LEGE nr.470 din 9 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.937/2003 privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului de a iniția un program prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
  H.G. nr.373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiții abandonat, situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din "Centrul de Creație și Cultură - Cântarea României" în "Esplanada" și aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională a acestuia și de finalizare a construcțiilor existente (abrogat prin H.G. nr.592/2019)
  H.G. nr.346/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  O.G. nr.38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe


Joi, 09 februarie 2023, 11:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.