.6 alin. (4), art.11 alin. (5), (7) si (8), art.14 alin. (1) si (3), art. 15 alin. (5) - (7), art. 35 alin. (1), art. 44 alin. (10), art. 49 lit. a), art.75 alin. (3) lit d), art.78, art.88 alin. (1), art. 91 alin. (1) si (2), art.93, art.94, art.95, art.96 alin. (1), art.97 alin. (1); introduce alin. (8) la art. 15, lit.c1) la art. 57, art. 951, art.952, alin. (11) la art. 96; abrogă art. 54 lit.h), art. 90 alin. (1) lit.g).
dispune republicarea
  O.U.G. nr.123/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
abrogă art. 96 alin. (1) lit. c)
  O.U.G. nr.3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
- modifică art.75 alin.(2); abrogă art.95 alin.(3)
dispune republicarea
  L. nr.364/2007 pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
- introduce alin.(11) la art.5, art.911
  L. nr.116/2008 pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
- introduce lit. d) la art. 89
  O.U.G. nr.181/2008 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
- modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 10, art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) lit. a), c) și d), alin. (3) și (4), art. 18 alin. (4), art. 23, art. 25, art. 27, art. 28 alin. (4), (5) și (7), art. 29, art. 31, art. 34 alin. (1) și (4), art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 43 alin. (1) și (2), art. 44, art. 46, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 54, art. 55 alin. (1) și (3), art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (1) lit. a)-c), art. 58 alin. (2), art. 59, art. 60, art. 61 alin. (3), art. 62 alin. (1) și (4), art. 63, art. 64, art. 65, art. 66, art. 73, art. 74 alin. (3) și (4), art. 76, art. 82 alin. (1) și (2), art. 85 alin. (4) și (5), art. 86, art. 88, art. 90 alin. (1) și (2), art. 91, art. 93 alin. (1) și (3), art. 951 partea introductivă, art. 96 alin. (1) și (4); introduce art. 11, art. 261, titlul unui nou capitol, Cap. III1după art. 261, titlul unui nou capitol, Cap. III2 după art. 38, art. 391, titlul unui nou capitol, Cap. III3 după art. 391, alin. (5) la art. 74, art. 751, alin. (2) și (3) la art. 84, alin. (10) la art. 85, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare, după art. 99; abrogă art. 30, art. 33, art. 42, art. 911, art. 96 alin. (11)
dispune republicarea
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 98 alin. (2) liniuța a 2-a
  O.U.G. nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice
- modifică art. 19 alin. (1), art. 59 alin. (6), art. 65 partea introductivă, art. 651 partea introductivă, art. 73 alin. (1)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 901 alin. (1) lit. a), art. 96
dispune republicarea
  L. nr.67/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice
- aprobă O.U.G. nr. 19/2011 și modifică art. 59 alin. (6), art. 65 lit. c) și f), art. 651 lit. a) și b); introduce alin. (51) la art. 52, art. 591; abrogă art. 19
  O.U.G. nr.25/2013 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
- modifică art. 51, art. 56 alin. (1); introduce art. 291
dispune republicarea
  L. nr.95/2014 pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
- modifică art. 86
  L. nr.103/2014 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
- modifică art. 90 alin. (1) lit. g); introduce Cap. III4 cu art. 421, o anexă
dispune republicarea
  O.U.G. nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
- introduce, la 1 iulie 2015, cap. IV1 cu art. 491 și art. 492
  L. nr.181/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
- aprobă O.U.G. nr. 25/2013 și modifică art. 291 alin. (1)-(4), art. 51 alin. (1)
  L. nr.211/2015 pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
- modifică art. 20
dispune republicarea
  L. nr.345/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
- abrogă Cap. IV1 cu art. 491-492
  L. nr.187/2016 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
- modifică art. 3 alin. (1), art. 17 alin. (1) lit.d) pct. 12
  L. nr.66/2017 privind abrogarea art. 291 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
- abrogă art. 291
  L. nr.246/2018 pentru completarea art. 42 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
- introduce alin. (4) si (5) la art. 421
  L. nr.52/2019 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
- modifică art. 90 alin. (1) lit. g); introduce pct. 13 la art. 17 alin.(1) lit.d), cap. III5 cu art. 422 - 424
  L. nr.109/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
- modifică art. 93 alin. (3) si (4) si art. 94
  L. nr.190/2022 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune
- modifică art. 1 pct. 1, art. 1 pct. 4, 10, 15-17, 19, 21 si 36, art. 10 alin. (2), art. 10 alin. (3) lit. i), art. 10 alin. (6), art. 11 alin. (5), art. 12 alin. (5), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 15 alin. (8), art. 16 alin. (1), art. 22 alin. (1)-(3), art. 23, art. 28 alin. (5) si (6), art. 29, art. 31, art. 34 alin. (2) si (4), art. 35, art. 39, art. 40, titlul cap. III4, art. 421 alin. (1), art. 44 alin. (2) partea introductivă, art. 44 alin. (11), art. 45 alin. (1)-(3), art. 48 lit. d) si g), art. 51 alin. (1), art. 75, art. 82 alin. (1), art. 82 alin. (4), art. 91 alin. (1), mentiunea privind transpunerea normelor europene; introduce pct. 11 la art. 1, pct. 39-44 la art. 1, alin. (21) la art. 2, alin. (6) la art. 2, art. 21 -23 , art. 61, lit. m)-o) la art. 10 alin. (3), alin. (31) la art. 10, alin. (7)-(14) la art. 10, lit. c) la art. 13 alin. (1), alin. (11) la art. 15, alin. (41) la art. 20, alin. (5) la art. 34, art. 411, după titlul cap. III1, alin. (6)-(8) la art. 421, cap. III6, cu art. 425-4210, după cap. III5, lit. g) la art. 44 alin. (2), alin. (71) la art. 44, alin. (3) la art. 50, art. 741, alin. (11) si (12) la art. 82, alin. (6)-(8) la art. 82, art. 912, alin. (4) la art. 97; abrogă art. 20 alin. (6), art. 28 alin. (2), art. 391 , art. 751
  L. nr.424/2023 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum si a Legii audiovizualului nr. 504/2002
- abrogă art. 28 alin. (8)


Duminică, 23 iunie 2024, 14:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.